{$ msg.text $}

Internal Control Manager till OKQ8

 • Ansök senast: 31 januari 2021
 • Stockholm
 • Ansök senast: 31 januari 2021
 • Stockholm

Vår bransch är en av de främsta orsakerna till klimatförändringarna och om vi ska finnas kvar om tio år behöver vår affär förändras i grunden. Vi förstår det och omställningen till fossilfrihet har börjat. Vi vill leda den transformationen och hjälpa våra kunder att, utifrån sina förutsättningar, minska sina klimatavtryck. Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling på riktigt? Följ med på vår resa mot en fossilfri framtid!

Som Internal Control Manager har du en nyckelroll i att tillsammans med ledare och medarbetare utveckla och koordinera våra interna regelverk, delegeringsrutiner och policys. Du bistår verksamheten i att skapa en systematik och en struktur i de interna styrande dokument som vi har, och genom att vara coachande och inspirerande lär du verksamheten effektiva sätt att förhålla sig till de styrande dokument som finns inom bolaget. Du inventerar utbildningsbehov, tar fram eventuella utbildningar och hjälper verksamheten att agera enligt de riktlinjer som är beslutade.

Dina huvudsakliga uppgifter är:

 • Utveckla och koordinera våra interna regelverk, delegeringsrutiner, policys och styrande dokument.

 • Uppdatera och prioritera organisationens affärsrisker (ERM) och koordinera identifierade risker.

 • Förbättra policys, procedurer och den interna kontrollmiljön generellt genom att säkerställa att identifierade risker hanteras långsiktigt och hållbart.

 • Vid behov ta fram material och genomföra utbildningar som höjer verksamhetens kompetens att agera i linje med regelverket.

 • Utveckla organisationens fokus på efterlevnad av policys och styrande dokument
 • Bygga samarbete och dialog på tvärs över hela koncernen.

Du har även löpande kontakt med vår mycket väl utvecklade Internal Audit-funktion som ger goda inspel till ditt arbete genom sina återkommande revisioner. Du samarbetar även med vår juristfunktion som också arbetar med frågor kopplade till regelefterlevnad.

Vi erbjuder en roll som ger möjligheter till aktivt deltagande i bolagets framtida expansion med stora möjligheter för personlig utveckling. Hos OKQ8 får du en självständig och utmanande roll i en inspirerande miljö där nytänkande och professionalitet står i fokus. Tjänsten är placerad på Sveavägen i Stockholm.

Några av våra medarbetare

LINNEA HANSSON
Butikssäljare
"Det bästa med OKQ8 är den positiva energin man får utav kunderna och sina kollegor."
MATTIAS SUNDSTRÖM
Säljchef
"Det bästa med mitt jobb är variationen. Ingen dag är den andra lik. Samt lagandan, vi har så kul tillsammans."
ÅSA STEINBAUER
Biträdande Säljchef
"Ingen dag är den andra lik, OKQ8 är en lärorik arbetsplats där du går hem med en ny erfarenhet varje dag!"
PÄR NEUMAN
Area Manager/Försäljningschef
"OKQ8 erbjuder många spännande roller inom olika områden och härliga möjligheter att växa och utvecklas!"
Lisa Öhrqvist
Communication Coordinator
"OKQ8 har gett mig möjlighet att utvecklats både i min roll som kommunikatör men också som människa"
Daniel Slorafoss
Head of Supply Chain Oils
"Hos OKQ8 tror vi på hjärta och talang – gör du ett bra jobb öppnas mängder av spännande möjligheter."
Linnea Carlsson
Product Manager Electricity & Home
"OKQ8 har gett mig fantastisk möjlighet till personlig utveckling och idag har jag mitt drömjobb!"
Kristin Främmunds
Head of Risk
"OKQ8 har en unik kultur som bygger på samarbete & vänlighet. Som nyanställd känner man sig otroligt välkommen!"
Isabella Rosén
Trainee Retail 2019
"På OKQ8 har jag fått möjlighet att jobba med hållbarhet, något jag brinner för."
Felix Simoens
Trainee B2B Sales 2019
"Jag har fått de bästa förutsättningarna att utveckla unika kompetenser och rivstarta karriären"

Kvalifikationer

Vi söker

Vi söker dig som vill vara med och verka i en utvecklande miljö i ett nytänkande bolag. Det är viktigt att du trivs med att arbeta självständigt och ta stort ansvar i att driva frågor framåt. Rollen är bred i sin utformning och du behöver vara både prestigelös och affärsintresserad.

