Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Kalkulasjonsansvarlig – Bygg Oslo

 • Søknadsfrist: 8. august 2021
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 8. august 2021
 • Oslo

Vår oppdragsmengde øker, og i den forbindelse søker vi en motivert kalkulatør / kalkulasjonsansvarlig. Hvorvidt man går rett inn i rollen som kalkulasjonsansvarlig, eller begynner som kalkulatør, vil avhenge av erfaringen til den enkelte kandidat og diskuteres i rekrutteringsprosessen.


Kalkulasjonsansvarlig – Region Oslo Næring / Oslo Bolig


Vi kan tilby

 • Spennende rolle i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • Muligheter til personlig og faglig utvikling i en kompetansebedrift
 • Spennende prosjekter, hvor du er med på å bygge landet, sikkert og effektivt
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram


Ansvar

 • Kontroll av mottatt kalkulasjonsgrunnlag
 • Etablering av kalkylestruktur i henhold til WBS
 • Planlegging og organisering av kalkylearbeidet ved å gjennomføre oppstartmøte- og statusmøter for kalkulasjon
 • Mengdeuttak og utarbeidelse av prisbærende poster i kalkylen for totalentreprisetilbud
 • Kalkulasjon rigg og drift
 • Kalkulasjon egenproduksjon
 • Evaluering av UE og leveranser inkludert Skanskas kostnader og grensesnitt mot andre fag
 • Evaluering av prosjekteringskostnader –arkitekt og rådgivere i gjennomføringsfasen
 • Kvalitetssikring av mengder, priser og grensesnitt mellom de ulike fagene.
 • Tidligfase estimering/ budsjettering
 • Deltagelse i samspillsprosjekter og utviklingsprosesser med «design to cost»


Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Erfaring fra entreprenørbransjen, gjerne erfaring fra produksjon
 • Fordel å kunne MAP, Excel, Solibri, G-prog
 • Ryddig og strukturert
 • Erfaring fra kalkulasjon
 • God økonomiforståelse
 • Kremmerånd
 • Kundefokus
 • Noe innkjøpskompetanse
 • Like å jobbe i team og med tidsfrister
 • Like å jobbe systematisk med tall

Arbeidssted vil i hovedsak være ved Hovedkontoret i Sundtkvartalet i Oslo og noe på prosjekt

Vi ser fram til å høre fra deg! 

Lurer du på noe, er du velkommen til å ta kontakt med:
Nina Nord, Badenoch + Clark, 417 98 999
Jahn-Fredrik Kjellin, Badenoch + Clark, 990 33 000

Søknadsfrist: 08.08.2021

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende entreprenørselskap innen store komplekse prosjekter og prosjektutvikling av kommersielle bygg og infrastruktur, boliger, og offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Nina Nord | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Oslo
Besøk nettside