Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})
Account Manager - Gyldendal Rettsdata
Søk her

Industri

Juridiske tjenester

Kategori

Salg

Erfaring

Erfaren

Søknadsfrist: Snarest

Beliggenhet: Oslo

Besøk nettside

Kontaktperson
Morten Jakobsen

Om stillingen

Er du en selger som vil jobbe med veletablerte og godt anerkjente produkter?
Gyldendal Rettsdata er en del av Gyldendal Norsk Forlag. Gyldendal Norsk Forlag AS er et ledende kunnskaps- og kulturforlag. Forlaget har ca. 400 ansatte og holder til sentralt i Oslo. Virksomheten er organisert i fire forlag - Gyldendal Litteratur, Gyldendal Akademisk, Gyldendal Undervisning, Gyldendal Rettsdata og to imprint - Tiden Norsk Forlag og Kolon Forlag. Forlagshuset inngår i Gyldendalkonsernet.
Gyldendal Rettsdata er markedsleder på nettbaserte rettskildeverktøy mot det juridiske miljøet i Norge. Vi er ca. 40 ansatte og leverer oppslags- og informasjonstjenester til advokater, jurister, revisorer og andre brukere av juridisk innhold. Vårt mål er å gjøre jus tilgjengelig for profesjonelle brukere for å bidra til effektivitet og rettsikkerhet i Norge.

Norsk Lovkommentar er et juridisk oppslags- og referanseverk, som inneholder alle gjeldende lover med utfyllende kommentarer. Kommentarene viser til rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og annen relevant juridisk litteratur.

Kompetanse

Ansvarsområdene omfatter:

 • Begge opp egen portefølje
 • Kundebehandling, kundeinformasjon, kundestøtte
 • Delta i utvikling og tilrettelegging av prosjekter teamet får ansvaret for å selge
 • Eget salgsbudsjett
 • Opprettholde sterk kundetilfredshet
 • Holde kurs og gjennomføre opplæring for dine nye og eksisterende kunder
 • Kundeservice
 • Holde deg til enhver tid oppdatert over alle produktene

Kvalifikasjoner / Egenskaper:

 • Erfaring fra salg mot bedrifter, med dokumenterte salgsresultater
 • Evne til å jobbe målrettet og selvstendig etter fastsatte mål
 • Effektiv, uredd og sulten på resultater
 • Å være en relasjonsbygger av natur og bidragsyter overfor dine kollegaer
 • Initiativrik og ambisiøs, samtidig inneha høy moral og etisk standard
 • Nysgjerrig og kunnskapstørst

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og utviklende jobb innen et viktig satsningsområde
 • En produktportefølje av meget anerkjente og respekterte produkter
 • Et aktivt, hyggelig og krevende arbeidsmiljø
 • Gode lønnsbetingelser
 • Opplæring og utvikling
 • En salgsstilling i et av landets ledende kompetansemiljøer

Om selskapet

Gyldendal er Norges ledende konsern i bokbransjen. Vårt hovedmål er å skape og formidle verdier innenfor kultur- og kunnskapsfeltet.

Gjennom snart hundre år har Gyldendal hatt en sentral rolle i det norske samfunnet. Vårt oppdrag har vært å skape og formidle historier, kunnskap, kulturopplevelser og samfunnsforståelse. Underveis har verden vært i kontinuerlig endring, og vi har endret oss med den. Hele vår historie er preget av en stadig søken etter nye og bedre måter å utøve vårt oppdrag på.

Gyldendal Rettsdata leverer kvalitetssikrede rettskildeverktøy for jurister og revisorer, med oppdaterte lover, forskrifter, dommer og en rekke andre rettskilder. Med Rettsdata får du også lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar, praktiske dokumentmaler og relevant faglitteratur - alt samlet på et sted. Studenter med Feide får gratis tilgang til Rettsdata.

Søk her