Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Vill du bli VD för Stadsmissionens Skolstiftelse/Grillska gymnasieskolorna?

 • Ansök senast: 5 augusti 2021
 • Stockholm
 • Ansök senast: 5 augusti 2021
 • Stockholm

 • Har du ett starkt samhällsengagemang och vill bidra till en mänskligare värld?
 • Vill du leda och utveckla en pedagogisk verksamhet som syftar till att inspirera till ansvarstagande och engagemang för samhället?
 • Är du kommunikativ och beslutsför, leder med tillit, kan skapa uppslutning kring en målbild och samarbetar väl internt och externt?

Välkommen till Grillska gymnasieskolorna! Här kan du göra skillnad och bidra till en bättre värld!

Uppdraget
Som VD för Stockholms Stadsmissions Skolstiftelse leder du en av Sveriges största friskolekoncerner och en framträdande och viktig utbildningsaktör inom den idéburna sektorn.

Du kommer till en verksamhet som vilar i en tydlig värdegrund i sin pedagogik, kunskapsutövning och kultur.

En god ekonomisk och verksamhetsmässig grund är nu lagd för att lyfta Grillska gymnasieskolorna till nästa steg.

Framåt
Grillska gymnasieskolorna står inför förändringar och VD kommer in i en spännande fas.

En utveckling som syftar till ökat fokus på samhällsengagemang och nya utvecklingsmöjligheter för skolverksamheten ligger som förslag och avses beslutas sommaren 2021. Denna utveckling kommer att ledas av ny VD i samarbete med en engagerad styrelse.

Förändringen innebär att folkhögskolan och yrkeshögskolan avskiljs från Skolstiftelsens verksamhet och överförs till Stockholms Stadsmission. VD kommer därmed att ansvara för gymnasieverksamheten, dvs den del som står under Skolinspektionens tillsyn. I dagsläget innebär det 6 gymnasieskolor runt Mälardalen med ca 2700 elever.

VD ska leda och driva förändringen, utveckla organisation, verksamhet och kompetens inom de ramar som styrelsen ger.

I och med att skolverksamheten renodlas kommer det att finnas möjligheter för verksamheten att växa och utvecklas i olika dimensioner; geografiskt, ökad synlighet lokalt och i debatten, utvidgat samarbete med lokala stadsmissioner m.m.

VD är i hög grad med och leder förändringen och utarbetar förslag till framtida strategier som sedan ska förverkligas och omsättas till resultat.

Ambitionen är att Grillska gymnasieskolornas identitet ska stärkas ytterligare och att stiftelsen ska ta en mer framträdande plats som samhällsaktör och idédriven skola för att bidra till ökat samhällsengagemang och ett mänskligare samhälle.

Givetvis ska utvecklingen ske i samarbete med rektorer och medarbetare och förankras genom ett tillitsbaserat ledarskap där medarbetarnas skicklighet och kompetens tas tillvara på bästa sätt. Det finns redan idag ett starkt engagemang bland medarbetarna för Grillska gymnasieskolornas verksamhetsidé som bildar grunden för framgång i utvecklingsarbetet.

VDs ansvar
VD leder och utvecklar Grillska gymnasieskolorna på uppdrag av skolstiftelsens styrelse.

VD är Skolchef enligt skollagens föreskrifter.

Styrelsen består av Ordförande, André Andersson, Senior Adviser på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, plus fem ledamöter.

Som VD är du direkt underställd styrelsen och har personal-, budget- och resultatansvar liksom arbetsmiljöansvar.

VD ska initiera och framlägga förslag till styrdokument och policydokument, långsiktiga mål och strategier för styrelsen och svarar för verkställande och uppföljning av styrelsens beslut.

Som VD har du ansvar för ca 300 medarbetare och du kommer att ha ett direkt chefsansvar för dels de 6 rektorerna, dels en ledningsgrupp bestående av ekonomichef, chef verksamhetsutveckling, och HR-chef.

