{$ msg.text $}

Konsultant ja vanemkonsultant Tallinna kontorisse

 • Tallinn
 • Tallinn

Seoses laienemisega otsib Rud Pedersen Public Affairs Estonia oma meeskonnaga liituma kogenud valitsussuhete konsultanti ja vanemkonsultanti.

Eduka äri jaoks on oluline mõista pidevalt muutuvat avalikku arvamust ja järjest suurenevaid regulatsioone ning nendele reageerida. Tänapäeva konkurentsitihedas turusituatsioonis on oluline mõista võtmeisikute seisukohti ning rajada pikaajalisi ja usaldusväärseid suhteid otsustajatega.

Meie konsultantide igapäevane töö on nende protsesside juhtimine ja läbiviimine meie klientide jaoks.

Oskused ja nõuded

Otsime uusi nutikaid kolleege, kellel on varasem kokkupuude valdkonnaga ning huvi strateegilise kommunikatsiooni vastu, suutlikkus orienteeruda Eesti regulatsioonides ning otsustusprotsessides ja väga hea inglise keele oskus. Kasuks tuleb Euroopa otsustusprotsesside tundmine ning kogemus piirideüleste projektide juhtimisel.

Kui Sul on huvi aidata ettevõtetel navigeerida poliitilisel maastikul, arendada sisukaid diskussioone ja aidata kujundada paremaid strateegilisi otsuseid, siis meie juures ootab Sind hea meeskond, põnevad rahvusvahelised kliendid, väljakutsuv töö, võimalus erialaselt areneda ning paindlik töökeskkond.

Meil on suurepärased eelised

 • Work with the best political minds in the industry

 • International company with room to grow

 • A culture of excellence

 • Challenging, yet dynamic work environment

 • High responsibility, even in junior positions

 • Open dialogue among colleagues of all levels

 • Töötamine kõrgetasemelise ja professionaalse meesk

 • Arenemisvõimalus tugevas rahvusvahelises ettevõtte

 • Meisterlikkusele suunatud töökultuur

 • Väljakutsuv töö ja dünaamiline töökeskkond

 • Kõrge vastutusvõimalus, ka alustavatel positsiooni

 • Kolleegidevaheline avatud ja toetav koostöö

Ettevõttest

Rud Pedersen Public Affairs on Euroopa üks suuremaid konsultatsioonifirmasid, mis on spetsialiseerunud valitsussuhetele.

Valitsussuhete partnerina aitame klientidel navigeerida poliitilistes süsteemides. Meie peamised kompetentsid on mõista, analüüsida ja selgitada ühiskonda, arenguid, süsteeme ning aidata klientidel süvitsi mõista avalikku arutelu ja otsuste tegemise protsessi. Mõistame turgu ning seda reguleerivaid otsuste tegijaid üle kogu Euroopa – nii riiklikul kui kohalikul tasandil.

Tänapäeva äritegevuse lahutamatu osa on võime ette näha uusi piirkondi, kus kehtestatakse regulatsioone; ennustada, mida valitsused ja poliitikud ette võtavad ning rakendada eelmainitut strateegilise tegevuse eesmärgil.

Meil on kontorid Stockholmis, Kopenhaagenis, Oslos, Göteborgis, Helsingis, Tallinnas, Brüsselis ja Berliinis.


2002Company founded in Gothenburg, Sweden, by the Morten Rud Pedersen.

2006The Stockholm office opens, bringing our brand of public affairs to the Swedish capital.

2008We opened in Copenhagen, Denmark.

2012Our clients asked and we responded - by opening our office in Oslo, Norway.

2014The creation of King Street, our PR focused brand, as well as the addition of our Helsinki office.

2017Welcom, our strategic communication and digital media-focused brand, joined the company. We also created RP People, our headhunting and recruitment-focused brand. Additionally, we opened our Brussels office.

2018Our seventh office was established in Tallinn.

2020We entered the German market by establishing an office in Berlin.

2002Morten Rud Pedersen loob ettevõte Göteborgis, Rootsis.

2006Stockholmi kontori avamisega tuuakse bränd Rootsi pealinna.

2008Avatakse Taani turg kontoriga Kopenhaagenis.

2012Klientide vajadusel ja palvel avatakse kontor Oslos, Norras.

2014Lisaks Soome turu avamisele Helsingi kontoriga, loodi eraldi avalikule kommunikatsioonile fokusseeritud brändi King Street PR.

2017Grupiga liitus Welcome, strateegilise kommunikatsiooni ja digi-meediale keskenduv bränd. Lisaks loodi personalivärbamisettevõtte RPPeople ning avati kontor Brüsselis.

2018Tallinnas avati grupi seitsmes kontor.

2020Sisenemine Saksamaa turule ning uue kontori avamine Berliinis.

Kairi Uustulnd | Tööjõu palkamise juht

Olen huvitatud
Rud Pedersen Public Affairs

Tallinn
Külasta veebilehte