Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Fullstackutvecklare

 • Urval sker löpande
 • Stockholm +6 till
 • Urval sker löpande
 • Stockholm +6 till

Forefront
Som en del av Forefront är du en Frontier. Någon som har passion, någon som bryr sig, någon som vill göra skillnad. En person som vill bryta ny mark, som uppskattar att jobba tillsammans med kunder, partners och andra Frontiers. Våra värderingar är tydliga och styr oss i vardagen såväl som när vi växer. Rätt kompetens är oerhört viktigt, men personen bakom är, och kommer alltid vara, ännu viktigare.

Forefront är en oberoende aktör på konsultmarknaden, ett ägarlett bolag utan kopplingar till någon börs, ett bolag över hela landet för att nå längre och högre!

Vi driver teknikutvecklingen genom att gifta ihop en välgrundad kunskap inom arkitektur och systemutveckling kombinerat med ett nära och ambitiöst partnerskap med marknadens största eller mest innovativa aktörer. Vi har nära samarbete med Microsoft, Google, Redhat, Episerver mfl.

Innovation och teamwork
Vi motiveras av innovation och teamwork och bygger vår verksamhet med omsorg om dessa drivkrafter. Vi jobbar med och utforskar nya teknologier för att fördjupa och sprida vår kompetens, både hos våra kunder och med kollegor. Det som särskiljer oss är att vi ser vår kompetens som vår kärnprodukt, som utvecklas, underhålls och kontinuerligt förbättras utifrån våra insikter om omvärlden. Genom att ta ansvar som team får vi långa, inflytelserika kundrelationer och undviker på så vis klassisk konsultbemanning.

Systemutveckling på Forefront
Att dela med sig av kunskap ligger djupt rotat i vår kultur. Vi gör det mellan kollegor, tillsammans med våra kunder, i vårt talangprogram, på luncher, på meetups, på konferenser och alla andra tillfällen vi kan!

Kunskapen är erfarenhetsbeprövad och erkänd. När vi jobbar efter principerna som realiserar hög kvalitet når vi inte enbart bra resultat, vi får även en bra arbetsmiljö och en inspirerande vardag.

TDD, Clean Code, SOLID, DDD, CI/CD är centralt för oss! Alltid applicerat med rätt timing och känsla, det är senioritet för oss.

Vi strävar efter hög grad av autonomi, såväl hos individ som team. Målet är alltid att varje utvecklare ska känna sig trygg i hela utvecklingsstacken, från infrastrukturen och datakällorna till frontend. För oss är Fullstack ett uttryck för helhetsförståelsen av applikationen och en senioritet för att avgöra bästa vägval för den helheten.

Många av våra team har en mer utpräglad expertis inom en viss teknikstack. Det kan vara moderna .NET5-lösningar i Azure eller krispiga Javamikrotjänster på GCP. Det kan vara React och Redux med en headless Episerver för innehållshanteringen? Välj nedan vad DU brinner extra mycket för så ser vi till att du får träffa likasinnade i rätt team för dig!

Vem är du?
Du ser på ditt värv som ett hantverk och inspirerande av lärande. Du uppskattar valmöjligheten att balansera innovativa spetsuppdrag med den gemenskap och handlingskraft som uppstår i starka produktteam. Du sätter lagets framgång först, hjälper till när det behövs och ber om hjälp när det behövs. Det viktigaste är inte vad vi kan, utan hur väl vi lär och utvecklas tillsammans.

Let's make it happen!
Klicka Ansök, fyll i dina preferenser vad gäller teknik, plattformar, arbetsort etc så är processen igång! Varmt välkommen med din ansökan.

Vi har riktigt bra förmåner

 • En dynamisk och lättrörlig organisation

 • Inspirerande och idérika kollegor

 • Senaste tekniska lösningarna

 • Närhet till affär och kund

 • Fokus på kunskapsdelning & kompetensutveckling

 • Stark gemenskap med många olika sociala nätverk

 • Tydligt fokus på jämställdhet och mångfald

 • Ett företag att växa tillsammans med över tid

 • Work life balance

Om företaget

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 400 anställda. Med kontor på sex orter i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.

Oavsett om uppdraget avser affärsverksamhet, teknologiska plattformar eller designlösningar är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar för att sedan kunna realisera dessa på bästa sätt för avsedd effekt.

Träffa en av våra fantastiska konsulter här!


.Våra värderingar är vårt DNA

AvsiktAvsikten är motorn i vårt arbete och medvetenheten om var målet ligger. Den ger oss styrkan att ifrågasätta det till synes uppenbara, lägger kraft bakom våra påståenden och motiverar våra beslut.

AvtryckAvtryck säger något om vår starka ambition att skapa förändring. Att göra verklig skillnad. Både i aktuella kundprojekt och i vår omvärld i stort. Vi är stolta över att våra kunder talar väl om oss. Och vi blir glada när vår verksamhet ses som en positiv förebild av kollegorna i branschen.

InsiktDet är i insikten som vårt arbete börjar. För att nå dit krävs tålamod, empati och ödmjukhet, samt nyfikenhet nog att kunna ta in flera olika perspektiv och väga samman informationen. Insikt handlar om att verkligen förstå problemet innan vi försöker lösa det.

TillsammansTillsammans är den väg vi väljer för att nå de mål vi siktar mot. Ordet ger uttryck för vårt sökande efter mervärdet i en gemensam strävan. Det handlar om att befinna sig jämsides med kunder och kollegor. Utan prestige och onödiga hierarkier, men med delaktighet, ansvar och arbetsglädje.

UtsiktUtsikt beskriver både en position och den medvetna ansträngning som är nödvändig för att ta sig dit. Begreppet påminner oss också om att goda rådgivare är öppna och ödmjuka. Det handlar om att se och att särskilja, med fokus på kundens affärsnytta.

Fredrik Carlén | Kontaktperson

Ansök nu
Forefront Consulting

Stockholm +6 till
Besök hemsida