Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Prosjektleder for nettanleggsprosjekter

 • Søknadsfrist: 17. juni 2021
 • Vestfold og Telemark, Norge
 • Søknadsfrist: 17. juni 2021
 • Vestfold og Telemark, Norge

Til en av våre offentlige oppdragsgivere innen energisektoren søker vi prosjektleder for store og langsiktige nettanleggsprosjekter.

Prosjektene omfatter bygging av nye transformatorstasjoner, bygge nytt eller oppgradere og utvide eksisterende regional- og distribusjonsnett.

Prosjektleder innehar den ledende rollen i prosjektet og hovedoppgaver er å organisere, lede og koordinere prosjektet. Prosjektleder skal også beslutte prosjektets anskaffelses- og gjennomføringsstrategi.

Ansvarsområder:

 • Levere avtalt prosjektomfang til avtalt tid og kost i henhold til prosjektstyringsprosess
 • Avklare prosjektets ressursbehov, etablere ressursavtaler og prosjektteam, utarbeide planer, kontrollere og følge opp arbeidet, reagere på avvik, iverksette nødvendige tiltak og eskalere ved behov
 • Følge opp og rapportere status til prosjekteier og prosjektkontoret i henhold til gitt prosjektmetodikk.
 • Utarbeidelse av konsesjonssøknad og oppfølging av krav som fremkommer i godkjent konsesjon
 • Gjennomføre avtalte kvalitetstiltak
 • I byggeprosjekter er prosjektleder byggherrens representant dersom ikke annet er beskrevet

Kontorsted Tønsberg eller Porsgrunn

Kompetanse

 • Høyere utdanning som Bachelor, Master eller annen relevant fag bakgrunn
 • God kompetanse som prosjektleder, gjerne i form av prosjektlederutdanning eller prosjektlederkurs
 • Bred erfaring med arbeid med prosjektledelse og prosjektoppfølging, gjerne fra tverrfaglige prosjekter
 • Elektroteknisk kunnskap er en fordel
 • Engasjert, positiv og resultatorientert, med en strukturert og ryddig arbeidsform
 • Evne til å bygge relasjoner og nettverk, teamorientert med gode kommuniksjonsegenskaper

Ønsker du å vite mer om stillingen kontakt Hans Jakob Epland på tlf. 913 58 970 eller Anders Aanonsen på tlf. 950 32 624

Jobb på et sted du vil trives

 • Fast ansettelse eller prosjektansettelse

 • Opplæring og kompetansebygging

 • Fleksibilitet og konkurransedyktige betingelser

 • Store prosjekter over hele landet

 • Ordnede arbeidsforhold

Om selskapet

Sitepartner leverer kompetent personell til nasjonale og internasjonale energientreprenører og leverandører, byggherrer innen energiutbygging og jernbane, netteiere av kraftnett innen alle spenningsnivåer, samt konsulent- og rådgivende virksomhet.

Vi har omfattende intern spesialistkompetanse og ivaretar våre kunders behov i prosjekter over hele landet. Vår unike oversikt over kunder og tilgang til ressurser innen el.kraft og infrastruktur i alle regioner sikrer mobilitet og fleksibilitet i prosjektutførelsen både for kunder og ansatte. Sitepartner er sertifisert som leverandør hos Achilles, Sellicha og Power & Tech.

Jobb med Sitepartner og få tilgang til de mest spennende og største prosjektene i Norge!

Sitepartner AS

Vestfold og Telemark, Norge
Besøk nettside