{$ msg.text $}

Prosjektleder jernbane: autotransformator Krossen - Sira

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Agder, Norge
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Agder, Norge

Vi søker Prosjektleder AT til strekningen Kristiansand - Moi på Sørlandsbanen.

Prosjektleder skal lede og styre prosjektet for å oppnå de mål som er satt for prosjektet.

Arbeidsoppgaver er blant annet

 • Prosjektledelse
 • Rapportering
 • Ta hånd om riktig bemanning
 • Budsjettansvar og kostnadsoppfølging
 • Overordnet ansvar for fremdriften
 • Oppfølging og styring av totalentreprenørs leveranse innenfor avtalt budsjett, tid og kvalitet.
 • Koordinere avklaringer internt i Bane NOR.
 • Oppfølging av dokumentasjon
 • Ivareta grensesnitt mot tilgrensende
 • strekninger, samt andre prosjekter
 • Noe reising må påregnes

Kompetanse

 • Erfaring fra oppfølging av sikkerhet, kvalitet, økonomi og framdrift i store prosjekter
 • Erfaring fra prosjektledelse av større prosjekter >100 MNOK
 • Erfaring fra prosjektledelse/byggeledelse av større jernbaneprosjekter byggefase. Kontaktledningsprosjekter vil bli vektlagt høyest
 • Skal ha dokumentert kunnskap innen et eller flere jernbanetekniske fag, dvs overbygning, elkraft/kontaktledning, signal eller tele. Elkraft/kontaktledning vektlegges høyest (kurs,utdanning,erfaring)
 • Kjennskap til NS 8405, NS 8407

Jobb på et sted du vil trives

 • Fast ansettelse eller prosjektansettelse

 • Opplæring og kompetansebygging

 • Fleksibilitet og konkurransedyktige betingelser

 • Store prosjekter over hele landet

 • Ordnede arbeidsforhold

Om selskapet

Sitepartner leverer kompetent personell til nasjonale og internasjonale energientreprenører og leverandører, byggherrer innen energiutbygging og jernbane, netteiere av kraftnett innen alle spenningsnivåer, samt konsulent- og rådgivende virksomhet.

Vi har omfattende intern spesialistkompetanse og ivaretar våre kunders behov i prosjekter over hele landet. Vår unike oversikt over kunder og tilgang til ressurser innen el.kraft og infrastruktur i alle regioner sikrer mobilitet og fleksibilitet i prosjektutførelsen både for kunder og ansatte. Sitepartner er sertifisert som leverandør hos Achilles, Sellicha og Power & Tech.

Jobb med Sitepartner og få tilgang til de mest spennende og største prosjektene i Norge!

Anders Norberg Aanonsen | Kontaktperson

Søk her
Sitepartner AS

Agder, Norge
Besøk nettside