Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Rektor Stadsmissionens Folkhögskola/Chef Stadsmissionens Yrkeshögskola

 • Urval sker löpande
 • Stockholm
 • Urval sker löpande
 • Stockholm

Ett uppdrag för den verksamhetsnära och utvecklingsinriktade ledaren
Stadsmissionens Folkhögskola och Yrkeshögskola är ett idémässigt nav gällande folkbildning. På våra utbildningar och kurser förändrar unga och vuxna sina liv, lär sig verktyg för förändring av både egna och andras villkor och får kunskaper för framtida arbete. Stadsmissionens Folkhögskola och yrkeshögskola är en del av Stadsmissionens Skolstiftelse, en idéburen organisation utan vinstutdelning som utbildar unga och vuxna i Mälardalen.

I stiftelsen finns fem skolformer – Grillska Gymnasiet och gymnasiesärskola samt Stadsmissionens Folkhögskola, uppdragsutbildning och Yrkeshögskola. De sex gymnasieskolorna är belägna i Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Örebro, Stockholm och Kungsholmen. Stadsmissionens skolstiftelse vill utmana och komplettera privata och kommunala skolors erbjudanden för lärande. Med totalt 3000 studerande är Stadsmissionens Skolstiftelse en av Sveriges största fristående, idéburna skolorganisationer. Läs mer på stadsmissionen.se/folkhogskola


Om skolan

Stadsmissionens Folkhögskola och Stadsmissionens Yrkeshögskola vänder sig till alla vuxna över 18 år och har idag ca 200 deltagare och 150 studerande. Folkhögskolan utgörs till största delen av allmän kurs på motsvarande grund- och gymnasienivå. Allmän kurs finns även på distans. Vi har också kurser med inriktning svenska som andraspråk och en särskild kurs i skrivande.

Yrkeshögskolan erbjuder behandlingspedagog/socialpedagogutbildning med yrkeshögskoleexamen; reguljär utbildning, uppdragsutbildning och Yh-Flex. Till hösten planerar skolan även att erbjuda korta utbildningar. Samtliga Yh-utbildningar bedrivs i nära samarbete med det sociala fältet och arbetslivsrepresentanter har tillsammans med utbildningsanordnaren det övergripande ansvaret för utbildningarna. Skolan har en varm och generös atmosfär och här blandas människor i olika åldrar och med olika bakgrund i en personlig miljö. Medmänsklighet och tolerans för varandras olikheter är en grundläggande värdering, liksom ett starkt engagemang för våra studerande och deltagare.


Om tjänsten

Rektors övergripande ansvarsområden är undervisningens kvalitet och utveckling, personal och arbetsmiljö, ekonomi och resultat. Rektor ansvarar för att varje deltagare och studerande får relevant utbildning, att skolan arbetar mot såväl uppsatta mål inom ramen för nationella styrdokument, Stadsmissionens Skolstiftelses riktlinjer samt för skolans systematiska kvalitetsarbete. I den här rollen ansvarar du för ungefär 30 engagerade medarbetare. Personalansvar delas med en biträdande rektor på Folkhögskolan. I uppdraget ingår mål- och visionsarbete, kvalitetsutvecklingsarbete, att skapa tydliga arbetsprocesser, att skapa förutsättningar för tillväxt inom de olika verksamheterna, att leda personal- och verksamhetsutveckling samt att bidra till att befästa nya utbildningsformer.

Rektor rapporterar till VD och ingår i Stadsmissionens Stiftelses rektorsgrupp. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde i augusti 2021 eller enligt överenskommelse.


Kompetenser och erfarenheter

Vi söker en erfaren skolledare som

 • är förtrogen med folkbildning, folkhögskolas och yrkeshögskolas syfte, mål, uppdrag, regel- och finansieringssystem
 • har erfarenhet av personal-, budget- och resultatansvar
 • har en akademisk utbildning inom pedagogik, ekonomi och/eller administration
 • har genomfört den statliga rektorsutbildningen, meriterande ej ett krav
 • har erfarenhet från olika skolformer och gällande lagstiftning och erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete
 • är driven och utvecklingsinriktad och har flerårig skolledarerfarenhet med dokumenterad förändringsledning och utvecklingsresultat
 • har erfarenhet av och stort intresse för att marknadsföra och utveckla skolverksamhet.