Erfarenhet och förväntningar

Vi söker dig som har:

 • Relevant akademisk utbildning, tex som lärare alternativt ekonom/samhällsvetare, eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
 • Flerårig erfarenhet från eget framgångsrikt resultatansvar, inom tex utbildning eller idéburen verksamhet
 • Gedigen erfarenhet som chef och ledare, innebärande personal och budgetansvar.
 • Erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete inom relevant område.
 • Vana att företräda och representera en verksamhet.
 • Ett stort samhällsengagemang
 • Intresse och engagemang för skola och utbildning, förståelse för skolvärldens logik, processer, styrning och kultur
 • Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

 • Faktiskt erfarenhet av att ha arbetat inom skolan, företrädesvis gymnasieskolan, innebärande kunskap om skolans styrning, ramverk och pedagogiska utmaningar och förutsättningar
 • Erfarenhet från ledarskap i en idéburen organisation
 • Erfarenhet från att rapportera till en styrelse

Personliga egenskaper

Vi tror att du är drivande och kommunikativ, leder med tillit till andras kompetens. Omvärldsintresse, samhällsengagemang och nyfikenhet på utveckling inom skolans värld skapar förutsättningar för framgång. Förmåga att bygga och vidmakthålla ett relevant nätverk är viktigt, att du är både affärsmässig och relationell.

Du är trygg i att paketera och nå ut med ditt budskap, får genomslag såväl internt som externt.

Du är samarbetsinriktad och strategisk.

Att du är strukturerad och systematisk, uthållig där så behövs, kan både starta, driva och avsluta projekt, tar vi för givet.

Framför allt vill du göra skillnad, bidra till en mänskligare värld med omsorg om dina medmänniskor, medarbetare och elever.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt

Placering: Stockholm

Tillträde: hösten 2021, ambition senast årsskiftet 21/22

Lön och övriga villkor enligt individuell förhandling

I den här rekryteringen samarbetar Stadsmissionens Skolstiftelse/Grillska gymnasieskolorna med Source Executive.

Sista ansökningsdag är snarast men senast den 5 aug.

Vi intervjuar löpande med kort uppehåll för sommarledighet.

Frågor?

Välkommen att kontakta Source konsulter; Ann Peyron, tel 070-878 42 26, [email protected]
eller Elnaz Adilipour, tel 073-155 00 18, [email protected]

Upplysningar:
Ordförande André Andersson
Tel 070-977 74 09

Några av våra medarbetare

Amira
Kurator, Stadsmissionens folkhögskola
"Det känns bra att vara en del av en fantastisk organisation som har en värdegrund som jag själv kan stå för och representerar med stolthet. Vi gör skillnad varje dag!"
Zandra
Utbildningsledare, Stadsmissionens yrkeshögskola
"Det bästa är att få vara del av den meningsfullhet som finns inom Stadsmissionen, där kollegor går till arbetet med viljan att göra skillnad för de människor vi möter. "
Daniela
Lärare, Grillska gymnasiet Västerås
"Jag uppskattar att få jobba i en organisation som ser vikten av att skapa goda relationer mellan elever och lärare men också lärare emellan."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Ett arbete där din insats verkligen gör skillnad

 • Friskvårdsbidrag

 • Tjänstepension & försäkring enligt kollektivavtal

Om företaget

Stadsmissionens skolstiftelse är en idéburen organisation som driver gymnasieutbildning på Grillska gymnasiet och Grillska gymnasiesärskolan och vuxenutbildning på Stadsmissionens folkhögskola och Stadsmissionens yrkeshögskola. Med cirka 3000 studerande är vi en av Sveriges största idéburna skolaktörer.

Stiftelsen arbetar efter en pedagogisk modell med gemensamma aktiviteter och arbetssätt. Det innebär bland annat att våra utbildningar präglas av samhällsengagemang, entreprenörskap och hälsa och har en tydlig verklighetsanknytning.

Att vara idéburen innebär framför allt att vi inte styrs av några andra intressen än vår idé - att utbildning gör skillnad. Gymnasieskolorna är friskolor som drivs i stiftelseform, vilket innebär att det inte finns någon ägare som tar ut vinst. Eventuellt överskott går till utveckling av verksamheten.

Stiftelsegrundaren Stockholms stadsmission har drivit utbildning redan 1857 och vi delar samma grundläggande, humana människosyn och värdegrund.

Genom utbildning kan vi förebygga utanförskap och stärka individens tro på sig själv och sin egen förmåga och arbeta mot vår vision om en skola för ett mänskligare samhälle.


1853 Stockholms Stadsmission bildas

1857Den första skolan startas

1950-taletSkolstiftelsen bildas

1955Vårdinge folkhögskola startar

2003Stadsmissionens gymnasieskola startar

2010Stadsmissionens yrkeshögskola startar

2011Specialpedagogiska enheten Opalen startar

2013Gymnasieverksamheten växer med sex gymnasieskolor i flera städer

2018Gemensam pedagogisk modell

2019Volontärutbildning för studerande

2020Gymnasieskola flyttar till Kungsholmen

Stadsmissionens Skolstiftelse

Stockholm
Besök hemsida