Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Office Manager

 • Søknadsfrist: 26. juli 2021
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 26. juli 2021
 • Oslo

Ønsker du en ansvarsfull og variert jobb med et bredt spekter av ansvarsområder og oppgaver? Kan du tenke deg å være nøkkelpersonen som holder selskapet i gang bak kulissene? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Protector IP ble etablert for mer enn 20 år siden og har gjennom organisk vekst utviklet seg til å bli et av Norges ledende rådgivningsfirmaer innen immaterielle rettigheter.

Selskapet opplever for tiden positiv utvikling og økt etterspørsel etter sine tjenester. I den forbindelse opprettes det en ny rolle som Office Manager. Her vil man få en sentral rolle i både den daglige driften og videre utviklingen av selskapet. Vi søker en selvgående, engasjert og proaktiv medarbeider som ønsker en variert og ansvarsfull arbeidsdag!

Informasjon om stillingen

Som Office Manager vil du være en viktig sparringspartner for daglig leder og bekle «innenriksminister-rollen» i selskapet. Du vil ha ansvaret for daglig drift av kontoret, i tillegg til å være Avdelingsleder for Administrasjonen (ikke personalansvar).

Rollen rapporter til daglig leder og vil være en del av ledergruppen.

Uttrekk av sentrale ansvarsområder:

 • Identifisere og drive kontinuerlige forbedrings- og effektiviseringsaktiviteter
 • Fakturering og oppfølging av fordringer
 • Utarbeide og vedlikeholde selskapets rutiner og retningslinjer
 • Følge opp ekstern regnskapsfører
 • Administrere rekruttering, avtaler, kontrakter, forsikring, pensjon m.m.
 • Ansvarlig for kontorlokaler og teknisk utstyr
 • Kontaktpunkt mot underleverandører
 • Holde orden på avtaler og kontrakter
 • HMS-ansvarlig
 • Systemeier for kjernesystemet Patricia og kontaktpunkt mot systemleverandøren
 • Ansvaret for kundearrangementer, seminarer og andre interne arrangementer

Kompetanse

Hvem ser vi etter?

Vi tror rette vedkommende kan komme fra ulike bransjer og roller, men å kjenne seg igjen i ansvarsområdene og ha en trygghet i disse vil være viktig. Det er ønskelig med noe erfaring med regnskap/ økonomi. Erfaring med kommunikasjon og formidling på ulike plattformer vil også være en fordel, i tillegg til gode IT-kunnskaper.

Uavhengig av hvilken bakgrunn man har, ser vi etter deg som er proaktiv, initiativrik og imøtekommende. Du er kreativ i din problemløsning og evner å sjonglere ulike oppgaver med høy grad av struktur og planmessighet. Med en utstrakt serviceinnstilling evner du å gi det lille ekstra til kunder og kollegaer. Rette vedkommende har også evnen til å favne om et bredt spekter av oppgaver med både entusiasme og nysgjerrighet. Med et godt humør og en fleksibel holdning er du innstilt på å ta i et tak der det trengs (ingen oppgave for stor, ingen for liten).

Er dette beskrivelser du kjenner deg igjen i? Da ser vi frem til å motta søknad fra deg.

For spørsmål rundt stillingen, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Hartmark Executive Search, Frode Bjørnæs (tlf. 958 24 529) eller Kristine Hedenstad (tlf. 938 41 211).

Søknadsfrist er 26. juli 2021. Vi vil innkalle til intervjuer fra uke 32.

Hvorfor velge Protector IP og denne muligheten?

 • En synlig og viktig rolle i et veldrevet selskap med;
  • god økonomi
  • høy kompetanse
  • etterspurte tjenester av høy kvalitet
 • En variert hverdag, i et solid selskap i vekst
 • Et inkluderende arbeidsmiljø med dyktige og motiverte medarbeidere
 • Spennende kundeportefølje, fra noen av de største norske virksomhetene til kreative miljøer, oppfinnere og kunstnere.
 • Lyse og trivelige lokaler i Epicenter – sentralt i Oslo

Om selskapet

Protector IP ble opprettet i 1998 og er et av Norges fremste rådgivningsfirma innen IP («Intellectual Property»). Et særlig fokus for Protector IP er å betjene norsk næringslivs sitt behov for rådgivning innen IP-området, særlig med tanke på å ivareta manøvreringsfrihet og sikring av immaterielle verdier. Protector er i dag 20 ansatte.

Tjenestespekteret og virksomhetsområdet til Protector IP er i stadig utvikling og utvidelse. Protector IP bistår flere store norske aktører i deres innovasjons- og IP-prosesser nasjonalt og internasjonalt. I tillegg hjelper Protector IP nyetablerte bedrifter med å kartlegge deres IP-behov og de bistår i økende grad internasjonale kunder i IP-saker i Europa.

I dag finner man i Protector IPs rekker sju patentingeniører, en juridisk avdeling på fem og en dyktig og solid administrasjon på seks personer.

Selskapet er 100 % eid av engasjerte medarbeidere.


Frode Bjørnæs | Kontaktperson

Søk her
Protector IP

Oslo
Besøk nettside