Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Legal Counsel – Regulatory

 • Søknadsfrist: 31. mai 2021
 • Lysaker
 • Søknadsfrist: 31. mai 2021
 • Lysaker

Juridisk avdeling i Santander er et team på 14 jurister og advokater, lokalisert i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vi utfører løpende rådgivning til selskapets ulike forretningsområder. Nå søker vi en dyktig og motivert jurist/advokat/advokatfullmektig med solide juridiske kvalifikasjoner og relevant erfaring. Legal Counsel Regulatory vil arbeide ved bankens kontor på Lysaker i Oslo og rapportere til Head of Regulatory COE.

Vi tilbyr en spennende stilling hvor du vil få muligheten til å jobbe bredt innenfor bankens virksomhet:

 • Rådgi virksomheten i spørsmål knyttet til regulatoriske krav som banken er underlagt, på generell basis og i forbindelse med for eksempel transaksjoner eller vurdering av nye produkter eller prosesser
 • Bistå virksomheten i utarbeidelse av interne retningslinjer for å sikre overholdelse av regulatoriske krav
 • Rapportere til ledelsen på relevante saker
 • Rapportere til bankens hovedkontor i Madrid på relevante saker
 • Overvåke relevante juridiske regelområder, identifisere muligheter og utfordringer, vurdere behov for endringer banken må gjøre og bistå i å implementere endringene, bistå i forbindelse med eventuelle høringsuttalelser fra banken
 • Bistå virksomheten med forhandling og oppfølging av samarbeids-/partneravtaler, kundeavtaler og innkjøpsavtaler
 • Bistå i kundekommunikasjon, klagesaker og juridiske prosesser
 • Samarbeide med kollegaer på tvers av Norden

Jobb med skikkelig flinke folk

Martin Brage
VD Sverige
"Gott ledarskap för mig är att göra mitt bästa för att andra ska kunna göra sitt bästa."
Thomas Lindqvist
Head of Application Management
"När man har världens roligaste jobb så är det självklart att man vill dela med sig av det till morgondagens stjärnor."
Carolina Edgren
Agile Development Manager
"Mina största inspirationskällor på jobbet är möjligheterna att ständigt få utvecklas och att tillsammans identifiera och utveckla bra idéer för våra kunder. "
Du?
Sök idag!

Kompetanse

 • Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap med gode resultater
 • Minimum 3 års erfaring, fortrinnsvis fra relevant juridisk arbeid
 • Flytende norsk og engelsk
 • Kan identifisere juridisk risiko og samtidig gi råd om hvordan man kan redusere risikoen
 • Er selvgående, proaktiv og analytisk
 • Har gode samarbeidsevner, sterk integritet og høy motivasjon

Jobb på et sted du vil trives

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • Vi gir tilbake til samfunnet

 • Vi investerer i deg

 • Innovativt og fremtidsrettet selskap

 • BeHealthy | Din helse er viktig for oss

 • Sosiale arrangement for alle ansatte

 • Engasjerte kolleger

 • Dynamisk arbeidsmiljø

 • Personalgoder og rabatter

 • We invest in you

 • Innovative and looking to the future

 • BeHealthy | Your health is important to us

 • Social events for all employees

 • Engaged colleagues

 • Dynamic work environment

 • Employee benefits and discounts

 • Competitive insurance and pension plans

 • We give back to society

Om selskapet

Santander Consumer Bank AS tilbyr produkter innen auto- og fritidsfinansiering, forbrukslån, kredittkort, sparing og forsikring til privatkunder, og er markedsledende på bilfinansiering i Norge.

Santander er en spennende arbeidsgiver med over 600 ansatte i Norge, og 1500 totalt i Norden, og tilhører et av verdens største finanskonsern, Banco Santander.

Vi har gode pensjon- og forsikringsordninger og et bredt spekter med ansattgoder. Årets medarbeiderundersøkelse viser at ansatte er engasjerte og trives med arbeidsplassen sin og gode kolleger. Selskapet er opptatt av å gi noe tilbake til samfunnet, og er blant annet gullpartner til den veldedige organisasjonen Right to Play. Du kan lese om alle sponsoratene på nettsiden vår santander.no

Vi jobber fremtidsrettet og ser hele tiden på nye løsninger og produkter tilpasset et marked i endring. I 2018 var vi blant annet 1 av 2 banker som var klare på lanseringsdato når ApplePay ble lansert i Norge, og har sammen med en partner utarbeidet en innovativ ny abonnementsløsning for bil.


TDel av Banco Santander – et av verdens største finanskonsern med historie på over 160 år

THistorien vår går tilbake til 1963 i Norge

TOver 600 000 kunder og 3500 partnere i Norge

T50/50 fordeling menn og kvinner

TStørst på billån i Norge

TFremtidsrettede | Først ute i Norge med ApplePay

TVi er dedikert til å være en ansvarlig långiver!

TInnovative | Vår siste nyvinning SHFT – en abonnementsløsning for bil

TPart of Banco Santander - one of the world's largest financial corporations with a history of over 160 years

TOur story goes back to 1963 in Norway

TOver 600,000 customers and 3500 partners in Norway

T50/50 distribution men and women

TMarket leader in auto financing in Norway

TForward | First in Norway to launch ApplePay

TWe are dedicated to being a responsible lender!

TInnovative | Our latest innovation SHFT - a car subscription solution

Martin Högdahl | Contact Person

Søk her
Santander Consumer Bank Norway

Lysaker
Besøk nettside