Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Produktionsutvecklare till Driftområde Nord

 • Ansök senast: 23 maj 2021
 • Luleå
 • Ansök senast: 23 maj 2021
 • Luleå

Produktionsutvecklare till Driftområde Nord

När du väljer Green Cargo väljer du en grön arbetsgivare. Hos oss blir du betydelsefull och varje dag du går till arbetet gör du en insats – för svenskt näringsliv, för miljön och för framtidens transporter. Medarbetarna är vårt företag och våra värderingar; vi har koll, vi vågar, vi bryr oss och vi levererar, genomsyrar allt vi gör.

Vi står för hållbar logistik och ser till att transporter utförs med minimal klimatpåverkan, goda arbetsvillkor för personalen och med hög säkerhet. Över 94 procent av vårt transportarbete sker med eltåg och klimatpåverkan är mycket nära noll. Godset med våra eldrivna tåg kommer 300 gånger längre än lastbilsgodset med motsvarande koldioxidutsläpp.

Uppdraget

Som produktionsutvecklare säkerställer du genom utbildning, analys och uppföljning att kontinuerligt förbättringsarbete drivs inom hela driftområdet med fokus på säkerhet, punktlighet och lönsamhet. Resor ingår i tjänsten.

Vi erbjuder en bred och varierad roll med mycket ansvar där du själv har stora möjligheter att påverka tjänstens innehåll och utvecklingen framåt.

Driftområde Nord består av ca 300 medarbetare (bangårdspersonal och lokförare) och sträcker sig från Kiruna i norr till Sundsvall i Söder samt trafiken till och genom Norge. Området är uppdelat i nio gruppchefsområden och som stöd i området finns även ledningsstöd, verksamhetsstöd säkerhet och HRBP. Som produktionsutvecklare rapporterar du till Driftområdeschef Nord och är placerad vid någon av följande verksamhetsorter, Boden, Luleå, Umeå, Långsele, Sundsvall eller Ånge.

Arbetsuppgifter

 • Leda och stödja initiativ och projekt kopplat till säkerhet, punktlighet och effektivitet
 • Vid behov stödja chefer att anpassa produktionen efter förändrade förutsättningar och driftinstruktioner så att det sker på ett säkert, effektivt och hållbart sätt
 • Föreslå effektiviseringar med fokus på optimerad effektivitet och bolagets övergripande affärsmål och nyckeltal
 • Leda och agera support till gruppchefer och gruppledare vid systematisk problemlösning
 • Leda riskanalyser
 • Utbilda medarbetare och chefer i systematisk problemlösning, 5S och andra produktionsrelaterade metoder
 • Utveckla och kvalitetssäkra produktionsprocessen i nära samarbete med andra avdelningar
 • Utveckla och dokumentera processer och produktionsinstruktioner
 • Leda och genomföra produktionsrelaterade utredningar och analyser

Några av våra medarbetare

Emma
Radioloksoperatör
"Detta är ett fantastiskt jobb, det är även rätt häftigt att jobba på Sveriges största rangerbangård."
Erik
Lokförare
"En av fördelarna att jobba på Green Cargo är möjligheten till karriärsutveckling."
Marcus
Försäljning
"Man har stort utrymme för att ta egna initiativ, mycket frihet under ansvar skulle jag säga."
Louise
IT
"Samarbetet fungerar jättebra, det är inte vi och dom – det är vi tillsammans."

Kvalifikationer

Din profil

Förbättringsarbete är helt naturligt för dig och genom din analytiska fallenhet och initiativförmåga startar du rätt aktiviteter som skapar mervärde och leder till företagets utveckling. Du lyckas skapa goda relationer och det är naturligt för dig att anpassa din kommunikation till mottagaren. Ditt noggranna och strukturerade sätt att arbeta och din uthållighet gör att du avsluta de aktiviteter eller projekt som du påbörjat.

Du har akademisk examen inom teknik eller ekonomi alternativt annan utbildningsbakgrund, exempelvis YH-utbildning produktionsutvecklare, eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Körkort (B) är ett krav.

Ansökan

Urval sker löpande och tillsättande av tjänsten kan ske innan ansökningstiden gått ut, därför ser vi fram emot att ta del av din ansökan så snart som möjligt.

Mångfald och inkludering

Green Cargos medarbetare är nyckeln till att vi ska kunna nå bolagets vision om järnvägslogistik i världsklass och det är medarbetarnas kompetens och ambition som driver bolagets framgång. Vi ser att olikheter bland våra medarbetare stärker vår konkurrenskraft och bidrar till vår affär och vår utveckling. Vi vill därför ha en arbetsplats präglad av mångfald och välkomnar sökanden med olika typer av kompetenser, personligheter, bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.**


**

Bakgrundskontroll

På Green Cargo värnar vi om en säker och trygg arbetsplats. Som en del av det arbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll. Vi använder bakgrundskontroller från SRI. Här kan du läsa mer om hur en bakgrundskontroll går till: Vanliga frågor och svar om bakgrundskontroller.

Vi ser fram emot din ansökan!

Vi har riktigt bra förmåner

 • Ersättning för läkarvård och läkemedel

 • Pension och försäkringar enligt kollektivavtal

 • Friskvårdsbidrag

 • Rabatt hos våra partnerföretag

 • Utbildning & utveckling via vår interna plattform

 • På Green Cargo är trivseln och stoltheten hög

 • Stora möjligheter till karriärutveckling

 • De flesta väljer att stanna länge hos oss

 • Vi hjälper svenskt näringsliv att nå miljömålen

Om företaget

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 21 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på drygt 4 miljarder SEK (2020. www.greencargo.com


Visste du att..TOM

TOMVåra lokförare kör nästan 400 godståg per dygn i Sverige. Det motsvarar cirka 10 000 lastbilstransporter eller en karavan med lastbilar som är över 30 mil lång.

TOMMed våra 24 godståg till och från kontinenten varje dygn slipper Europas motorvägar en lastbilskö på 1,6 mil.

TOMGodsvagnarna i våra tåg rullar tillsammans 41 varv runt jorden – varje dygn.

TOMEftersom stålhjul rullar lätt mot stålräls så kan godset med våra eldrivna tåg komma 300 gånger längre än lastbilsgodset med motsvarande koldioxidutsläpp. Så när näringslivet väljer godståget, andas naturen ut.

TOMAlla transportslag behövs – men när det ska transporteras mycket gods långa sträckor, då är tåget och våra transporter det smartaste valet.

Johan Lundbäck | Kontaktperson

Ansök nu
Green Cargo

Luleå
Besök hemsida