Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

KPMG Talent News

Welcome to KPMG Talent News

Our Talent News is the ideal platform for students seeking to kickstart their consulting career. If you have been contemplating what a consultant's role entails or what a typical project looks like, this is the place for you, regardless of your field of study—be it engineering, economics, business, technology, or law.

By joining our Talent News, you will be the first to receive exciting updates, internship and job opportunities. The purpose of the KPMG Talent News is to help you gain a deeper understanding of our organization, establish a connection and potential pathway before your graduation. When you apply, we will ask you a few questions to get to know you better.

Apply now by registering below. We eagerly anticipate getting to know you!

About the company

KPMG är en arbetsplats för dig som vill göra skillnad. Vi är ett av världens ledande kunskapsföretag och en trygghet för våra kunder i den snabbrörliga värld de verkar i - vi förmedlar insikt och guidar på den förändringsresa de alla befinner sig på. Det kan handla om att förändra hela eller delar av en organisation och dess arbetssätt, hur man hanterar potentiella risker, cybersäkerhetshot eller hur man maximerar kundupplevelsen i en digitaliserad värd. Vi är även experter inom analys, M&A, revision- och skatterådgivning, för att bara nämna några områden av vår verksamhet.

På KPMG strävar vi efter mångfald och en jämn könsfördelning över hela organisationen. Vi tycker att mångfald bidrar med fler perspektiv som berikar vår kultur samtidigt som det skapar mervärde för våra kunder och samhället vi verkar i. Det är viktigt för oss att ha en inkluderande kultur där våra medarbetare respekterar varandra. Detta är kärnan i våra värderingar och vad vi tror på. Därför välkomnar vi sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.

I Sverige är vi ca 1600 kollegor och en del av KPMG:s globala kunskapsnätverk på dryga 200 000 kollegor över hela världen.


Amanda Bitew Tekle | Contact Person

I'm interested
KPMG

Multiple locations
Visit website