{$ msg.text $}

Ex-jobb inom VA

 • Ansök senast: 11 oktober 2020
 • Linköping
 • Ansök senast: 11 oktober 2020
 • Linköping

Vi söker ex-jobbare inom VA!

Är du en blivande ingenjör med miljöintresse? Vi på Tekniska verken söker just nu en eller två drivna studenter som vill göra sitt examensarbete hos oss. Uppdraget går ut på att modellera dagvattnets föroreningspåverkan på Stångån i Linköping och är en del av det aktiva arbetet med att förbättra Stångåns status.

Ditt uppdrag

Du kommer i ditt arbete att utgå från den StormTac-modell som togs fram i samband med senaste modelleringen år 2012. I den ingår att komplettera underlag, inhämta referenser, intervjua nyckelpersoner, genomföra eventuell provtagning, modelleringsarbete och rapportskrivning. Syftet med modelleringen är att få en bättre bild av hur föroreningssituationen ser ut i dagvattnet och var den har som störst påverkan. Resultatet av ditt arbete kommer spela en viktig roll för hur man arbetar vidare med att minska föroreningar i dagvattnet och därmed förbättrar Stångåns status.

Din profil

Vi söker dig om studerar till ingenjör, gärna med inriktning mot miljö/VA.

Övrig information

Start: Flexibelt

Plats: Linköping

Vill du veta mer?

Är du intresserad och vill veta mer, kontakta miljöingenjör Magnus Hammar, tfn 013-20 83 77.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energiingenjör
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt. "
Peder Österlöf
Energiingenjör
"På Tekniska verken har vi goda möjligheter till fysisk träning och medarbetarnas hälsa har högsta prioritet. Det resulterar i pigga och glada medarbetare och skapar en skön arbetsplats att vistas på. "
Demir Blekic
VA-ingenjör
"Jag arbetar för Tekniska verken för att bolaget arbetar aktivt med ständiga förbättringar och resurseffektivitet. "
Andreas Björk
Produktspecialist
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


TOM

…bygger världens mest resurseffektiva region.

…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten. 

…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

…förser kollektivtrafiken i Linköping, Norrköping, Västervik och Motala med förnybart biogasbränsle.

…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Magnus Hammar | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska Verken

Linköping
Besök hemsida