Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Työn kuvaus

Työn kuvaus

Taimerin tekninen dokumentaatio kaipaa päivitystä, ja haluaisimme selvittää, millaista dokumentaatiota ketterässä ohjelmistokehityksessä kaiken kaikkiaan voisi olla. Ehkä juuri sinä voisit auttaa meitä pohtimaan, mikä palvelisi tarpeitamme parhaiten ja mille tasolle dokumentointi pitäisi viedä, jotta sen ylläpitäminen ei tulisi liian raskaaksi.

Asioita, joita työssä voisi määrittää on koodin dokumentointi, arkkitehtuurikuvaukset, ohjelmistorakenteiden ja -kokonaisuuksien dokumentointi sekä tietokantadokumentointi. Lisäksi määritellään työkaluja ja templateja, joilla dokumentaatio voidaan tehdä. Myös käyttöohjeet, vaatimusmäärittely ja tikettien kuvaukset voidaan sisällyttää mukaan työhön.

Työn painopiste voidaan määrittää valitun harjoittelijan oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan. Työssä pääset tekemään yhteistyötä koko ohjelmistokehitystiimin kanssa ja kehittämään dokumentointiprosesseja.

Työn ajankohta

Työ voidaan aloittaa sopimuksen mukaan milloin vain, ja sen voi aloittaa esimerkiksi kesän aikana kokoaikaisesti ja mahdollisesti jatkaa syksyllä opintojen ohella joustavasti.

Työvälineet

Taimerilta saat työn tekemiseen tarvittavan työkoneen. Työhön käytetään Taimerilla käytössä olevia ohjelmia, kuten Confluence, Jira ja Google Docs, sekä ohjelmointiympäristö. Työssä voidaan määrittää käytettävän myös muita työkaluja.

Työpaikka, työaika, työskentely

Työskentely onnistuu Jyväskylän toimipisteellä tai sopimuksen mukaan etänä. Työaika on joustava, mutta työkaverit ovat paikan päällä pääasiassa 8-17 välillä.

Työ sopii erinomaisesti korkeakouluharjoitteluksi tai opinnäytetyöksi. Opinnäytetyötä varten voidaan yhdessä määrittää työn rajaus. Työ tehdään itsenäisesti, mutta apua on aina tarjolla. Jotta työ voidaan toteuttaa hyvin, tarvitsee siinä ryhmätyötaitoja tarvittavien tietojen keräämiseen. Esimerkiksi määrittely-templatet katselmoidaan ryhmässä ja ne hiotaan yhdessä sparraamalla lopulliseen muotoon.

Palkkaus ja työllistyminen

Työstä maksetaan harjoittelijan palkkaa sopimuksen mukaan. Harjoittelujakson lopuksi tarkistetaan tilanne mahdollisen jatkotyöllistymisen osalta.

Soveltuvat hakijat haastatellaan nopealla aikataululla ja työ aloitetaan heti sopivan hakijan löydyttyä.

Taidot ja vaatimukset

Työ edellyttää ja kehittää hyvää suomen ja englannin kielitaitoa, järjestelmällisyyttä, kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, koodin lukutaitoa ja ymmärrystä tietokannoista.

Yhteyshenkilö
Sonja Laitinen

Tietoa yrityksestä

Meet Taimer!

The all-in-one business management solution for smarter sales, powerful project management, faster payments & actionable business insights.

Businesses waste a lot of time and money mired in manual processes and disjointed apps that do not talk to each other. Results - low utilization, high costs & stagnant sales.


Taimer simplifies work for freelancers, SMEs & professional service providers.

Taimer supports business functions across teams and workgroups. It easily scales with businesses.

Taimer boosts productivity with powerful integrations.

The software is designed to work seamlessly with accounting software, sales & marketing automation tools and other apps.

Käy sivulla

Sijaintimme

Jyväskylä

Seuraa Taimer Oy