Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Affärsutvecklare Skanska Industrial Solutions - Valfri ort

 • Ansök senast: 1 augusti 2021
 • Stockholm +2 till
 • Ansök senast: 1 augusti 2021
 • Stockholm +2 till

Affärsutvecklare till Skanska Industrial Solutions

Skanska Industrial Solutions erbjuder helhetslösningar inom asfalt, bergmaterial, betong, infraservice och Rental. Vi är ett helägt dotterbolag inom Skanska Sverige AB. Nästan hela Skanska Industrial Solutions verksamhet är långsiktig och bygger på anläggningar som är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Marknadsfunktionen inom Skanska Industrial Solutions är en rikstäckande funktion och har som uppdrag att arbeta med långsiktiga strategier, positionering, att utveckla affärer samt att stötta verksamheten i frågor rörande tillstånd och andra miljö-, hälso- och säkerhetsrelaterade frågor. Genom att upprätthålla våra tillstånd, vår rådighet samt genom att kontinuerligt skapa nya positioner och hållbara erbjudanden möter vi marknaden, växer och skapar förutsättningar för vår verksamhet.

Inom marknadsfunktionen finns en affärsutvecklingsgrupp som har som huvudsaklig uppgift att arbeta med frågor kring bl.a. långsiktiga strategier, nya affärsmodeller, arrendeavtal, positioneringsutredningar, förvärv och avyttring av mark eller verksamheter kopplade till våra täktverksamheter, asfaltverk, betongfabriker och andra anläggningar.

Några av våra medarbetare

Mats Rönnbo
Affärsutvecklingschef
"För att lyckas krävs först och främst viljan att bygga ett bättre samhälle."
Emma Holmgren
Produktionschef
"Vad som är spännande med Skanska är möjligheten att få bygga karriär och testa flera olika roller. "
Raghad Jasim
Projektingenjör
"Jag inledde min resa på Skanska genom Skanska ILP, ett perfekt sätt att få utvecklas genom praktik"
David Laming
Mätchef
"Kanske klyschigt, men det bästa med Skanska är mina kollegor och att jag är under ständig utveckling."
Mats Rönnbo
Development Director
"To succeed requires first and foremost the will to build a better society"
Emma Holmgren
Production Manager
"What is exciting about Skanska is the opportunity to build a career and test several different roles."
Raghad Jasim
Project engineer
"I started my journey at Skanska through Skanska ILP, a perfect way to develop through internships"
David Laming
Surveying Manager
"Maybe cliché, but the best thing about Skanska are my colleagues and that I am constantly evolving."

Kvalifikationer

Vi söker en kreativ och driven Affärsutvecklare till marknadsfunktionen

Du som kommer till oss är kreativ och har lätt för att komma med nya idéer, samarbeta och se affärsmöjligheter. Du är mål-och utvecklingsfokuserad och gillar att göra affärer och strategiskt tänkande på lång sikt.

Du är öppen och social samt är bra på att skapa samt underhålla kontakter och nätverk, jobbar bra i grupp men även på egen hand. Du kan jobba med konkreta arbetsuppgifter men även ställa om och bidra i mer analys- och strategiperspektiv.

Du har en akademisk utbildning inom sälj/marknad/ekonomi eller likvärdig erfarenhet samt erfarenhet från projektverksamhet och affärsutveckling. Det är en fördel om du har branschkunskap och erfarenhet av att arbeta med anläggningsprojekt. Meriterande är även kunskap inom ekonomi, avtalsrätt, förhandling och lantmäteriförrättningar.

Dina huvudsakliga uppgifter är att:

 • Tillsammans med verksamheten skapa och realisera strategier
 • Ta fram investeringsunderlag och Business Case
 • Förvärva/avyttra fastigheter och verksamheter
 • Arbeta med att utveckla affärsmodell och marknadsprocessen
 • Delta i affärsutvecklingsmöten
 • Stötta regionerna i avtals- och fastighetsfrågor
 • Utreda lokalisering
 • Säkra upp rådighet och tillstånd och överlämna för drift

Du kommer att utgå från ett lokalt kontor men kommer att arbeta med alla våra anläggningar i hela landet samt ibland även Norge och Finland. Möjlighet finns att jobba del av tiden hemifrån, men visst resande förväntas. B körkort är därför ett krav.

Ansök senast 1 augusti!

Vi kommer dock att göra urval löpande så ansök gärna snarast möjligt. Har du frågor om tjänsten kan du kontakta Emma Viklund, Marknadschef, på 070-676 09 90. Under sommarledigheten kan nåbarheten vara begränsad.

Vi har riktigt bra förmåner

 • Test

Om företaget

Skanska skapar hållbara lösningar inom bygg- och anläggning, infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler. Just nu driver vi tusentals projekt i Norden, Centraleuropa, UK och USA. Våra medarbetare bidrar till vår framgång och att vi idag är ett av världens största byggföretag. Vi är fler än 38 000 kunniga och passionerade medarbetare globalt, varav 9 000 finns i Sverige. Med utgångspunkt i våra starka värderingar utvecklar vi våra medarbetare och vår verksamhet. Välkommen att bygga ett bättre och grönare samhälle tillsammans med oss!


RubrikHos oss är du med och skapar förutsättningar till trygga områden och bättre levnadsvillkor för människor i samhället

RubrikDitt arbete bidrar i omställningen och utvecklingen för en hållbar framtid

RubrikDu är en del av ett öppet företagsklimat där alla vågar diskutera, reagera och agera.

RubrikDu tillsammans med dina kollegor arbetar på ett säkert sätt för att främja en mer hälsosam och trivsam vardag.

RubrikHär bygger vi en inkluderande arbetsmiljö där du och olika människors kompetens och erfarenhet får plats.

TOMWhen working at Skanska you take part in creating good conditions for safe areas and better living conditions for people in our community

TOMYour work contributes to the development of a sustainable future

TOMYou are part of an open workplace culture where everyone feels confident to make their voice heard, act and react.

TOMYou and your colleagues work safely to promote a healthier and better everyday life.

TOMTogether we are building an inclusive workplace culture that make room for our differences.

Ingela HR Skanska | Kontaktperson

Ansök nu
Skanska Sverige

Stockholm +2 till
Besök hemsida