Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Recruiter

  • Gothenburg
  • Gothenburg

s

Skills & Requirements

s

About the company

Refapp är ett webbaserat verktyg som ger dig full kontroll över dina referenstagningar.

Refapps vision är ”framtidens referenstagning”, dvs att digitalisera, effektivisera och höja validiteten i rekryteringsprocessers referenstagning. Refapps webbaserade verktyg ger användarna full kontroll över referenstagningar. Kraftig tidsbesparing, GDPR-kompatibilitet samt en högre validitet på referenstagningen är bieffekter att digitalisera framtidens referenstagning.

Kontakta oss om ni vill digitalisera och effektivisera er referenshantering!

Niklas Ekberg | Contact Person

I'm interested
Refapp

Gothenburg
Visit website