Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Consultant with knowledge in Graph Technology

 • Gothenburg +1 more
 • Gothenburg +1 more

Consultant with knowledge in Graph Technology

We are Scandinavia's leading Data, Analytics & AI experts, which gives us the right competence to help our customers succeed on their journey towards a data-driven decision.

Insights & Data is a large team of specialists and we offer different types of services - consulting, development of digital strategies and roadmaps, design and implementation of AI, IoT, Analytics and Data Management solutions. Of course supported by cloud architecture and cyber security.

As a Graph Technology Consultant, you will work with designing, modeling and building robust data flows, creating an efficient data transporter and you will work with building data architecture for Machine Learning solutions and BI solutions. You will also work with the development of computer science solutions stars on graph technology.

Skills:

Core competence:

 • Knowledge about Linked Data Concepts
 • Architectural Thinking
 • Programming experience of interacting with several graph Databases
 • Data Loading (Ingest) into Graph Databases
 • Data querying and exchange through standardized APIs and Query Languages
 • Metadata Management
 • Data Virtualization
 • Graph Analysis
 • Graph Visualization
 • Natural Language Processing
 • Utilizing Indexing and Search Engines in Graphs
 • Modern Agile Development using DevOps

Skills for Knowledge Graphs:

 • Semantic Stack
 • Utilize (W3C) Standards: (RDF, RDFS, OWL(2), SHACL, SKOS)
 • Knowledge regarding several Databases or excellent on at least one: (Neo4J, Cosmos DB, Stardog, Virtuoso, Jena/Fuseki, GraphDB/Ontotext, AnzoGraph, Amazon Neptune, Poolparty, eccenca)
 • Master in Query Language: SPARQL
 • Modelling Knowledge wit Ontologies using Tools like: TopBraid EDG, Protégé
 • Utilize RDF Dev Frameworks (i.e. RDF4J, Jena, Python RDFlib, .NETRDF)
 • Experience in Reasoning and Validation
 • OWL Visualization (VOWL)

Skills for LPG

 • Knowledge regarding several Databases or excellent on at least one (Neo4j, TigerGraph, Azure Cosmos DB Graph, Dgraph, JanusGraph)
 • Master in Query Language: TinkerPop/gremlin, CYPHER
 • Machine Learning on Graphs

Work with great people

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."

Skills & Requirements

Core competence:

 • Knowledge about Linked Data Concepts
 • Architectural Thinking
 • Programming experience of interacting with several graph Databases
 • Data Loading (Ingest) into Graph Databases
 • Data querying and exchange through standardized APIs and Query Languages
 • Metadata Management
 • Data Virtualization
 • Graph Analysis
 • Graph Visualization
 • Natural Language Processing
 • Utilizing Indexing and Search Engines in Graphs
 • Modern Agile Development using DevOps

Skills for Knowledge Graphs:

 • Semantic Stack
 • Utilize (W3C) Standards: (RDF, RDFS, OWL(2), SHACL, SKOS)
 • Knowledge regarding several Databases or excellent on at least one: (Neo4J, Cosmos DB, Stardog, Virtuoso, Jena/Fuseki, GraphDB/Ontotext, AnzoGraph, Amazon Neptune, Poolparty, eccenca)
 • Master in Query Language: SPARQL
 • Modelling Knowledge wit Ontologies using Tools like: TopBraid EDG, Protégé
 • Utilize RDF Dev Frameworks (i.e. RDF4J, Jena, Python RDFlib, .NETRDF)
 • Experience in Reasoning and Validation
 • OWL Visualization (VOWL)

Skills for LPG

 • Knowledge regarding several Databases or excellent on at least one (Neo4j, TigerGraph, Azure Cosmos DB Graph, Dgraph, JanusGraph)
 • Master in Query Language: TinkerPop/gremlin, CYPHER
 • Machine Learning on Graphs

Great Place to Work

 • Parental benefits

 • Extensive occupational health care and insurance

 • Arts and sports club

 • Fun and inspirational events

 • Flexible work time policies

 • Wellness benefits

 • Bonus program

 • Generous pensions via Max Mathisen

 • Föräldraförmån

 • Bonusprogram

 • Företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring

 • Konst- och sportklubbar

 • Roliga och inspirerande personalevent

 • Flexibla arbetsförhållanden

 • Friskvård, massagebidrag och terminalglasögon

 • Generös tjänstepension via Max Mathisen

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Exciting assignments in different industries

 • Regular knowledge sharing sessions

 • Inspiring network of experts in design

 • Extensive health care/health insurance

 • Flexible work time policies

 • Macs and iPhones

 • Cool offices in central locations

 • Multiple other great benefits

 • Macs/PCs and iPhones

 • Inspiring global network of experts

 • Regular knowledge sharing and social happenings

About the company

Marknadsledande inom Data, Analytics och AI i Norden

Capgemini, Insights & Data, är Nordens riktmärke inom Data, AI och Analytics. Våra tjänster inkluderar konsultverksamhet inom Data Platform, Analytics, Data Governance, Advisory, Data Science och CFO Office-tjänster. Många av marknadens främsta experter arbetar med oss, vilket sätter oss i bästa möjliga position att hjälpa våra kunder att lyckas i sin resa mot datadrivna beslut. Att ha totalt mer än 1000 anställda på den nordiska marknaden ger oss kompetens och kapacitet att verkligen göra skillnad för våra kunder, och erbjuda alltifrån lokala projekt till större globala utrullningar. #I&DSWEDEN

Hesho Serray | Contact Person

I'm interested
Capgemini Sverige

Gothenburg +1 more
Visit website