{$ msg.text $}

Business Unit chef - Cloud

 • Ansök senast: 30 september 2020
 • Stockholm
 • Ansök senast: 30 september 2020
 • Stockholm

I ett växande bolag blir ett starkt och tydligt ledarskap hos samtliga personer med personalansvar en fundamental förutsättning för att föra Forefront mot sina strategiska mål. Rollen som Business Unit-chef (BUC) för Cloud är således en nyckelroll på Forefront.

Forefront
Som en del av Forefront är du en Frontier. Någon som har passion, någon som bryr sig, någon som vill göra skillnad. En person som vill bryta ny mark, som uppskattar att jobba tillsammans med kunder, partners och andra Frontiers. Våra värderingar är tydliga och styr oss i vardagen såväl som när vi växer. Rätt kompetens är oerhört viktigt, men personen bakom är, och förblir, ännu viktigare.

Forefront är en oberoende aktör på konsultmarknaden, ett ägarlett bolag utan kopplingar till någon börs, ett bolag över hela landet för att nå längre och högre!

Vi driver teknikutvecklingen genom att gifta ihop en välgrundad kunskap inom arkitektur och systemutveckling kombinerat med ett nära och ambitiöst partnerskap med marknadens största eller mest innovativa aktörer. Vi har nära samarbete med Microsoft, Google, Redhat, Episerver m.fl.

Innovation och teamwork
Vi motiveras av innovation och teamwork och bygger vår verksamhet med omsorg om dessa drivkrafter. Vi jobbar med och utforskar nya teknologier för att fördjupa och sprida vår kompetens, både hos våra kunder och med kollegor. Det som särskiljer oss är att vi ser vår kompetens som vår kärnprodukt, som utvecklas, underhålls och kontinuerligt förbättras utifrån våra insikter om omvärlden. Genom att ta ansvar som team får vi långa, inflytelserika kundrelationer och undviker på så vis klassisk konsultbemanning.

Kvalifikationer

Rollen som Business Unit chef - Cloud

Cloud är ett område med 50 vassa teknikdrivna konsulter. Som chef för Cloud är det viktigt att du delar teamets intresse för teknikens möjliggörande kraft och att du själv bidrar till bolagets trendspaningar utifrån marknadens kommande behov. Du sitter med i ledningen för division Technology och rapporterar till divisionschefen. Tillsammans med dina tre teamledare ansvarar du för att uppsatta mål för enhetens nås. Hos oss är inte bara ”vad” i centrum utan även ”hur”. BU-chefen måste klara av att skapa och främja en kultur som ligger i linje med Forefronts värderingar, där närhet finns till närmsta chef samtidigt som beslut fattas på affärsmässiga grunder. Nyckeln till framgång är att vid varje givet tillfälle ha god förståelse för konsultens situation å ena sidan och god förståelse för Forefront och divisionens strategiska inriktning å andra sidan. Du har det ekonomiska ansvaret och därmed beläggnings- och tillväxtansvaret för enheten vilket gör att dokumenterad erfarenhet inom relevant försäljning och rekrytering är ett krav.

Ansvar:

 • Budgetansvar för sin enhet, således behöver du vara involverad i både försäljning, rekrytering, och kostnadskontroll.
 • Lönesättande chef med fullt personalansvar för samtliga direktrapporterande medarbetare i enheten (tre teamledare).
 • Representerar sin enhet i divisionens ledningsgrupp och är därmed delaktig i operativa ledningsbeslut samt mer långsiktig affärsplanering för divisionen.
 • Ansvara för att direktrapporterande innehar och/eller skapar de förmågor som krävs för att verkställa Forefronts affärsplaner.
 • Ansvarar för de HR-frågor som ligger inom ett chefsansvar vilket inkluderar kompetensutveckling, lönesättning, attest av kostnader, semesterplanering m.m.
 • Styra arbetet med att utveckla och förädla enhetens erbjudande till marknaden i linje med divisionen och bolagets strategi.
 • Genomföra av Forefront eller divisionen fattade beslut som påverkar enheten tillsamman med teamet.

Välkommen in med din ansökan. Vi kommer träffa kandidater löpande för tjänsten.

Vi har riktigt bra förmåner

 • En dynamisk och lättrörlig organisation

 • Inspirerande och idérika kollegor

 • Senaste tekniska lösningarna

 • Närhet till affär och kund

 • Fokus på kunskapsdelning & kompetensutveckling

 • Stark gemenskap med många olika sociala nätverk

 • Tydligt fokus på jämställdhet och mångfald

 • Ett företag att växa tillsammans med över tid

 • Work life balance

Om företaget

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 400 anställda. Med kontor på sex orter i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.

Oavsett om uppdraget avser affärsverksamhet, teknologiska plattformar eller designlösningar är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar för att sedan kunna realisera dessa på bästa sätt för avsedd effekt.

Leyla Schreiber | Kontaktperson

Ansök nu
Forefront Consulting

Stockholm
Besök hemsida