{$ msg.text $}

Verksamhetsutvecklare

 • Ansök senast: 12 oktober 2020
 • Linköping
 • Ansök senast: 12 oktober 2020
 • Linköping

Vi söker en verksamhetsutvecklare
Avdelningen Verksamhetsutvecklings uppdrag på Tekniska verken är att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra kunders vardag. Här arbetar en erfaren grupp medarbetare med att stötta organisationen i frågor som rör verksamhetsutveckling och koncernövergripande satsningar, såsom t ex införande av ett processorienterat arbetssätt. I avdelningens uppdrag ligger även att utveckla koncernens ledningssystem på ett verksamhetsnära sätt med koncernnyttan i fokus. Just nu söker vi en verksamhetsutvecklare som kan komplettera teamet!

Arbetsuppgifter:

 • Självständigt och i samverkan med andra kommer du att få driva och samordna hela eller delar av ledningssystemet inom Tekniska verken-koncernen.

 • På koncernledningens uppdrag kommer du att driva koncernen framåt mot ett mer processorienterat arbetssätt inklusive att ansvara för processverktyget 2C8.

 • Du kommer att förbättra koncernens verksamhet genom utvecklingsinsatser, inspiration, information, riktlinjer, utbildning, metodstöd, forum och samverkansstimulans samt andra stödjande aktiviteter.

 • Du kommer att bidra aktivt till att koncernen utvecklas i linje med dess identifierade strategiska fokusområden.

Vem är du?
Du som person är självgående och flexibel. Din samarbetsförmåga är god då du i din roll har kontakt med många olika verksamheter. För att klara dina arbetsuppgifter behöver du vara problemlösande och ha goda ledaregenskaper.

Erfarenheter du tar med och delar med oss är erfarenhet av ledningssystem; gärna ISO9001 Kvalitet, ISO14001 Miljö samt ISO 45001 Arbetsmiljö. Du har också erfarenhet av att självständigt genomföra verksamhetsutvecklingsuppdrag, gärna i rollen som konsult. Det är meriterande om du har erfarenheter inom verksamhetsarkitektur, IT och processkartläggning- och utveckling. Vi använder processverktyget 2c8 och du får gärna ha kunskap inom detta.

Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta Annika Rämme, avdelningschef Verksamhetsutveckling, 013-30 86 21. Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Andreas Berlin, SEKO, 013-20 92 18. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Linn Forslund, rekryterare, 013-20 94 13.

Välkommen med din ansökan
Vi vill ha din ansökan senast den 12 oktober.

Läs också gärna mer om hur det är att jobba hos oss på tekniskaverken.se/hososs

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energiingenjör
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt. "
Peder Österlöf
Energiingenjör
"På Tekniska verken har vi goda möjligheter till fysisk träning och medarbetarnas hälsa har högsta prioritet. Det resulterar i pigga och glada medarbetare och skapar en skön arbetsplats att vistas på. "
Demir Blekic
VA-ingenjör
"Jag arbetar för Tekniska verken för att bolaget arbetar aktivt med ständiga förbättringar och resurseffektivitet. "
Andreas Björk
Produktspecialist
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


TOM

…bygger världens mest resurseffektiva region.

…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten. 

…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

…förser kollektivtrafiken i Linköping, Norrköping, Västervik och Motala med förnybart biogasbränsle.

…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Annika Rämme | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska Verken

Linköping
Besök hemsida