Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Customer Experience Lead - E24

 • Søknadsfrist: 24. mai 2021
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 24. mai 2021
 • Oslo


Schibsted News Media er en divisjon som innbefatter all medievirksomhet i Schibsted, herunder merkevarer i Norge som Aftenposten, VG, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad og E24. Schibsted News Media har hatt en formidabel vekst i digitale abonnementsinntekter de siste årene. Brukerbetaling er en sentral inntektskilde og vi har ambisiøse vekstmål fremover. Alle brukerbetalingsmiljøene er samlet i forretningsenheten Consumer Business som utgjør ca 250 ansatte i Norge og Sverige.

Schibsted har som ambisjon at mediehusene skal være digitalt bærekraftige og lønnsomme, og brukerbetaling er en hovedkomponent for å oppnå dette. E24 står midt i en av Norges mest spennende mediesatsinger - vi skal bli Norges foretrukne destinasjon innen nyheter om økonomi og næringsliv. Schibsted har gått inn med en stor investering i merkevaren E24 og det er satt et svært ambisiøst mål. For å klare våre høye ambisjoner er en bærekraftig økonomi helt essensielt, og inntekter fra brukerbetaling vil spille en enda større og viktigere rolle i årene som kommer.

E24s har opplevd en kjempevekst i antall abonnenter de siste årene og ambisjonen er at vi skal øke antallet betydelig også fremover. Samtidig som vi skal øke antallet abonnenter, er det viktig at vi klarer å øke opplevd verdi av å være betalende abonnent. Videre samarbeider vi tett og har bundles på brukerbetaling med de andre Schibsted-avisene Aftenposten, VG, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

Vi skal styrke teamet som jobber med merkevare og brukerbetaling, og ser etter et analytisk hode som kan løfte kundereisen til nye høyder. Vi ønsker å etablere varige kundeforhold ved å skape engasjement, brukervaner og lojalitet hos våre abonnenter, og gjøre E24+ til en integrert del av abonnentenes daglige vaner. Som ansvarlig for CX for E24 vil du få en helt sentral rolle i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for all engasjementsøkende og lojalitetsdrivende kundedialog mot abonnentene våre

 • Identifisere muligheter, utvikle ideer og teste tiltak for økt engasjement, produktbruk og churnreduksjon

 • Eie arbeidet med å utvikle en helhetlig datadrevet personalisert kundereise for abonnentene våre

 • Ivareta brukerfokus og -innsikt, og omsette dette til aktiviteter

 • Ansvarlig for analyse, data og tallunderlag - både for E24+ som stand alone, men også for felles bundles på tvers av Schibsted News Media og E24+

 • Oppdage, følge opp og sørge for retting av eventuelle feil i bundles på tvers av Schibsted News Media og E24+

 • Lede og bidra inn i prosjekter på brukerbetaling

Dine viktigste KPIer er økt kundeengasjement, økt bruk og churnreduksjon samt oppfølging av analyse og tallgrunnlag.

Vi ser etter deg som har:

 • Minimum 3 års erfaring fra liknende arbeid

 • Relevant høyere utdanning

 • Erfaring med digital kundereise og sterke analytiske evner

 • Høy digital kompetanse og god teknologiforståelse

 • Evne til å skape entusiasme og forståelse for viktigheten av brukerengasjement og verdi for kunden

 • Vil skape engasjerende kundekommunikasjon som støtter opp under E24s brand og mål

Personlige egenskaper:

 • Selvgående og med stor gjennomførelsesevne

 • Strukturert, metodisk og nøyaktig

 • Initiativrik, målrettet og har et stort ønske om å skape resultater

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode faglige utviklingsmuligheter som del av Schibsted-konsernet

 • Muligheten til å være med og videreutvikle et område med høy strategisk viktighet for selskapet

 • Muligheten til å være en del av et svært engasjert team, som leverer gode resultater

 • Til vanlig sitter vi i moderne lokaler midt i Oslo sentrum der du har tilgang på treningsrom i kjelleren og kanskje Oslos beste takterrasse på toppen.

Vi gleder oss til å høre fra deg.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Katrine Sørum, tlf 97574665
Stillingen rapporterer til Leder for merkevare og brukerbetaling E24, og man inngår i et team på totalt tre personer pt.

Jobb med skikkelig flinke folk

Josefin Phil
Ad operator
"Schibsted is a workplace where no day is like the other and you get to work with talented colleagues in a creative environment."
Estelle Douglas
Head of Trade and Marketing
"At Schibsted Marketing Services you get to work with ambitious, smart and fun people experiencing the fast-moving changing media landscape."
Anton Assarsson
Head of Editorial, Schibsted Brand Studio
"To me, Schibsted is synonymous with creativity and results. Driving change through innovation, teamwork, and integrity."
Max Schuler
Sales manager
"Schibsteds ability to inspire, develop and challenge is absolutely outstanding. Apart from that, we have a great company culture."
Josefin Phil
Ad operator
"Schibsted är en arbetsplats där ingen dag är den andra lik och du får arbeta med begåvade kollegor i en kreativ miljö."
Estelle Douglas
Head of Trade and Marketing
"På Schibsted Marketing Services får du jobba med ambitiösa, smarta och roliga människor som upplever det snabbt föränderliga medielandskapet. "
Anton Assarsson
Head of Editorial, Schibsted Brand Studio
"För mig är Schibsted synonymt med kreativitet och resultat. Att driva förändring genom innovation, lagarbete och integritet."
Max Schuler
Sales manager
"Schibsteds förmåga att inspirera, utveckla och utmana är helt enastående. Bortsett från det har vi en fantastisk företagskultur."
Josefin Phil
Ad operator
"Schibsted er en arbeidsplass hvor ingen dager er like og du får jobbe med talentfulle kollegaer i et kreativt miljø."
Estelle Douglas
Head of Trade and Marketing
"I Schibsted Marketing Services jobber du med ambisiøse, smarte og morsomme folk og tar del i medielandskapets raske endring."
Anton Assarsson
Head of Editorial, Schibsted Brand Studio
"For meg er Schibsted synonymt med kreativitet og resultater. Endring drives av innovasjon, teamwork og integritet."
Max Schuler
Sales manager
"Schibsted sin evne til å inspirere, utvikle og utfordre er absolutt eksemplarisk. I tillegg har vi en god arbeidskultur."
Johanna Nilsen
Student Ambassador
"Being a student ambassador is a fun and flexible way to broaden your network while learning a lot about the Schibsted brand"
Emma Johansson
Student Ambassador
"No two days are alike as a student ambassador and that is what makes this job so much fun! "

