{$ msg.text $}

Testjobb

  • Stockholm
  • Stockholm

Här kommer en beskrivning

Skills & Requirements

Här kommer vad vi söker

About the company

Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen skola utan vinstintresse som utbildar unga och vuxna i Mälardalen. I stiftelsen finns sex skolformer – folkhögskola, sfi, komvux och yrkeshögskola samt Grillska Gymnasiet och Grillska Gymnasiesärskola. De sex gymnasieskolorna finns i Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Örebro, Stockholm och Sundbyberg. Övriga skolformer är lokaliserade i Stockholm. Med totalt 3000 studerande är stiftelsen Sveriges största fristående, idéburna skolorganisation. Stadsmissionens Skolstiftelse är en del av Stockholms Stadsmission som har bedrivit skola i över 150 år. Skolstiftelsen vill erbjuda utbildning för alla. Det goda personliga mötet, kompetens och stolthet hos elever och lärare, nytänkande och resultat i form av kunskap och personlig utveckling är grunden för skolans inriktning.

1853 Stockholms Stadsmission bildas

1857Den första skolan startas

1950-taletSkolstiftelsen bildas

1955Vårdinge folkhögskola startar

2003Stadsmissionens gymnasieskola startar

2010Stadsmissionens yrkeshögskola startar

2011Specialpedagogiska enheten Opalen startar

2013Gymnasieverksamheten växer med sex gymnasieskolor i flera städer

2018Gemensam pedagogisk modell

2019Volontärutbildning för studerande

2020Gymnasieskola flyttar till Kungsholmen

Simone Bengtsson | Hiring Manager

I'm interested
Stadsmissionens Skolstiftelse

Stockholm
Visit website