Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})
People & Culture Director
Ansök nu

Bransch

Sjukvård

Kategori

HR & Personal

Erfarenhet

Ledningsnivå

Ansök senast: 14 maj 2021

Placering: Stockholm

Besök hemsida

Kontaktperson
Anna Stenbeck

Arbetsuppgifter

People Experience har nu förmånen att få samarbeta med Unilabs i rekryteringen av deras nästa People & Culture Director för Sverige.

Rollen

I denna roll leder du arbetet kring People, Culture and Communications, för Unilabs i Sverige. Som People & Culture Director har du en plats i den lokala ledningsgruppen, rapporterar till VD/ landschef, och för en nära dialog med företagets globala Chief of People.

Du verkar för att säkerställa företagets fortsatta möjlighet att leverera resultat genom engagerade och kompetenta medarbetare, tydligt och inspirerande ledarskap, och en kultur som starkt präglas av företagets syfte och samhällsuppdrag.

Du arbetar strategiskt utifrån Unilabs tre fokusområden; People, Purpouse, Performance, men är även i hög grad operativ i det dagliga HR-arbetet. HR-teamet är ett väletablerat team och består av sex stycken medarbetare inom HR samt en medarbetare inom Kommunikation. Du leder teamet framåt, coachar och utvecklar medarbetarna, och bygger vidare på den goda teamkänsla som redan har etablerats.

Under året rullas ett globalt HR-system ut, och med ett datadrivet arbetssätt nyttjar du detta för att skapa ett effektivt och långsiktigt HR-arbete. Med hjälp av data förutspår du händelser, initierar proaktivitet istället för reaktivitet, för ett robust HR-erbjudande ut till organisationen.

Unilabs verkar på en högt konkurrensutsatt talangmarknad, och du för ett tydligt ledarskap i denna utmaning, skapar aktiva strategier med direkt samt långsiktig påverkan på företagets kompetensförsörjning. Du initierar aktiviteter för att förbättra möjligheten att attrahera och rekrytera nya talanger, samtidigt som du arbetar med att stärka företagets medarbetarerbjudande för att utveckla och behålla befintliga medarbetare.

Samtidigt som du leder och utvecklar den lokala HR-agendan, samspelar du med HR-kollegor i andra länder, tar del av globala HR-processer, är delaktig i globala HR-projekt, delar med dig av och tar del av best practices internationellt.

Kvalifikationer

Vi söker

Du har troligtvis ca 15 års erfarenhet av brett HR-arbete, med fördel inom privat sektor och snabbrörliga företag. Du är prestigelös och motiveras av mixen att få arbeta med strategisk höjd, tillsammans med operativ insikt och utförande. Du har god erfarenhet av att arbeta i kollektivavtalsanslutna organisationer, har goda relationer med fackförbunden, och är mycket stark inom den svenska arbetsrätten.

För att lyckas bra i denna roll tror vi att du har erfarenhet av att arbeta i en internationell kontext, och har förståelse för samspelet mellan globala processer och den lokala agendan.

Du har erfarenhet av talangförsörjning på en utmanande talangmarknad, har bidragit med kreativ problemlösning genom aktiva strategier som gett tydliga resultat på företagets långsiktiga förmåga att attrahera och rekrytera medarbetare.

Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i skrift och tal.

Rekryteringsprocessen sker löpande, och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök med CV, samt genom att svara på urvalsfrågorna. Personligt brev behövs ej.

Om företaget

Unilabs är idag en ledande aktör inom laboratoriemedicin och radiologi och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorie, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1300 i Sverige.

På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärdet som vi skapar för samhället i stort.

Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se

Ansök nu