Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Senior Projektledare till Stockholms Stadsmission

Vill du bidra till att skapa strukturerade och kvalificerade projekt i en av Sveriges största idéburna organisationer?

Om rollen
Vi vill förstärka vår utvecklingsverksamhet ytterligare och söker därför dig med lång erfarenhet av att driva projekt i gränslandet mellan IT och verksamhet.

Avdelningen Verksamhetsutveckling och Projekt ansvarar för Stockholms Stadsmissions utvecklingsverksamhet.

Vi stödjer hela organisationen med utvecklingskompetens och driver projekt inom såväl metod- och processutveckling som systeminföranden och etablering av nya verksamheter. Vi initierar, utreder, planerar och driver projekt i nära samverkan med våra olika verksamhetsområden. Avdelningen har också ett ansvar för hur utvecklingsarbetet bedrivs och förvaltar modeller och verktyg inom området.

Avdelningen är uppdelade i två team, det ena teamet arbetar med internt utvecklingsarbete och det andra med externt finansierade projekt. Den här projektledarrollen kommer vara placerad inom den interna delen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden som Projektledare:

 • Ansvara för projektens genomförande och leverans. Planera, leda och fördela arbetet i projektteamen.

 • Följa upp och rapportera tid, kostnader och innehåll samt förändringar till styrgrupp och beställare

 • Säkerställa att projektens leveranser bidrar till nytta i verksamheten.

 • Kommunicera med projektens olika intressenter både inom och utanför organisationen.

 • Delta i avdelningens arbete med att utveckla projekt- och utvecklingsarbetet.

 • Fungera som stöd och mentor till kollegor. Dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Projektledaren rapporterar till Teamchef Interna projekt.

Några av våra medarbetare

Susanne Svensson
Verksamhetsområdeschef
"Jag är stolt över att verka i en professionell idéburen organisation där vi aktivt tar ställning för alla människors lika värde."
Pari Baroun
Löneadministratör
"Alla på Stockholms Stadsmission jobbar med hjärtat och tillsammans gör vi något gott för samhället."
Pierre Aminoff
Kommunikatör
"Alla möten med människor, som jag annars inte skulle mött. Tankar kring värdegrund, vad som gör oss till de vi är."
Siv Sjöholm
Yrkescoach på Second Hand
"Vi har en stark gemenskap och jag upplever så mycket värme och kärlek i mitt arbete"

Kvalifikationer

Vi söker dig med minst fem års erfarenhet som projektledare i en större utvecklingsorienterad organisation, och/eller i relevant konsultverksamhet. Som projektledare har du haft budgetansvar, lett projektteam och rapporterat till styrgrupp på ledningsnivå.

Vi vill även att du:

 • Självständigt har drivit olika typer av stora interna projekt inom några olika verksamheter och organisationer.

 • Har erfarenhet av att leda projekt i gränslandet mellan IT och verksamhet och/eller digitalisering, till exempel systeminförandeprojekt. Du behöver inte vara utbildad inom IT men teknisk förståelse är ett krav.

 • Har erfarenhet att arbete utifrån någon av de större projektmodellerna på den svenska marknaden.

 • Har erfarenhet av projektadministration och ekonomisk uppföljning och rapportering.

Personliga egenskaper

För att axla rollen som Projektledare behöver du ha en människosyn som överensstämmer med Stadsmissionens samt att du i din position kan leva och leda efter dess värderingar.

Vi söker dig med god ledarförmåga. Du är en god kommunikatör, har förmåga att skapa goda kontakter och nätverk och agerar som en lagspelare. Du kan beskrivas som strategisk och strukturerad, självgående, initiativtagande och lösningsfokuserad. Som person är du analytisk och har en förmåga att se helheten. Andra beskriver dig som lyhörd med förmåga att se drivkrafter, behov, problem och lösningar i verksamheten ur olika synvinklar. Du kan på ett ödmjukt, tydligt och bestämt sätt balansera olika intressen, prioritera bland många uppgifter och att navigera i en komplex verksamhet.

Vi erbjuder

Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter i en stimulerande arbetsmiljö på en öppen och välkomnande arbetsplats med engagerade och prestigelösa kollegor. Tillsammans arbetar vi alla för att nå våra mål för att kunna göra skillnad för de människor Stockholms Stadsmission möter. Vårt arbete är ständigt under utveckling och förbättring.

Frågor och ansökan
I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Constatera Search & Interim. För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Lotta Belfrage Palmqvist, 0722-522 373.

Ansök snarast, senast 4 april 2021, med CV och ansökningsbrev via www.constatera.se

Intervjuer och urval kommer att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!

Vi har riktigt bra förmåner

 • Ett arbete där din insats verkligen gör skillnad

 • Friskvårdsbidrag & rabatter

 • Tjänstepension & försäkring enligt kollektivavtal

Om företaget

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.

Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla.

1853Stockholm Stadsmission bildas

1927Första second hand-butiken öppnar

1955Startar folkhögskola

1993Öppnar dagverksamheten Klaragården

2001Öppnar Akutboendet på söder

2002Modevarumärket Remake lanseras

2003Startar gymnasieskola

2015Matmissionen öppnar

2018Lundens LSS-boende öppnar

2019Stadsmissionens Hyresförmedling startar

Lotta Belfrage Palmqvist | Kontaktperson

Ansök nu