Jobb på et sted du vil trives

 • Learn and develop within Learning Lab

 • 5000 fantastic colleagues in over 4 countries

 • Empowering body and mind with Schibsted Life

 • Career opportunities within the Schibsted family

 • We embrace diversity

 • Work with products that matter in peoples lives

 • Personlig utveckling och lärande inom Learning Lab

 • Var del av en mångfaldig, inkluderande arbetsplats

 • Karriärmöjligheter inom Schibstedfamiljen

 • Schibsted Life erbjuder fysisk och mental träning

 • Jobba med välkända produkter och tjänster

 • Personlig utvikling og læring i Learning Lab

 • Bli del av mangfoldig, inkluderende arbeidsplass

 • Karrieremuligheter i Schibstedfamilien

 • Mer enn 5000 fantastiske kollegaer i 4 land

 • Styrke kropp og sinn med Schibsted Life

 • Jobb med anerkjente produkter og tjenester

Om selskapet

Schibsted Consumer Business har ansvaret for brukerbetaling og alle digitale abonnementsinntekter på tvers av Schibsteds journalistiske merkevarer i Norge og Sverige. Vi jobber med merkevarer som Aftenposten, VG+, E24+, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Aftonbladet Plus og Svenska Dagbladet. I tillegg til å jobbe med å utvikle de tradisjonelle digitale abonnementene på aviser, jobber vi kontinuerlig med innovasjon og nye forretningsmodeller basert på abonnement.


1839Christian Schibsted
founds a Printing House.

1860Aftenposten is established,
soon becoming a favoured
and trusted media channel.

1966Schibsted acquires VG that
at the time had a financial crises.

1996Schibsted buys Aftonbladet,
today the primary news source
in Sweden.

1998Schibsted acquires Svenska Dagbladet, one of Sweden’s leading national quality newspapers.

2000Finn.no is founded.
 The marketplace has
been enormously popular
in Norway ever since.

2003Blocket is acquired. Today
the number one marketplace
in Sweden.

2005 – 2008Schibsted Growth
starts investing in
various digital brands.

2006The international expansion of 
Schibsted classified business is
 starting.

2009Fædrelandsvennen, Bergens Tidende and Stavanger Aftenblad are fully incorporated in Schibsted

2009 – 2019Schibsted Growth expands the portfolio,
 by 2019 it consists of more than 20 brands.

2019Adevinta is listed at Oslo Børs. Schibsted’s international Marketplaces is spun off into a 
separate company.

1839Christian Schibsted grundar tryckeriet Schibsted Förlag

1860Aftenposten etableras och blir snabbt en prioriterad och betrodd mediekanal

1966Schibsted köper VG

1996Schibsted köper Aftonbladet, Sveriges primära nyhetskälla idag

1998Schibsted köper Svenska Dagbladet, en av Sveriges ledande nyhetstidningar

2000Finn.no grundas. Norges mest besökta marknadsplats.

2003Blocket förvärvas. Den dominerande marknadsplatsen i Sverige idag.

2005 - 2008Schibsted Growth börjar investera i digitala bolag

2006Den internationella expansionen av Schibsted Classified startar2

2009Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad och Fædrelandsvennen blir helt integrerade i Schibsted

2009 - 2019Schibsted Growth utökar portföljen som vid 2019 består av över 20 bolag

2019Adevinta listas på den norska börsen. Schibsted’s internationella marknadsplatser etableras som ett eget bolag.

1839Christian Michael Schibsted grunnla Schibsted forlag

1860Lansering av Christiania Adresseblad - som senere byttet navn til Aftenposten

1966Schibsted kjøper VG som på det tidspunktet gjennomgikk en økonomisk krise

1996Schibsted kjøper Aftonbladet, i dag den viktigste nyhetskilden i Sverige

1998Schibsted kjøper SvD, en av Sveriges ledende nasjonale avis

2000Finn.no blir etablert. Markedsplassen FINN har vært enormt populær i Norge siden etablering.

2003Schibsted kjøper Blocket. I dag den største markedsplassen i Sverige.

2005 - 2008Schibsted Growth starter å investere i ulike digitale selskaper

2006Den internasjonale ekspansjonen av Schibsted classified starter.

2009Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen er fullt innarbeidet i Schibsted

2009 - 2019Schibsted Growth utvider porteføljen, innen 2019 består den av mer enn 20 selskaper.

2019Adevinta blir børsnotert på Oslo børs. Schibsteds internasjonal markedsplasser blir etablert i et eget selskap.

Katrine Sørum | Contact Person

Søk her

Rethinking things since 1839

Rethinking things since 1839