Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

SHA-/HMS- koordinator/KU Trøndelag

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Søknadsfrist: Snarest

Vi søker etter SHA-/HMS - koordinator/KU i Trøndelag

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp identifiserte risikoforhold dokumentert i SHA-planen
 • Følge opp at avvik fra opprinnelig SHA-plan og nye risikoforhold blir vurdert og evt.inkludert inn i SHA-planen
 • Følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter ivaretar prosjektspesifikke risikoforhold i sine internkontrollsystem
 • Følge opp at fremdriftsplanen ivaretar behovet for tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner
 • Sikre god kommunikasjon mot KP der bygge- eller anleggsarbeider (prosjekt) er i flere faser
 • Sikre koordinering mellom ulike prosjekter (delprosjekt ledning, stasjon, kabel etc.) som påvirker hverandre på samme bygge- eller anleggsplass

Kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kompetanse om byggherreforskriften og arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter

 • Praktisk erfaring fra tilsvarende bygge- eller anleggsarbeid

 • Kunnskap om rutiner knyttet til ivaretakelse av elsikkerhet

 • Koordinere prosesser og parallelle delprosjekt

 • Tilpasningsdyktig og fleksibel, evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar

 • Gode kommunikasjonsegenskaper, strukturert, målrettet og ansvarsbevisst

 • Relevant erfaring

Ønsker du å vite mer om stillingen kontakt Hans Jakob Epland på tlf. 913 58 970 eller Anders Aanonsen på tlf. 950 32 624

Jobb på et sted du vil trives

 • Fast ansettelse eller prosjektansettelse

 • Opplæring og kompetansebygging

 • Fleksibilitet og konkurransedyktige betingelser

 • Store prosjekter over hele landet

 • Ordnede arbeidsforhold

Om selskapet

Sitepartner leverer kompetent personell til nasjonale og internasjonale energientreprenører og leverandører, byggherrer innen energiutbygging og jernbane, netteiere av kraftnett innen alle spenningsnivåer, samt konsulent- og rådgivende virksomhet.

Vi har omfattende intern spesialistkompetanse og ivaretar våre kunders behov i prosjekter over hele landet. Vår unike oversikt over kunder og tilgang til ressurser innen el.kraft og infrastruktur i alle regioner sikrer mobilitet og fleksibilitet i prosjektutførelsen både for kunder og ansatte. Sitepartner er sertifisert som leverandør hos Achilles, Sellicha og Power & Tech.

Jobb med Sitepartner og få tilgang til de mest spennende og største prosjektene i Norge!