Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Business Analyst

 • Urval sker löpande
 • Malmö
 • Urval sker löpande
 • Malmö

Är du intresserad av att arbeta i ett företag som drivs av välmående medarbetare, och som förstår vikten av en bra balans mellan arbete och privatliv?

Just nu söker vi en Business Analyst till Capgemini i Malmö!

En företagskultur där medarbetarnas positiva energi får utrymme att växa i synergi med nya utmaningar, och intressanta uppdrag som får både kunden och medarbetarna att uppnå nya höjder. Capgemini går en spännande framtid till mötes och kanske är det just dig som vi söker för att kunna uppnå våra gemensamma mål. Capgemini ligger i teknikens framkant och är alltid lyhörda inför kundens krav och önskemål. Capgemini är kända för sitt långsiktiga, goda och nära samarbete med kunderna. Här utvecklar vi framtiden tillsammans med våra kunder och i takt med marknadens förändringar.

Capgemini månar om sina anställda och erbjuder utbildning, certifieringar, forum och kompetensnätverk som får dig att utvecklas i din roll och ständigt vara attraktiv på marknaden och kunna erbjuda våra kunder det allra bästa. Vi är ett företag som har högt i tak och som ger dig utrymme att bejaka din egen kreativitet och som lyssnar till dina drömmar och visioner. Ta anställning hos Capgemini som Business Analyst och du kommer vara en viktig länk mellan business och IT för några av världens mest kända varumärken.

Vi söker dig med:

 • En högskoleutbildning (eller motsvarande)
 • Minst 5 års erfarenhet som Business Analyst
 • Svenska och engelska språkkunskaper till företagsstandard
 • Goda meriter som visar på framgång inom kravhantering

… och erfarenhet av:

 • Scrum, Agile, SAFe, BABOK, DevOps
 • RUP, PPS, PROPS, ITIL, GDPR
 • Configuration och Transition Management
 • Power BI, Jira
 • Att hålla intervjuer, workshops och kunna sammanställa relevant information i rapporter, mallar, checklistor, rekommendationer inför nästa steg
 • Governance, roadmaps, prioritering, processbeskrivning och framtagande av flödescheman
 • Kunna leda en förstudie eller mindre initiativ
 • Tidigare erfarenhet som Business Analyst inom någon av följande sektorer:
  • Retail (supply chain, marketing, sales, payments, promotions, eCom, Buying and Merchandising, instore operations) etc
  • Energi
  • Offentlig sektor (hälsa, kommunal verksamhet, kollektivtrafik)
  • Tillverkning

Kandidater som vill sticka ut kommer också att kunna visa oss erfarenhet inom följande områden:

 • Systemutveckling, testning, verifiering, acceptance kriterier
 • IT infrastruktur, informationssäkerhet, kvalitetsansvar
 • Bizagi, Tacton

Erfarenhet av att arbeta över organisationsgränserna och kunna samarbeta med:

 • Legal, HR, IT, Service Desk, Informationssäkerhet, Identitets- och Access-hantering
 • Erfarenhet av att arbeta som Agile Coach, Product Owner, Product Specialist
 • Erfarenhet av standarder så som: PCI DSS, NIST, RBAC, ABAC, ISO
 • En passion för affärsanalys


Om den här rollen
Vi litar på att du lyssnar till kundens problemställningar, skriver användarberättelser och identifierar kraven. Du kommer hålla intervjuer, workshops och sammanställa behoven i nulägesanalyser. Du analyserar informationen och ger förslag på tänkbara lösningar i samråd med begåvade konsulter och globala kunder för att skapa en ram för framgång i morgondagens affärsmiljö.

Som Business Analyst kommer du vara en nyckelspelare för kommunikation mellan projektets intressenter och du kommer vara delaktig i testning av nya funktioner, verifiering av testresultat och uppfyllnad av acceptanskriterier.

Några av våra medarbetare

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Bonus program

 • Wellness benefits

 • Flexible work time policies

 • Fun and inspirational events

 • Arts and sports club

 • Extensive occupational health care and insurance

 • Parental benefits

 • Generous pensions via Max Mathisen

 • Bonusprogram

 • Föräldraförmån

 • Företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring

 • Konst- och sportklubbar

 • Roliga och inspirerande personalevent

 • Flexibla arbetsförhållanden

 • Friskvård, massagebidrag och terminalglasögon

 • Generös tjänstepension via Max Mathisen

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Macs and iPhones

 • Flexible work time policies

 • Extensive health care/health insurance

 • Inspiring network of experts in design

 • Regular knowledge sharing sessions

 • Exciting assignments in different industries

 • Cool offices in central locations

 • Multiple other great benefits

 • Macs/PCs and iPhones

 • Inspiring global network of experts

 • Regular knowledge sharing and social happenings

Om företaget

När du anställs av Capgemini erbjuds du samtidigt:

 • Internationella karriärmöjligheter och fantastiska kompetensnätverk. Med över 1500 kollegor bara i Sverige är du omringad av ett brett och tech-intensivt community, samtidigt som alla medarbetare erbjuds Coursera och sammanlagt över 250 000(!) kurser och certifieringar.
 • En stor bredd av innovativa projekt hos välkända uppdragsgivare, världsledande partners och tryggheten i att vara anställd i en mångårig och framgångsrik organisation
 • Att bli del av en öppen kultur där Diversity är en av våra viktigaste ledstjärnor. Vi engagerar oss löpande i initiativ för att gynna mångfald och kvinnor inom tech; vi driver HBTQ-nätverk och satsar på inkludering i alla våra intitiativ och personalaktiviteter – ifrån sportklubb till konstförening. Läs mer om Capgemini som arbetsgivare HÄR.
 • Vi är anslutna till kollektivavtal och erbjuder självklart en konkurrensmässig månadslön, avtalspension, ett brett försäkringsskydd och många förmåner.

I enkätundersökningar lyfter våra medarbetare särskilt fram:

 • En vänlig kultur med stor egen handlingsfrihet
 • Stöttande chefer och ett öppet samtalsklimat
 • Goda värderingar och ett stort fokus på mångfald
 • En hållbar arbetsbelastning med fin balans mellan arbete och fritid

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi drivs av övertygelsen att affärsvärdet av teknologi genereras av och genom människor. Capgemini är multikulturellt med nära 270 000 medarbetare i nästan 50 länder. Med 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för våra uppdragsgivare att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster; från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi adresserar hela spektrat av våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. 2020 omsatte koncernen 16 miljarder euro. Get the future you want.

Följ oss på Instagram för en inblick i hur det är att jobba hos oss: capgeminise.


Elin Åberg | Kontaktperson

Ansök nu
Capgemini Sverige

Malmö
Besök hemsida