{$ msg.text $}

Head of Agency & Programmatic Development i Schibsted Marketing Services

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo

Vi søker en resultatorientert og handlekraftig leder av Agency & Programmatic Development som vil være med å drive en fremtidsrettet og viktig funksjon i Schibsted Marketing Services, med fokus på å forsterke vår markedsposisjon gjennom et relevant verdiforslag og partnerskap med våre byråkunder. Stillingen er et ledd i å styrke Schibsted sitt samlede, langsiktige samarbeid med medie- og reklamebyråer, hvor hovedformålet er å sikre at Schibsted er, og fortsetter å være, preferert leverandør av markedsføringsløsninger innen premium produkter, programmatiske løsninger, skreddersøm, innholdsmarkedsføring og kreative løsninger.

Du vil ha ansvar for et team på fem. Viktige oppgaver innen oppfølgingen av byråene er å identifisere og prosjektlede strategiske samarbeidsmuligheter, resultatoppfølging, informasjonsdeling internt og eksternt, kompetansetiltak, m.m. Det overordnede målet er at Schibsted oppleves som en fremoverlent og sterk samarbeidspartner hos byråene. I tillegg vil du lede den programmatiske salgsenheten i Schibsted og sikre at dere løpende utvikler det programmatiske verdiforslaget i samarbeid med Salg og Produkt. Agency & Programmatic development som helhet, har som mål å bygge en strukturert, skalerbar og verdiøkende betjening av nasjonale, regionale og reklamebyråer og sikre at salgsledelsen i Schibsted til enhver tid er godt kjent med innsikt og tiltak som utvikles i teamet.

Du vil også få ansvar for:

 • Programmatiske inntekter og programmatiske forretningsmodeller, samt utvikling av Programmatisk BuySide sine leveranser
 • Periodiske målinger, og kalibrering av resultatutvikling
 • Oppdatering av byrådata, formidling av innsikt og analyser
 • Utvikling og oppfølging av strategiske samarbeid med byråer
 • Være pådriver for å sikre et godt samarbeid med selgerne internt i Schibsted

Stillingen rapporterer til Janicke Holst Eckbo, Director Market Development i Schibsted.

Hva forventer vi av deg?

 • Solid erfaring fra et kommersielt miljø, god kjennskap til mediebyråer og operativ erfaring fra kjøp-/salgsprosesser
 • Ledererfaring
 • God forståelse for programmatisk teknologi, forretningsmodeller og produkter
 • En analytisk og strukturert tilnærming til problemløsning
 • Dyktig på håndtering av endringer, er nytenkende og våger å utfordre etablerte sannheter – god evne til å identifisere kommersielle muligheter
 • Sterk gjennomføringskraft – evne til å omstille analyser og innsikt til konkrete handlinger i en operasjonell hverdag, herunder løpende målstyring og resultatoppfølging
 • Gjerne eksisterende relevante relasjoner i byråene

Hvilken profil ønsker vi oss?

 • Du har bachelor eller høyere utdanning
 • Du har god forretningsforståelse og evner å identifisere strategiske muligheter
 • Du er systematisk, strukturert og detaljfokusert
 • Du har god kjennskap til programmatisk kjøp og salg, samt hvordan programmatiske kjøpsmiljøer jobber
 • Du besitter gode samarbeidsegenskaper og er en relasjonsbygger både internt og utenfor organisasjonen
 • Du har en sterk egen driv, er målbevisst og er god på å få folk med deg'

Jobb med skikkelig flinke folk

Josefin Phil
Ad operator
"Schibsted is a workplace where no day is like the other and you get to work with talented colleagues in a creative environment."
Estelle Douglas
Head of Trade and Marketing
"At Schibsted Marketing Services you get to work with ambitious, smart and fun people experiencing the fast-moving changing media landscape."
Anton Assarsson
Head of Editorial, Schibsted Brand Studio
"To me, Schibsted is synonymous with creativity and results. Driving change through innovation, teamwork, and integrity."
Max Schuler
Sales manager
"Schibsteds ability to inspire, develop and challenge is absolutely outstanding. Apart from that, we have a great company culture."
Josefin Phil
Ad operator
"Schibsted är en arbetsplats där ingen dag är den andra lik och du får arbeta med begåvade kollegor i en kreativ miljö."
Estelle Douglas
Head of Trade and Marketing
"På Schibsted Marketing Services får du jobba med ambitiösa, smarta och roliga människor som upplever det snabbt föränderliga medielandskapet. "
Anton Assarsson
Head of Editorial, Schibsted Brand Studio
"För mig är Schibsted synonymt med kreativitet och resultat. Att driva förändring genom innovation, lagarbete och integritet."
Max Schuler
Sales manager
"Schibsteds förmåga att inspirera, utveckla och utmana är helt enastående. Bortsett från det har vi en fantastisk företagskultur."
Josefin Phil
Ad operator
"Schibsted er en arbeidsplass hvor ingen dager er like og du får jobbe med talentfulle kollegaer i et kreativt miljø."
Estelle Douglas
Head of Trade and Marketing
"I Schibsted Marketing Services jobber du med ambisiøse, smarte og morsomme folk og tar del i medielandskapets raske endring."
Anton Assarsson
Head of Editorial, Schibsted Brand Studio
"For meg er Schibsted synonymt med kreativitet og resultater. Endring drives av innovasjon, teamwork og integritet."
Max Schuler
Sales manager
"Schibsted sin evne til å inspirere, utvikle og utfordre er absolutt eksemplarisk. I tillegg har vi en god arbeidskultur."

