Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Agil coach

 • Stockholm
 • Stockholm

Älskar du konsultyrket och är van att befinna dig i gränslandet mellan verksamhet och IT? Har du erfarenhet av att röra dig i organisationer som ofta befinner sig en transformativ miljö där traditionella arbetssätt samexisterar med agila principer?

Då kan du vara vår nästa kollega!

Behovet att ställa om till en mer snabbrörlig organisation finns hos många av våra kunder och vi söker nu fler konsulter som vill inspirera och skapa förutsättningar för våra kunder att bli mer business agile!

Våra uppdrag sträcker sig från kundens ledningsrum till det dagliga operativa arbetet ute i verksamheten. Vi tror därför att du har en stark förmåga att kunna anpassa dig till situationen och ha ett prestigelöst och ödmjukt förhållningssätt samtidigt som du vet vad som krävs för att uppnå en högpresterande och tillåtande kultur. Du är van att röra dig mellan strategi och införande och har erfarenhet av att driva förändring.

Kvalifikationer

Vi tror att…

 • Du har erfarenhet av konsultyrket gärna med större organisationer som kunder
 • Du har vana i att utbilda och facilitera workshops
 • Du har förståelse för agila ramverk som tex scrum eller SAFe
 • Du har haft roller inom projektledning och kravhantering, som product owner eller scrum master

Inom Division Management är vi ett drygt 100-tal konsulter som alla brinner för konsultyrket och ser kundens nytta som en stark drivkraft. Vi ser att balansen mellan kunduppdrag och alla roliga initiativ internt är det som håller kulturen och värderingarna levande och vår ständiga strävan efter kompetenshöjande insikter gör att vi håller oss a jour med omvärldens krav på innovativa lösningar.

Vi eftersträvar fler kvinnor i konsultbranschen!

Därför har Forefront inlett detta samarbete med Women Ahead. Vi ser affärsnyttan med jämställdhet och mångfald. Vi är en god bit på väg att vara en jämställd arbetsgivare och vill ha med dig på vår resa mot Sverige mest jämställda konsultföretag. Är du med?

I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Women Ahead – en rekryteringsbyrå med fokus på kvinnor inom IT-, teknik- och telekom. För frågor om tjänsten, kontakta [email protected] eller 0767-236208

Vill du bli en del av Forefront?

Vi går igenom ansökningar löpande så se till att kontakta oss redan idag!

Vi har riktigt bra förmåner

 • En dynamisk och lättrörlig organisation

 • Inspirerande och idérika kollegor

 • Senaste tekniska lösningarna

 • Närhet till affär och kund

 • Fokus på kunskapsdelning & kompetensutveckling

 • Stark gemenskap med många olika sociala nätverk

 • Tydligt fokus på jämställdhet och mångfald

 • Ett företag att växa tillsammans med över tid

 • Work life balance

Om företaget

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 400 anställda. Med kontor på sex orter i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.

Oavsett om uppdraget avser affärsverksamhet, teknologiska plattformar eller designlösningar är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar för att sedan kunna realisera dessa på bästa sätt för avsedd effekt.

Träffa en av våra fantastiska konsulter här!


.Våra värderingar är vårt DNA

AvsiktAvsikten är motorn i vårt arbete och medvetenheten om var målet ligger. Den ger oss styrkan att ifrågasätta det till synes uppenbara, lägger kraft bakom våra påståenden och motiverar våra beslut.

AvtryckAvtryck säger något om vår starka ambition att skapa förändring. Att göra verklig skillnad. Både i aktuella kundprojekt och i vår omvärld i stort. Vi är stolta över att våra kunder talar väl om oss. Och vi blir glada när vår verksamhet ses som en positiv förebild av kollegorna i branschen.

InsiktDet är i insikten som vårt arbete börjar. För att nå dit krävs tålamod, empati och ödmjukhet, samt nyfikenhet nog att kunna ta in flera olika perspektiv och väga samman informationen. Insikt handlar om att verkligen förstå problemet innan vi försöker lösa det.

TillsammansTillsammans är den väg vi väljer för att nå de mål vi siktar mot. Ordet ger uttryck för vårt sökande efter mervärdet i en gemensam strävan. Det handlar om att befinna sig jämsides med kunder och kollegor. Utan prestige och onödiga hierarkier, men med delaktighet, ansvar och arbetsglädje.

UtsiktUtsikt beskriver både en position och den medvetna ansträngning som är nödvändig för att ta sig dit. Begreppet påminner oss också om att goda rådgivare är öppna och ödmjuka. Det handlar om att se och att särskilja, med fokus på kundens affärsnytta.

Petra Laewen | Kontaktperson

Ansök nu
Forefront Consulting

Stockholm
Besök hemsida