Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Redovisningsansvarig

 • Ansök senast: 16 maj 2021
 • Linköping
 • Ansök senast: 16 maj 2021
 • Linköping

Nu söker vi en driven och engagerad redovisningsansvarig!
Du blir en del av ett härligt gäng med högt engagemang som drivs av koncernens vision att bygga världens mest resurseffektiva region. Redovisningsavdelningen ansvarar för den löpande redovisningen och ekonomin för moderbolaget och huvuddelen av koncernens dotterbolag. Vårt arbete består av många kontaktytor med koncernens olika affärsområden, bolag och staber.

Nu söker vi dig som bland annat drivs av att arbeta med avancerade redovisningsfrågor. Vi arbetar självständigt och tar eget ansvar för vårt arbete, samtidigt som vi i teamet hjälps åt att lösa gemensamma uppgifter och utmaningar. Nu behöver vi ytterligare medarbetare för att kunna vara delaktiga i att fortsätta leverera koncernens starka resultat.

Arbetsuppgifter:
Som redovisningsansvarig kommer du i huvudsak arbeta med löpande redovisning, månads- och årsbokslut, koncernbokslut, likvidprognoser och arbetsgivardeklarationer, skatter, internkontroll, upprättande av särredovisningar.

Du kommer delta i såväl avdelningens som koncernens olika utvecklingsprojekt. Vi ser också att du är en viktig resurs till utvecklingen av effektiva interna processer och ser över möjligheten till digitala lösningar. Hos oss får du mycket goda möjligheter att fortsätta utvecklas inom redovisningsområdet.

Du som person är självgående och stabil. Du uppnår framgång i ditt arbete genom att arbeta strukturerat och vara kvalitetsmedveten. I en arbetsroll värderar du samarbete och bra service högt. För att lyckas i rollen behöver du ha en god problemlösande analysförmåga. Du har ett flexibelt förhållningssätt och har en positiv inställning till förändring och förnyelse. Du trivs med kombinationen av löpande arbetsuppgifter och nya utmaningar och projekt.

Erfarenheter du tar med och delar med oss:
Civilekonom med redovisningsinriktning eller likartad utbildning och erfarenhet. Du har flera års arbetslivserfarenhet av kvalificerad redovisning.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i större företag eller koncern. Det är också meriterande om du har en bakgrund som auktoriserad revisor eller legitimerad redovisningskonsult. Du får gärna ha ett intresse för system och erfarenhet av digitaliseringens möjligheter inom redovisningsområdet.

Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, vänligen kontakta ekonomi- och finansdirektör Niclas Petersen, 013-20 92 71. Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Andreas Berlin, SEKO, 013-20 92 18. För rekryteringsprocessen svarar Cecilia Höglund, 013-20 80 47.

Välkommen med din ansökan
Vi arbetar med en löpande urvalsprocess, skicka därför in din ansökan snarast möjligt, dock senast 2021-05-16.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energiingenjör
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt. "
Peder Österlöf
Energiingenjör
"På Tekniska verken har vi goda möjligheter till fysisk träning och medarbetarnas hälsa har högsta prioritet. Det resulterar i pigga och glada medarbetare och skapar en skön arbetsplats att vistas på. "
Demir Blekic
VA-ingenjör
"Jag arbetar för Tekniska verken för att bolaget arbetar aktivt med ständiga förbättringar och resurseffektivitet. "
Andreas Björk
Produktspecialist
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


TOM

…bygger världens mest resurseffektiva region.

…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten. 

…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Niclas Petersen | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska Verken

Linköping
Besök hemsida