Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Värdegrundsledare till Stockholms Stadsmission

 • Ansök senast: 9 juli 2021
 • Stockholm
 • Ansök senast: 9 juli 2021
 • Stockholm

Vill du bli Stockholms Stadsmissions nya värdegrundsledare?

Uppdraget innebär i huvudsak att du:

 • Driver organisationens värderingar ut i arbetsvardagen hos såväl personal som deltagare/elever och volontärer.
 • Bidrar till chefs- & medarbetarstöd genom fortbildningar, handledning, workshops.
 • Får ett särskilt ansvar att bistå i organisationens mångfaldsutveckling tillsammans med arbetsgrupp.
 • Bidrar till utveckling av organisationens styrande dokument och dess handledning utifrån värdegrundsperspektivet.
 • Skapar relationer med organisationens värderingsstyrda intressenter såsom andra organisationer, högskolor, kyrkor, församlingar på nationell och internationell nivå i de frågor som rör värdegrund och idépolitik.

Stockholms Stadsmission utvecklar just nu vår mötesplats vid Mariatorget i Stockholm och vi ser gärna att du bidrar in i den verksamhetsutvecklingen vilket betyder att uppdraget ännu inte är helt fastställt.

Några av våra medarbetare

Susanne Svensson
Verksamhetsområdeschef
"Jag är stolt över att verka i en professionell idéburen organisation där vi aktivt tar ställning för alla människors lika värde."
Pari Baroun
Löneadministratör
"Alla på Stockholms Stadsmission jobbar med hjärtat och tillsammans gör vi något gott för samhället."
Pierre Aminoff
Kommunikatör
"Alla möten med människor, som jag annars inte skulle mött. Tankar kring värdegrund, vad som gör oss till de vi är."
Siv Sjöholm
Yrkescoach på Second Hand
"Vi har en stark gemenskap och jag upplever så mycket värme och kärlek i mitt arbete"

Kvalifikationer

Vi tror att du brinner för värderingsfrågor och har en bakgrund där kristen grundsyn diskuteras och utvecklas med ett inkluderande och tillgängligt arbetssätt. Vi söker dig som både självständigt och tillsammans i grupp har förmågan att leda och utveckla en organisation där värdegrundsfrågorna står på agendan dagligen och där engagemanget hos medarbetarna är mycket högt.

Din akademiska bildningsresa inkluderar med fördel teologi, filosofi, religionsvetenskap etc men du behöver inte vara präst, pastor, diakon.

Du känner dig hemma med ord som bildning, religion, filosofi, livsåskådning, mångfald, normer, workshops, handledning, reflektion, digitala utbildningsplattformar, planering, service och stöd. Du har en egen drivkraft att framåtlutat utveckla organisationen tillsammans och genom din arbetsinsats.

Stockholms Stadsmission är ingen konfessionell organisation men är stolta över vår kristna historia och du har därför en självklar öppenhet till tros- och livsåskådningar.

Vår värdegrund utgör en central del i utgångspunkten för vår verksamhet vilket betyder att du bör vara begåvad med en stor portion av pedagogisk och kommunikativ förmåga.

Du bidrar även till utveckling av styrande och strategiska dokument, digitala hjälpmedel etc vilket gör att språklig färdighet är meriterande.
Vi tror även att du finns eller har funnits inom den idéburna/ideella sektorn.

Självklart identifierar du dig med Stockholms Stadsmissions värdegrund, vilken du hittar på vår hemsida

Övrigt
När det gäller våra tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid sex månaders provanställning samt begär utdrag ur belastningsregistret.

Vi har riktigt bra förmåner

 • Ett arbete där din insats verkligen gör skillnad

 • Friskvårdsbidrag & rabatter

 • Tjänstepension & försäkring enligt kollektivavtal

Om företaget

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.

Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla.

1853Stockholm Stadsmission bildas

1927Första second hand-butiken öppnar

1955Startar folkhögskola

1993Öppnar dagverksamheten Klaragården

2001Öppnar Akutboendet på söder

2002Modevarumärket Remake lanseras

2003Startar gymnasieskola

2015Matmissionen öppnar

2018Lundens LSS-boende öppnar

2019Stadsmissionens Hyresförmedling startar

Jonas Wihlstrand | Kontaktperson

Ansök nu
Stockholms Stadsmission

Stockholm
Besök hemsida