Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Prosjektleder strømforsyning Bane Nor

 • Oslo
 • Oslo

Vi søker Prosjektleder elkraft for gjennomføring av prosjekter for nybygging og rehabilitering av omformerstasjoner, omformeranlegg og øvrige energiforsyningsanlegg.

Arbeidsoppgaver er blant annet

 • Ivareta byggherrefunksjonen i henhold til krav fra offentlige myndigheter
 • Sørge for detaljprosjektering og anskaffelser i prosjekter
 • Ansvar for oppfølging av kontrakter/kontraktspartnere, økonomi, fremdrift, HMS og rapportering
 • Styre og lede egne og innleide prosjektressurser

Kompetanse

 • Relevant utdanning innen fortrinnsvis elektroteknikk/elkraft/energi og miljø (siv.ing./ing.), men annen relevant fagbakgrunn og lang erfaring kan veie opp for manglende formell utdannelse
 • Minimum 5-7 års erfaring som prosjektleder-, planleggings- og/ eller økonomierfaring
 • Kompetanse innen bestiller- og kontraktsområdet, i tillegg til god risikoforståelse
 • Fordel med erfaring fra byggherreorgansisasjon

 • Fordel med kunnskap om anskaffelsesregelverket i offentlig sektor

Hovedarbeidssted er Schweigaardsgate 33 / hjemmekontor. Noe reising må påregnes i Oslo, Viken, Vestfold.

Oppstart snarest med varighet ut 2021 pluss opsjon på 6+6 måneder.

Kandidater vurderes og presenteres for oppdragsgiver fortløpende.

Jobb på et sted du vil trives

 • Fast ansettelse eller prosjektansettelse

 • Opplæring og kompetansebygging

 • Fleksibilitet og konkurransedyktige betingelser

 • Store prosjekter over hele landet

 • Ordnede arbeidsforhold

Om selskapet

Sitepartner leverer kompetent personell til nasjonale og internasjonale energientreprenører og leverandører, byggherrer innen energiutbygging og jernbane, netteiere av kraftnett innen alle spenningsnivåer, samt konsulent- og rådgivende virksomhet.

Vi har omfattende intern spesialistkompetanse og ivaretar våre kunders behov i prosjekter over hele landet. Vår unike oversikt over kunder og tilgang til ressurser innen el.kraft og infrastruktur i alle regioner sikrer mobilitet og fleksibilitet i prosjektutførelsen både for kunder og ansatte. Sitepartner er sertifisert som leverandør hos Achilles, Sellicha og Power & Tech.

Jobb med Sitepartner og få tilgang til de mest spennende og største prosjektene i Norge!

Anders Norberg Aanonsen | Contact Person

Søk her
Sitepartner AS

Oslo
Besøk nettside