Relevanta erfarenheter kan vara som rektor/biträdande rektor på folkhögskola, på gymnasieskola och/eller yrkeshögskola, gärna i kombination med förankring i någon form av ideell verksamhet.


Personliga egenskaper

Vi söker dig som tillsammans med din personalgrupp vill göra tydlig skillnad för deltagarnas och de studerandes bästa genom att skapa struktur, påvisa kvalitet, driva pedagogisk utveckling och därmed möjliggöra deltagarnas goda utveckling och kunskapsinhämtning inför framtida arbete.

Som person är du

 • en tydlig ledare som visar vägen, hjälper till att prioritera, delegerar samt visar tillit till andras kompetens, fattar beslut och följer upp
 • en närvarande och inkluderande ledare med förmåga att engagera och samla en arbetsgrupp och skapa teamanda och en god arbetsmiljö
 • trygg, prestigelös och har god samarbetsförmåga
 • en skicklig kommunikatör i tal och skrift
 • modig, nyskapande och utvecklingsinriktad.

Frågor och ansökan
I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Constatera Search & Interim. Om du har frågor kontakta gärna rekryteringskonsult Lotta Belfrage Palmqvist, 0722-522 373. Ansök snarast, senast 25 april 2021, genom att bifoga CV och ansökningsbrev via www.constatera.se

Urval och intervjuer sker löpande. Det är aktuellt att söka tjänsten så länge annonsen är publicerad.

Välkommen med din ansökan!

Några av våra medarbetare

Amira
Kurator, Stadsmissionens folkhögskola
"Det känns bra att vara en del av en fantastisk organisation som har en värdegrund som jag själv kan stå för och representerar med stolthet. Vi gör skillnad varje dag!"
Zandra
Utbildningsledare, Stadsmissionens yrkeshögskola
"Det bästa är att få vara del av den meningsfullhet som finns inom Stadsmissionen, där kollegor går till arbetet med viljan att göra skillnad för de människor vi möter. "
Daniela
Lärare, Grillska gymnasiet Västerås
"Jag uppskattar att få jobba i en organisation som ser vikten av att skapa goda relationer mellan elever och lärare men också lärare emellan."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Ett arbete där din insats verkligen gör skillnad

 • Friskvårdsbidrag

 • Tjänstepension & försäkring enligt kollektivavtal

Om företaget

Stadsmissionens skolstiftelse är en idéburen organisation som driver gymnasieutbildning på Grillska gymnasiet och Grillska gymnasiesärskolan och vuxenutbildning på Stadsmissionens folkhögskola och Stadsmissionens yrkeshögskola. Med cirka 3000 studerande är vi en av Sveriges största idéburna skolaktörer.

Stiftelsen arbetar efter en pedagogisk modell med gemensamma aktiviteter och arbetssätt. Det innebär bland annat att våra utbildningar präglas av samhällsengagemang, entreprenörskap och hälsa och har en tydlig verklighetsanknytning.

Att vara idéburen innebär framför allt att vi inte styrs av några andra intressen än vår idé - att utbildning gör skillnad. Gymnasieskolorna är friskolor som drivs i stiftelseform, vilket innebär att det inte finns någon ägare som tar ut vinst. Eventuellt överskott går till utveckling av verksamheten.

Stiftelsegrundaren Stockholms stadsmission har drivit utbildning redan 1857 och vi delar samma grundläggande, humana människosyn och värdegrund.

Genom utbildning kan vi förebygga utanförskap och stärka individens tro på sig själv och sin egen förmåga och arbeta mot vår vision om en skola för ett mänskligare samhälle.


1853 Stockholms Stadsmission bildas

1857Den första skolan startas

1950-taletSkolstiftelsen bildas

1955Vårdinge folkhögskola startar

2003Stadsmissionens gymnasieskola startar

2010Stadsmissionens yrkeshögskola startar

2011Specialpedagogiska enheten Opalen startar

2013Gymnasieverksamheten växer med sex gymnasieskolor i flera städer

2018Gemensam pedagogisk modell

2019Volontärutbildning för studerande

2020Gymnasieskola flyttar till Kungsholmen

Lotta Belfrage Palmqvist | Kontaktperson

Ansök nu
Stadsmissionens Skolstiftelse

Stockholm
Besök hemsida