Jobb på et sted du vil trives

 • Learn and develop within Learning Lab

 • 5000 fantastic colleagues in over 4 countries

 • Empowering body and mind with Schibsted Life

 • Career opportunities within the Schibsted family

 • We embrace diversity

 • Work with products that matter in peoples lives

 • Personlig utveckling och lärande inom Learning Lab

 • Var del av en mångfaldig, inkluderande arbetsplats

 • Karriärmöjligheter inom Schibstedfamiljen

 • Personlig utvikling og læring i Learning Lab

 • Jobba med välkända produkter och tjänster

 • Schibsted Life erbjuder fysisk och mental träning

 • Mer än 5000 fantastiska kollegor i Sverige, Norge

 • Bli del av mangfoldig, inkluderende arbeidsplass

 • Karrieremuligheter i Schibstedfamilien

 • Mer enn 5000 fantastiske kollegaer i 4 land

 • Styrke kropp og sinn med Schibsted Life

 • Jobb med anerkjente produkter og tjenester

Om selskapet

Schibsted Marketing Services (SMS) er Schibsteds salgsorganisasjon i Norge og Sverige. I Norge representerer vi sterke merkevarer som VG, FINN, Aftenposten, E24, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Vår visjon er å skape verdi og kundeopplevelser i verdensklasse. Vi har bransjeledende kunnskap innenfor content marketing, levende bilder, print, mobil og voice – i tillegg til den nyeste annonseteknologien.


1839Christian Schibsted
founds a Printing House.

1860Aftenposten is established,
soon becoming a favoured
and trusted media channel.

1966Schibsted acquires VG that
at the time had a financial crises.

1996Schibsted buys Aftonbladet,
today the primary news source
in Sweden.

1998Schibsted acquires Svenska Dagbladet, one of Sweden’s leading national quality newspapers.

2000Finn.no is founded.
 The marketplace has
been enormously popular
in Norway ever since.

2003Blocket is acquired. Today
the number one marketplace
in Sweden.

2005 – 2008Schibsted Growth
starts investing in
various digital brands.

2006The international expansion of 
Schibsted classified business is
 starting.

2009Fædrelandsvennen, Bergens Tidende and Stavanger Aftenblad are fully incorporated in Schibsted

2009 – 2019Schibsted Growth expands the portfolio,
 by 2019 it consists of more than 20 brands.

2019Adevinta is listed at Oslo Børs. Schibsted’s international Marketplaces is spun off into a 
separate company.

1839Christian Schibsted grundar tryckeriet Schibsted Förlag

1860Aftenposten etableras och blir snabbt en prioriterad och betrodd mediekanal

1866Schibsted köper VG

1996Schibsted köper Aftonbladet, Sveriges primära nyhetskälla idag

1998Schibsted köper Svenska Dagbladet, en av Sveriges ledande nyhetstidningar

2000Finn.no grundas. Norges mest besökta marknadsplats.

2003Blocket förvärvas. Den dominerande marknadsplatsen i Sverige idag.

2005 - 2008Schibsted Growth börjar investera i digitala bolag

2006Den internationella expansionen av Schibsted Classified startar2

2009Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad och Fædrelandsvennen blir helt integrerade i Schibsted

2009 - 2019Schibsted Growth utökar portföljen som vid 2019 består av över 20 bolag

2019Adevinta listas på den norska börsen. Schibsted’s internationella marknadsplatser etableras som ett eget bolag.

1839Christian Michael Schibsted grunnla Schibsted forlag

1860Lansering av Christiania Adresseblad - som senere byttet navn til Aftenposten

1866Schibsted kjøper VG som på det tidspunktet gjennomgikk en økonomisk krise

1996Schibsted kjøper Aftonbladet, i dag den viktigste nyhetskilden i Sverige

1998Schibsted kjøper SvD, en av Sveriges ledende nasjonale avis

2000Finn.no blir etablert. Markedsplassen FINN har vært enormt populær i Norge siden etablering.

2003Schibsted kjøper Blocket. I dag den største markedsplassen i Sverige.

2005 - 2008Schibsted Growth starter å investere i ulike digitale selskaper

2006Den internasjonale ekspansjonen av Schibsted classified starter.

2009Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen er fullt innarbeidet i Schibsted

2009 - 2019Schibsted Growth utvider porteføljen, innen 2019 består den av mer enn 20 selskaper.

2019Adevinta blir børsnotert på Oslo børs. Schibsteds internasjonal markedsplasser blir etablert i et eget selskap.

Janicke Holst Eckbo | Kontaktperson

Søk her
Schibsted

Oslo
Besøk nettside

Rethinking things since 1839

Rethinking things since 1839