{$ msg.text $}

CFO

 • Søknadsfrist: 20. april 2020
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 20. april 2020
 • Oslo

BAKGRUNN FOR REKRUTTERINGEN

Det fremgangsrike IT-selskapet mnemonic ble stiftet for 20 år siden og er i dag en av Europas største aktører innenfor cybersikkerhet. Selskapet hadde allerede 50 millioner i omsetning det første året, og har siden oppstart levert gode resultater. I 2018 kom Ferd på eiersiden, med mål om å sikre et langsiktig eierskap mellom de ansatte og Ferd, samt øke satsingen på internasjonal vekst.

I lys av selskapets vekstrategi søker vi en ambisiøs og strategisk orientert CFO, en nøkkelrolle i selskapets videre utvikling.

INFORMASJON OM STILLINGEN

CFO vil være førende når det gjelder å sette den økonomiske og strategiske agendaen i konsernet. Fokus forutsettes å ligge på overordnet ledelse av økonomiområdet og løpende vurdering av risiko og mulighetsområder innenfor hele konsernet. I dette ligger fortløpende sparring med daglig leder og resultatansvarlige, både direkte og gjennom deltagelse i ledergruppen. Vedkommende forventes å være en ressursperson også utover eget ansvarsområde. Selskapet har en vekststrategi, der ny CFO vil ha en sentral rolle.

Et uttrekk av sentrale ansvarsområder:

Økonomi, regnskap og lønn

Ansvar for konsernets felles konsernregnskaps- og lønnsfunksjon, herunder å oppfylle lovpålagte krav til regnskap, skatt og revisjon.

Økonomisk styring og kontroll

Ansvar for å sikre korrekt, konsistent og oppdatert økonomi- og styringsinformasjon til ledelse og styret, herunder;

 • ledelse av budsjettprosesser og utarbeidelse av resultatprognoser gjennom året
 • økonomiske analyser og lønnsomhetsvurderinger
 • videreutvikling av konsernets økonomiske informasjons- og styringssystemer, herunder ny rapporteringspakke i styresammenheng
 • likviditet og likviditetsstyring, herunder kontakt med og oppfølging av bankforbindelser
 • å initiere, lede og delta i forskjellige økonomi- og effektiviseringsprosjekter
 • månedlig rapportering

Strategi, forretningsutvikling og analyse

I samarbeid med daglig leder og styre, ta en sentral rolle i selskapets strategiarbeid, herunder;

 • langtidsprognoser og prognoseprosesser, kontinuerlig kalibrering i samarbeid med daglig leder
 • forretningsutviklings-/ forbedringsprosjekter, både produkt-, lønnsomhets-, vekst-, - og driftsorienterte prosjekter
 • ad-hoc prosjekter, bl.a. på vegne av daglig leder og styre

CFO rapporterer til daglig leder og deltar fast i styremøter. CFO har personalansvar for fem medarbeidere, inkludert regnskapssjef.

Kompetanse

Erfaring og kvalifikasjoner

Vår nye CFO har høyere relevant utdanning; mastergrad eller tilsvarende. Aktuelle kandidater har erfaring fra en lederrolle i en større, profesjonell økonomiorganisasjon og har gjennom dette god kjennskap til regnskaps- og økonomistyringssystemer. SAP systemkompetanse vil være en klar fordel.

Det en forutsetning at du har deltatt/ledet strategi-, forretningsutviklings- og forbedringsprosesser. Gjerne i selskaper med internasjonale operasjoner og vekstrategi.

Selskapet er i kontinuerlig forbedringsmodus. Det vil vektes positivt dersom du har erfaring fra «smidig» virksomhetsstyring og videreutvikling av KPI’er og indikatorer.

Verdsatte personlige egenskaper

Vi ser etter en inspirerende, analytisk og ambisiøs CFO, som når frem til de gode løsningene gjennom en ydmyk innstilling, invitasjon til samarbeid og motivasjon av andre. Gode og inkluderende lederegenskaper vil vektlegges høyt, samt interesse for personalutvikling og rekruttering.

CFO vil jobbe tett sammen med daglig leder. Bransjen selskapet er i forutsetter at aktuelle kandidater må ha eller kunne utvikle et særlig engasjement for teknologi. Vedkommende må ha stor kapasitet, være tydelig mål- og resultatorientert, proaktiv, operativ og selvgående.

Det forventes at vedkommende vil være en positiv bidragsyter og en som utfordrer inn i et aktivt, endrings- og omstillingsorientert miljø med høyt kompetansenivå.

HVORFOR VELGE MNEMONIC OG DENNE MULIGHETEN?

 • En nøkkelrolle i et høyaktuelt teknologimiljø med vekstambisjoner
 • IT sikkerhet er en voksende bransje - mnemonic er ledende i Europa
 • Attraktiv arbeidsgiver i bransjen – førsteplass på «Great place to work» i 2019
 • Raus og god kultur

Dette, sammen med konkurransedyktige vilkår og muligheten til å bidra til selskapets videre utvikling, håper vi vil være attraktivt for vår nye CFO.

For spørsmål eller ytterligere informasjon om stillingen, kontakt en av våre rådgivere i Hartmark Executive Search, Frode Bjørnæs tlf. 958 24 529 eller Kristine Hedenstad tlf. 938 41 211.

Om selskapet

Det fremgangsrike IT-selskapet mnemonic ble stiftet for 20 år siden og er i dag en av Europas største aktører innenfor cybersikkerhet. Selskapet hjelper virksomheter med å administrere og håndtere sine sikkerhetsrisikoer, beskytte sine data og forsvare seg mot trusler fra Internett.

mnemonic har siden oppstart levert gode resultater. I 2018 kom Ferd på eiersiden, med mål om å sikre et langsiktig eierskap mellom de ansatte og Ferd, samt øke satsingen på internasjonal vekst.

mnemonic har 228 dyktige medarbeidere. Selskapet har hovedkontor i Oslo, samt kontorer i Stavanger, Stockholm og London.

Frode Bjørnæs | Kontaktperson

Søk her
mnemonic

Oslo
Besøk nettside