Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Spontanansökan - konsult

  • Stockholm
  • Stockholm

ProSales har i över tio år legat i framkant i kunskapsutvecklingen inom B2B Sales Excellence, med egen forskning och en framgångsrik konsultverksamhet. Många av Sveriges största bolag är våra kunder och till oss vänder de sig för att hjälp att skapa uthållig och lönsam organisk tillväxt. Uppdragen handlar om att skapa förutsättningar för att de ska bli mer kundorienterade, få ut mer av försäljningsorganisationen, omdefiniera sitt sätt att gå till marknaden eller skapa tillväxt på nya marknader och segment.

Är du intresserad av en spännande utmaning inom ProSales? Skicka in en spontanansökan så återkommer vi till dig!

Några av våra medarbetare

Katarina Hed
Project Manager

Vi har riktigt bra förmåner

  • Exciting research-based athmosphere

  • Active employees with training grant

  • Occupational pension agreement

  • Health insurance

  • Part of international group

Om företaget

Prosales är ett forsknings- och konsultföretag specialiserat på “Sales Excellence”, dvs hur du bygger organisk tillväxt genom försäljning och långsiktigt hållbara kundrelationer på det mest effektiva sättet. Vi är fokuserade på Business-to-Business-försäljning och sedan 2006 bedriver vi ett av Europas största forskningsprojekt baserade på säljeffektivitet. All vår forskning baseras på aktivt samarbete med och finansiering av kundföretag. Just nu bedriver vi ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm för att bättre förstå hur företagskultur påverkar beslutsfattande och därmed preferenser vad gäller inköp av olika produkter och tjänster.

Baserat på vår forskning så bygger vi analysverktyg och modeller för våra kunder, driver nätverksträffar och genomför transformationsprojekt och förbättringsåtgärder för några av Sverige ledande industri- och tjänsteföretag.


1960Mercuri International was founded by Curt Abrahamson

2000ProSales was founded by Markus Ganev

2008The Sales Conference was held for the first time

2019ProSales Institute and ProSales Consulting were acquired by Mercuri International

Mercuri International Sverige

Stockholm
Besök hemsida