{$ msg.text $}

Senior Financial Risk Analyst / Senior Underwriter

 • Søknadsfrist: 4. oktober 2020
 • Bærum
 • Søknadsfrist: 4. oktober 2020
 • Bærum

I Atradius vil du få mulighet til å bli ekspert på flere sterke norske bransjer og bygge nettverk mot nøkkelpersoner i et stort antall selskaper samt internasjonalt i Atradius.

I avdelingen Risk Services skal vi ansette en omgjengelig analytiker med kompetanse og interesse for finansiell risiko. Avdelingen er ansvarlig for underwriting (analyse) av norske og islandske selskaper innen flere bransjer. En person i avdelingen skal pensjoneres, og denne stillingen skal derfor erstattes.

Overordnede ansvarsområder - Senior Underwriter

 • Finansiell og industriell analyse av selskaper og bransjer i Norge og Island. Være proaktiv og søke og samle relevant informasjon i direkte kontakt med nøkkelpersoner på ledelsesnivå i norske og islandske selskaper. Identifisere faktorer, hendelser og utvikling som kan påvirke og forårsake endringer i selskapenes risiko
 • Være ansvarlig for spesifikke bransjer hvor du vil utvikle deg til spesialist og ha ansvar for analyse og kredittbeslutninger på egen portefølje
 • Ta beslutninger innenfor egne fullmakter og presentere saker til overordnede og kredittkomité

Kompetanse

Ønsket erfaring og kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på masternivå med gode karakterer innen økonomi, finans, forsikring eller annet relevant område.
 • Minimum 5 års erfaring fra selskapsanalyse, gjerne fra bank
 • Gjerne internasjonal erfaring fra utdannelse eller arbeid
 • Meget god forståelse for finansielle risikoer og spesielt kredittrisiko
 • Meget god regnskapsforståelse
 • Stor interesse for norsk, nordisk og internasjonal økonomi
 • Gjerne spesifikk bransjeerfaring fra sjømat eller annen bransje (muligheter for omfordeling av bransjeansvar internt i avdelingen)
 • Gode språkferdigheter - norsk og engelsk, flytende skriftlig og muntlig

Verdsatte personlige egenskaper

 • Beslutningsdyktighet, også under høy grad av usikkerhet og i en hektisk hverdag
 • Evne til å takle høyt arbeidspress og korte tidsfrister
 • Personlig integritet. Du er prinsippfast og holder det du lover
 • Gode kommunikasjonsegenskaper internt og eksternt
 • God til å bygge relasjoner og nettverk
 • Trives med å jobbe i team
 • Analytisk og evne til å lære raskt
 • Nysgjerrighet. Evnen til å se ting i et større perspektiv og å tenke utenfor tallene


HVORFOR VELGE ATRADIUS OG DENNE MULIGHETEN?
I Atradius vil du ha stor variasjon i arbeidsoppgaver og mulighet til å bygge bred realkompetanse. Du vil raskt få et vesentlig ansvar og gjennom det lære mye om makro, bransjer og selskaper.

Du vil få stor påvirkningskraft overfor beslutninger som er viktige for våre kunder.

I Atradius ønsker vi å tilby muligheter til å bygge videre på den akademiske bakgrunnen medarbeiderne har med seg inn i selskapet. Vi samarbeider med en rekke utdanningsinstitusjoner og tilbyr våre ansatte forskjellige relevante kurs og utdannelser gjennom vårt eget Atradius Academy.

Vi er et Internasjonalt og multikulturelt selskap. En av våre ansatte beskrev det som at han «reiser jorda rundt en gang i uken!». Dette vil tilføre mye spennende erfaringer, og det vil være mulighet for å bygge et omfattende internasjonalt nettverk.

De ansatte omtaler Atradius som et arbeidssted med et inkluderende miljø og et hyggelig sted å jobbe, der det er mulighet for god work-life balance.

Dersom man ønsker, vil det være gode muligheter for rette vedkommende for internasjonale karrieremuligheter ved å jobbe ved andre lokasjoner i Atradius-konsernet. Den norske virksomheten vil også være i transformasjon de kommende årene, og det vil dermed også kunne være gode karrieremuligheter og utviklingsmuligheter lokalt.

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med Petter Endsjø, tlf. 908 33 050 eller Mari Midthaug, tlf. 901 11 403. Søknadsfrist er 4. oktober.

Om selskapet

Atradius er et av verdens ledende kredittforsikringsselskap med premieinntekter på EUR 2,0 milliarder. Atradius er eid av forsikringskonsernet Grupo Catalana Occidente, og har over 3500 ansatte fordelt på 160 kontor i mer enn 50 land som tilsikrer at viktig lokal kunnskap danner grunnlag for gode beslutninger. Vi er ledende i Norge innen kredittforsikring og garantier, og vi støtter våre kunders vekst med løsninger som bedrer kreditthåndtering og risikostyring, samt sikrer økonomisk stabilitet. Se mer på www.atradius.no og www.atradius.com

Petter Endsjø | Kontaktperson

Søk her
Atradius

Bærum
Besøk nettside