Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Regnskapsansvarlig

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Lysaker
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Lysaker

Söderberg & Partners Norge utvikler og forvalter noen av de beste og mest spennende pensjons- og forsikringskonseptene i markedet. Selskapet er i sterk vekst og trenger flere dyktige medarbeidere til nye og eksisterende selskap og forretningsområder. Vi søker nå en faglig sterk og operativ Regnskapsansvarlig med driv og godt humør.

Økonomiavdelingen på Lysaker består av 13 positive, engasjerte og faglig dyktige kolleger som bistår hele konsernet på tvers av forretningsområdene. Teamet jobber i tett relasjon og hele tiden med fokus på å bistå og gjøre hverandre gode.

Per i dag er det 11 selskap i det norske konsernet. Selskapene føres etter NGAAP og rapporterer i henhold til IFRS, men konsolidering skjer på group-nivå i Sverige.

Som Regnskapsansvarlig hos Söderberg & Partners Norge vil du få ansvar for løpende regnskapsføring for et par faste selskap i det norske konsernet. Dette inkluderer rapportering og oppfølging av selskapenes økonomiske status og drift, og jevnlig dialog med daglige ledere. I tillegg ønsker vi at vår nye kollega vil ta en sterk deltakelse i avdelingens diverse prosesser og prosjekter.

Arbeidsoppgaver:

 • Månedlig oppfølging av inntekter og kostnader
 • Føring av driftsmidler
 • Ansvarlig for avstemming av alle balansekonti
 • Månedlig rapportering til konsernledelsen i Sverige via Cognos
 • Månedlig internrapportering til ledelsen i Norge
 • Utarbeide budsjett, inkludert bistå ulike ledere med grunnlag for inntekter
 • Utarbeidelse av årsrapporter med noter og ligningspapirer
 • Ansvarlig for rapportering til offentlige myndigheter
 • Kontakt med revisor, daglig leder og styret

For den rette kandidaten kan Söderberg & Partners tilby en spennende og sentral stilling i konsernet, hvor man vil få påvirke og være med og gjøre en forskjell. Selskapet vokser stadig både organisk og gjennom oppkjøp, og er opptatt av prosessforbedringer og systemtilpasninger, effektivisering og kompetanseheving. Dette innebærer at stillingen byr på svært gode muligheter for så vel faglig som personlig utvikling. 


Jobb med skikkelig flinke folk

Maria Wentzel
Key Account Manager
"Et fantastisk miljø hvor man tar vare på alle ansatte og utvikler dem"
Christian Søhus
Leder Eiendom, Innovasjon og Marked
"Innovasjon betyr faktisk så mye for oss at vi har inntatt det i våre verdier"
Ilona Bidzane
Skadekoordinator
"Det at vi jobber med så mange produkter, gir oss mulighet til utvikling i ulike retninger"
Tove Maren Johansen
Forsikringsmegler
"Vi har så mye bra kompetanse her, og gode holdninger – vi vil gjøre hverandre gode"

Kompetanse

For å trives og lykkes i denne rollen må du være nøyaktig, strukturert og ansvarsbevisst. Du har en god helhetsforståelse for regnskap, du kan løfte blikket og prioritere godt i en travel hverdag. I tillegg til å være operativ er du forretningsorientert og evner å drive kvalitets- og forbedringsprosesser i samarbeid med selskapets controllerfunksjon og de ulike forretningsområdene.

Vi ønsker oss en positiv og løsningsorientert ny kollega, som kommuniserer godt på tvers i organisasjonen. Du jobber selvstendig, men trives også godt med teamarbeid og kompetansedeling. I tillegg har du god arbeidskapasitet og en stor egeninteresse for å holde deg faglig oppdatert.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i regnskap og revisjon eller master i økonomi
 • Fortrinnsvis registrert revisor eller autorisert regnskapsfører
 • Minimum 3-5 års erfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra utarbeidelse av årsrapporter med noter og ligningspapirer
 • Erfaring med budsjettering
 • God forståelse for skatteberegning og lønnsavstemming

Vi har et hyggelig og uformelt miljø med en sterk og allsidig kompetanse. Våre verdier preger i stor grad vår jobbhverdag; Er du modig, banebrytende, ansvarsfull og imøtekommende tar vi gjerne imot en søknad fra deg!

Ta gjerne kontakt med Sidsel Gjulem Warbo ved Azets People ved spørsmål!

Aktuelle kandidater vil inviteres til samtale fortløpende.

Jobb på et sted du vil trives

 • Et selskap i vekst med store ambisjoner

 • Moderne lokaler sentralt på Lysaker

 • Mulighet for nyskapning og personlig utvikling

 • Markedsledende pensjons- og forsikringsordninger

 • Meget godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere

 • Omtanke for kunden og hverandre

 • Internasjonalt miljø

 • Svært bra kantine med kaffebar

 • Diverse aktivitetstilbud og sosiale grupper

Om selskapet

Söderberg & Partners er et av Nordens største selskaper innen forsikringsmegling og forsikringsrådgivning. Vi har som mål å forenkle forsikring for både bedrifter og privatpersoner.

Söderberg & Partners etablerte seg i Norge i 2014 ved å kjøpe seg inn i Norwegian Broker. Konsernet har i dag ca. 2500 medarbeidere fordelt på ca. 70 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Luxemburg og Spania. I Norge er vi ca. 350 kolleger. Det nordiske samarbeidet gir oss tilgang til markedets skarpeste analyse-, IT- og rådgivningsverktøy, slik at vi kan styrke både posisjonen vår og evnen til å ivareta kundenes individuelle behov.

Vi har en sterk bedriftskultur der våre ansatte har høye ambisjoner samt stort engasjement. Organisasjonen er kreativ og dynamisk og preges av korte beslutningsveier og stort rom for personlig initiativ. Dette skaper et inspirerende miljø hvor du har muligheter for å utvikle deg raskt.

Vi er stadig på jakt etter nye dyktige medarbeider som trigges av å ta ansvar og som deler vårt ønske om å lykkes. Vil du være med oss på reisen videre?


1992Oppstart av Norwegian Broker

1997Etablerte eierskifteforsikring i det norske markedet

1998Norwegian Claims Link etableres som uavhengig skadeoppgjørsselskap

2014Söderberg & Partners kjøper Norwegian Broker og NCL

2016Norwegian Broker kjøper Bafo Forsikringsmegling og Bafo Forsikring

2018Norwegian Broker kjøper Quality Broker & Garde Forsikring

2018Vi blir Söderberg & Partners Norge og Claims Link - Part of Söderberg & Partners Group

2019Söderberg & Partners kjøper Forvaltningshuset - S&P Wealth Management

2019Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning etableres

2020Söderberg & Partners kjøper Gabler Insurance Brokers og majoriteten i Innlandet og Østfold Forsikringsmegling

2021Söderberg & Partners kjøper majoriteten i NOR Forsikringsmegling

Sidsel Gjulem Warbo - Azets People | Kontaktperson

Søk her
Söderberg & Partners Norge

Lysaker
Besøk nettside