Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Teknisk Projektledare inom Cloud och IT Infrastruktur

 • Urval sker löpande
 • Stockholm +2 till
 • Urval sker löpande
 • Stockholm +2 till

Vi söker en teknisk projektledare som uppskattar ett internationellt, varierande arbetsklimat med högt tempo. Du bör ha ett starkt intresse för molntjänster och gärna en tidigare bakgrund inom traditionell IT infrastruktur. I rollen som teknisk projektledare förväntas du vara en flexibel person som kan ta dig an både agila och traditionella projekt.

Du blir en del av Capgeminis globala nätverk med mer än 270 000 kollegor i fler än 50 länder. Du kommer att få möjlighet att arbeta i intressanta projekt hos våra stora och välkända företagskunder. Vi erbjuder även en skräddarsydd karriärutvecklingsplan och goda utbildningsmöjligheter som hjälper dig att utvecklas i den riktning som du eftersträvar.

Ditt ansvar:

 • Säkerställa kundnöjdhet
 • Leda ett eller flera tekniska team
 • Leda projektteam genom olika faser av ett standardprojekts livscykel (försäljning, förstudie, planering, exekvering och slutförande)
 • Säkerställa att den övergripande leveransen sker enligt den överenskomna planen
 • Övervaka och kontrollera projektets framsteg och se till att projektresurserna utnyttjas optimalt
 • Identifiera potentiella projektrisker och skapa riskreduceringsstrategier och beredskapsplaner
 • Upprätthålla öppen kommunikation mellan olika intressenter
 • Säkerställa att kunder och tredjeparter uppfyller sina skyldigheter

Vem är du?

 • Minst 5 års erfarenhet av projektledning
 • Utbildning och certifieringar inom projektledning är meriterande
 • Erfarenhet från ett eller flera av följande teknikområden:
  • molntjänster (Azure, AWS eller GCP)
  • traditionell IT Infrastruktur (såsom nätverk, storage, servrar, databaser, etc.)
  • ServiceNow
 • Utbildning och certifieringar inom ovan teknikområden är meriterande
 • Erfarenhet från att ha jobbat enligt ett agilt arbetssätt
 • God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
 • Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet

Några av våra medarbetare

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Bonus program

 • Wellness benefits

 • Flexible work time policies

 • Fun and inspirational events

 • Arts and sports club

 • Extensive occupational health care and insurance

 • Parental benefits

 • Generous pensions via Max Mathisen

 • Bonusprogram

 • Föräldraförmån

 • Företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring

 • Konst- och sportklubbar

 • Roliga och inspirerande personalevent

 • Flexibla arbetsförhållanden

 • Friskvård, massagebidrag och terminalglasögon

 • Generös tjänstepension via Max Mathisen

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Macs and iPhones

 • Flexible work time policies

 • Extensive health care/health insurance

 • Inspiring network of experts in design

 • Regular knowledge sharing sessions

 • Exciting assignments in different industries

 • Cool offices in central locations

 • Multiple other great benefits

 • Macs/PCs and iPhones

 • Inspiring global network of experts

 • Regular knowledge sharing and social happenings

Om företaget

 • Exciting career opportunities locally and internationally, and fantastic networks of expertise. With over 1500 colleagues in Sweden only, you are part of a sharp, technology and business focused community, where Coursera and more than 250 000 (!) courses and certifications are offered to all employees.

 • A variety of innovative projects with well-known clients and world-leading partners – being part of a global, long-standing, successful and rapidly expanding organization.

 • An inclusive corporate culture where Diversity is our most important guiding principle. We are continuously engaged in initiatives that promote diversity and women in tech; we run LGBTQ networks and aim for inclusion in all types of staff activities – from sports club to art association. Please find out more about Capgemini as an employer HERE.

All employees are covered by a collective agreement and receive occupational pension, insurance, parental benefits and health care allowance – among other best-in-class benefits.

In recent employee surveys, our employees particularly emphasized:

 • A friendly and flexible workplace culture
 • Supportive managers and freedom of speech
 • Strong values and diversity focus
 • Good work-life balance

About Capgemini

Capgemini is a global leader in partnering with companies to transform and manage their business by harnessing the power of technology. The Group is guided everyday by its purpose of unleashing human energy through technology for an inclusive and sustainable future. It is a responsible and diverse organization of 270,000 team members in nearly 50 countries. With its strong 50 year heritage and deep industry expertise, Capgemini is trusted by its clients to address the entire breadth of their business needs, from strategy and design to operations, fueled by the fast evolving and innovative world of cloud, data, AI, connectivity, software, digital engineering and platforms. The Group reported in 2020 global revenues of €16 billion.

Get the Future You Want


Jessica Fogelsjöö | Kontaktperson

Ansök nu
Capgemini Sverige

Stockholm +2 till
Besök hemsida