{$ msg.text $}

Kommunikasjonsrådgiver - engasjement

  • Søknadsfrist: 6. desember 2020
  • Oslo
  • Søknadsfrist: 6. desember 2020
  • Oslo

Vil du være med å utforme kommunikasjon og budskap som betyr noe, og bidra til at Norge blir renere - ett steg om gangen?

Hold Norge Rent har gått fra å være et begrep i skolen på 60-tallet til å bli en av Norges viktigste og mest retningsangivende organisasjoner knyttet til arbeid mot forsøpling på land og i vann. Organisasjonens hovedformål er å forebygge forsøpling, bevisstgjøre og engasjere offentlig, privat og frivillig sektor i arbeidet mot forsøpling, og å fungere som en samlende kunnskapsarena. Organisasjonens visjon er et søppelfritt Norge.

Hold Norge Rent har per dags dato ni fulltidsansatte, og søker nå en allsidig kommunikasjonsrådgiver for et engasjement med varighet på ett år, med mulighet for forlengelse. Vedkommende vil i perioder være ansvarlig for Hold Norge Rents kommunikasjonsarbeid og utøvende kommunikasjon, og for øvrig være en viktig lagspiller i organisasjonen.


OM STILLINGEN
Stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Hold Norge Rent byr på bredde og stiller krav til allsidighet. Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være;

  • Utforming og gjennomføring av holdningsskapende kommunikasjon og kampanjer
  • Arbeid med Hold Norge Rents utøvende kommunikasjon
  • Arbeid med Hold Norge Rents nettsider og sosiale medier
  • Skrive og publisere nyhetssaker og pressemeldinger
  • Mediehåndtering

Kommunikasjonsrådgiver vil også bistå fag- og prosjektledere i organisasjonen med faglige råd ved behov.

Kompetanse

Vi tror rett kandidat har erfaring fra holdningsskapende arbeid, informasjonskampanjer og/eller reklamebransjen, samt kompetanse innen atferdsstudier og forståelse og innsikt i hvordan man kan påvirke folk til å handle annerledes. Innsikt i politisk arbeid, erfaring med kvalitative og/eller kvantitative studier og organisasjonserfaring fra tidligere teller også positivt. Du har høyere utdannelse på minimum bachelornivå, kombinert med kommunikasjonsfaglig bakgrunn eller annen nærliggende relevant erfaring. Gode norsk- og engelskspråklige ferdigheter, skriftlig så vel som muntlig, er essensielt.

Som person tror vi du er utadvendt, kreativ og med evne til å motivere og engasjere andre. Du er i stor grad selvstendig i ditt arbeide, men du kan også være en utpreget lagspiller når situasjonen krever det. Du har interesse for samfunnsspørsmål, og du identifiserer deg med Hold Norge Rents visjon om et Norge uten forsøpling – og er klar for å trå til med stort og smått i en hektisk organisasjon.

HVORFOR VELGE HOLD NORGE RENT
Hold Norge Rent kan tilby en innholdsrik stilling i en liten, men viktig organisasjon, med mye ansvar og posisjonerende rolle i forsøplingsspørsmål. Du vil bli en del av et entusiastisk og engasjerende miljø som brenner for saken. Dette, sammen med fokus på kontinuerlig faglig og personlig utvikling, håper vi vil være attraktivt for vår nye kollega. Hold Norge Rent har kontorer i Oslo sentrum.

Vi ønsker tiltredelse i stillingen så snart som mulig. Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med våre rådgivere i Hartmark Executive Search, Frode Bjørnæs tlf. 958 24 529, eller Mari Midthaug, tlf. 901 11 403. Søknadsfrist er 06.12.20.

Om selskapet

Hold Norge Rent er en ideell organisasjon som arbeider mot forsøpling. Med filosofien «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!» skal Hold Norge Rent både forebygge forsøpling og bidra til at søppel blir ryddet opp.

Hold Norge Rent er en medlemsorganisasjon for bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner, og har per dags dato 100 medlemmer. Organisasjonen ble etablert i 2014 og har utviklet seg raskt, i et landskap hvor interesse for og bevilgninger til fagområdet har økt betraktelig de siste årene.

Sammen rydder vi Norge!


Frode Bjørnæs | Kontaktperson

Søk her
Hold Norge Rent

Oslo
Besøk nettside