Vi tror att du har erfarenhet av att arbeta med frågor som rör kvalitetssäkring, ledningssystem, riskhantering och internkontroll. Du har samarbetat med en internrevisionsfunktion och vet hur observationer ska hanteras och implementeras för att förbättra arbetssätt och processer.

Du har en akademisk utbildning och är van vid komplexa frågeställningar med många olika kontaktytor där regelefterlevnad står högt på agendan. Vi har ett stort fokus på vår affär och du är därmed van vid att finna lösningar som upplevs som stödjande för verksamheten snarare än byråkratiska. Du har en god förmåga att finna rätt vägar för att arbeta med dina frågor, och genom din kunskap bygger du förtroende inom verksamheten som gör att man naturligt vänder sig till dig med olika frågeställningar. Du talar och skriver både svenska och engelska obehindrat och hanterar du även danska är det meriterande.

I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Jurek Rekrytering & Bemanning. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Marie Källström via +4670 751 93 43 alternativt [email protected].

Varmt välkommen med din ansökan!

OKQ8 Scandinavia arbetar för att vara en jämställd arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas och där olikheter uppmuntras. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som hjälper till att minska utanförskap och bidrar till mångfald.

Vi har riktigt bra förmåner

 • Tjänstepension och friskvårdsbidrag

 • Lunchbidrag som betalas ut med lönen

 • Fri läkarvård upp till högkostnadsskyddet

 • Möjlighet till ersättning vid föräldraledighet

 • Lån via OKQ8 Bank till rabatterade priser

 • Personalrabatt på våra stationer

 • 3 extra klämdagar varje år, utöver semester

 • Utbildningar via interna plattformar

 • Fler personalerbjudanden i förmånsportalen

Om företaget

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och en förutsättning för att vi ska nå framgång som företag. Därför arbetar vi fokuserat med fyra områden för att såväl attrahera som behålla medarbetare.

 • Modiga ledare - Vårt mål är en kultur där ledare vågar fatta beslut, delegerar ansvar och har tillit till sina kollegor.
 • Flexibelt arbetsliv - Vi är flexibla i både tanke, handling och rörelse. Vår inställning är att vi kan arbeta var som helst och förflyttar oss när det finns behov.
 • Familj och fritid - En sund balans mellan arbete och fritid tror vi är avgörande för såväl välmående och ett effektivare arbetsliv. Vi vill möjliggöra ett liv där familj och en aktiv fritid kan kombineras med arbete och karriär.
 • Utveckling och talang - Utveckling på alla nivåer är en del av vår företagsstrategi. I vår värld är det en fördel att våga utmana sig själv att prova något man inte kan. Det är så vi hittar nya talanger internt.

Visste du att OKQ8:TOM

TOMÄr övertygade om att framtidens mobilitet är fossilfri. Vi vill leda den utvecklingen och samtidigt hjälpa våra kunder att, utifrån sina förutsättningar, ställa om och vara med och bidra.

TOMI grunden är ett kooperativ som verkar för sina medlemmars bästa. Idag har vi 1,6 miljoner medlemmar fördelat på sex föreningar runtom i landet.

TOM2012 etablerade Europas första hållbara station. Idag har vi 10 hållbara stationer, vilket innebär att stationen byggs med hållbara material, delvis drivs av solceller och bergvärme, och därmed gör av med 50 % mindre energi än en vanlig station.

TOMIdag har 210 laddplatser för elbilar runtom i Sverige tillsammans med vår samarbetspartner Tanka.

TOMErbjuder en mobil biltvätt, Steamrex by OKQ8. Tjänsten innebär att vi kommer och tvättar bilen där kunden önskar. Tvätten genomförs med miljövänlig ångteknik, en effektiv och miljövänlig metod som endast förbrukar fem liter vatten per tvätt och där smutsen samlas upp i trasor.

TOMÄr Sveriges största leverantör av solenergi. Solpanelerna som vi har sålt genom vårt bolag Kraftpojkarna genererar årligen flest megawattimmar i Sverige.

TOMHar Sveriges största stationsnätverk med den fossilfria dieseln HVO100. Ett drivmedel som minskar CO2-utsläppen med upp till 90 %.

TOMHar tagit fram egna miljömärkta bilvårdsprodukter så som avfettning, bilschampo och spolarvätska.

TOMHar fler än 280 biltvättsanläggningar runtom i landet. Vi tar hand om det smutsiga spillvattnet så att det inte hamnar i naturen.

TOMÄr en arbetsplats som strävar efter jämställdhet och människors lika värde. Vår Uppförandekod stödjer FNs initiativ Global Compact.

Marie Källström | Kontaktperson

Ansök nu