{$ msg.text $}

Leder kundeopplevelse/CRM

 • Søknadsfrist: 2. desember 2020
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 2. desember 2020
 • Oslo

I OBOS er vi i gang med et betydelig løft for å profesjonalisere vårt markedsarbeid i Norge og Sverige. Konsernet har en offensiv digitaliseringsstrategi og på markedssiden ønsker vi å styrke oss gjennom å i større grad benytte og optimalisere digitale løsninger for å sikre gode kundereiser. Vi søker derfor etter en leder for kundeopplevelse/CRM som får ansvaret for å utvikle og å operasjonalisere OBOS sin kundeutviklingsstrategi, samt å bygge segmenterte kundereiser. Stillingen er nyopprettet og rapporterer til Markedsdirektør, OBOS Nye Hjem, Fornebu og finansprodukter.

OM STILLINGEN
Leder kundeopplevelse/CRM vil få en sentral rolle i enheten Marked, kommunikasjon og samfunnsvar og vil jobbe både analytisk og operativt med CRM. Stillingen skal skape lønnsom vekst og resultater gjennom datadrevet og målrettede markeds- og kundeaktiviteter. Dette innebærer å ha hovedansvaret for å utvikle, etablere og operasjonalisere en helhetlig omnikanal kundereisestrategi for OBOS på tvers av våre forretninger. Vi trenger deg som trigges av å oppnå godt samarbeid på tvers av forretningsområder - et samarbeid som leder til gode resultater for hele virksomheten.

Leder kundeopplevelse/CRM skal bidra med å bygge opp - og lede et team bestående av både eksterne og interne ressurser. CRM-teamet skal være sentrale bidragsyter til oppbyggingen av OBOS neste generasjon markedsføring.

 • Ansvar for å lede den kommersielle utviklingen og forankringen av CRM på tvers av alle våre forretningsenheter
 • Ansvarlig for å omsette forretningskrav til faktiske kundeutviklingsløp
 • Ansvar for å bygge segmenterte kundereiser, på tvers av forretningsområder
 • Identifisere muligheter i kundebasen for å tiltrekke, utvikle og beholde lønnsomme kunder – på tvers av forretningene
 • Utvikle automatiserte dialogløp som sikrer god implementering av datadrevet kundeutvikling, uavhengig av flater og kanaler. Treffe kunden der de er
 • Identifisere muligheter for verdiøkning basert på kundedata for automatisert og skalerbar kundeutvikling
 • Gjennomføre analyser og bruke innsikt til å sikre effektiv og optimal kundeutvikling og kundedialog
 • Løpende forbedre kundeutviklingsløp gjennom metodikk og A-/B-testing
 • Personalansvar

Kompetanse

 • Formell kompetanse som mastergrad eller tilsvarende, men betydelig, relevant og operativ erfaring med bruk av MS Dynamics 365 eller tilsvarende plattformer kan kompensere for manglende utdannelse
 • Minimum tre års erfaring med CRM og implementering av CRM, og gjerne mot medlemsorganisasjoner eller i større, komplekse selskaper med flere forretningsområder mot B2C og B2B-markedet
 • Både strategisk og hands-on erfaring med utnyttelse av egne kanaler (e-post, nyhetsbrev, SMS, app, nettsider), samt egne kundedata
 • Gjerne erfaring fra salg, markedsføring eller kundeservice
 • Forståelse for hvordan teknologi kan brukes for å understøtte forretningsprosesser
 • Du har betydelig prosjektledererfaring, samt interesse for kontinuerlig forbedring og smidig måte å jobbe på

PERSONLIGE EGENSKAPER
Som person kjenner du deg igjen i det å være en gründer-type, som liker strategisk forretningsutvikling i kombinasjon med detaljerte analyser, og som gjerne går foran som endringsagent. Videre ser vi at;

 • Du er strategisk, produktiv og målbevisst
 • Du har en positiv påvirkning på dine kollegaer
 • Du leder gjennom å fremkalle entusiasme og motivasjon
 • Du er analytisk og absorberer raskt store mengder informasjon
 • Du har en positiv innstilling til endring og forbedring, og en løsningsorientert tilnærming til utfordringer

HVORFOR VELGE SELSKAPET OG DENNE MULIGHETEN?
Rollen er nyopprettet og du vil derfor ha stor påvirkningsmulighet til å forme rollen og satsningen fremover. Satsningen på CRM er avgjørende for vår fremtidige suksess hos våre 480 000 medlemmer, du vil virkelig kunne sette ditt fotavtrykk på dette arbeidet.

Vi tilbyr:

 • Uante muligheter. OBOS er Norges største kompetansehus innen eiendom. Hos oss får du mulighet til å utvikle din kompetanse og oppfylle din karrieredrøm
 • En jobb med mening. Samfunnsengasjementet, og hjertet OBOS har for byene våre, er noe av det som gjør ansatte stolte av å jobbe her
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Et hyggelig og innovativt miljø med høyt faglig nivå, gir deg gode muligheter til å forme din egen hverdag
 • Gode ordninger. OBOS investerer i egne ansatte og tilbyr goder som fleksitid, sommertid, gode pensjons- og forsikringsordninger samt firmahytter i inn- og utland

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med våre rådgivere i Hartmark Executive Search – Helene Graver, tlf. 940 85 000, eller Mari Midthaug, tlf. 901 11 403. Søknadsfrist er 2. desember.

Om selskapet

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. Vi er landets største boligbyggelag med over 480 000 medlemmer, Norges største boligbygger og en av de største i Norden. OBOS er etablert i Oslo, Bergen, Hamar, Fredrikstad, Tønsberg, Stavanger, Trondheim og Ålesund, i tillegg til en betydelig virksomhet i Sverige. Vi eies av medlemmene, og overskuddet beholdes i virksomheten. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. I tillegg driver vi virksomhet innen rehabilitering, vedlikehold, næringseiendom, bank og eiendomsmegling. Vi tilbyr også et omfattende medlemsprogram til våre medlemmer. OBOS-konsernet er et komplett kompetansehus innen eiendom, med over 2600 ansatte i Norge og Sverige.

www.obos.no

Helene Graver | Kontaktperson

Søk her