{$ msg.text $}

Avdelingsdirektør - Sjef Forsvarets mediesenter

 • Søknadsfrist: 19. april 2020
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 19. april 2020
 • Oslo

Forsvarets mediesenter er Forsvarets eget kommunikasjonshus, der det til enhver tid jobbes målrettet med ekstern og intern kommunikasjon – et fagområde som prioriteres sterkt i hele Forsvaret. Nåværende leder har valgt å ta fatt på nye utfordringer, og vi søker nå ny sjef for Forsvarets mediesenter. Vi søker en ambisiøs, kreativ og strukturert leder som evner å tilpasse seg omstendigheter i konstant endring, og som identifiserer seg sterkt med Forsvarets verdier.

Om stillingen - sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder
Stillingen innebærer lederansvar for Forsvarets mediesenter og dets fire avdelinger, bestående av til sammen i underkant av 40 medarbeidere. Mediesenteret har i hovedsak ansvar for markedskommunikasjon og digitale kommunikasjonskanaler, og det er ambisjoner om å styrke produksjonsapparatet internt samt videreutvikle det gode arbeidet til mediesenteret. Leder for mediesenteret vil være sentral i denne satsingen.

Videre vil leder for Forsvarets mediesenter fungere som kommunikasjonsrådgiver for Forsvarets ledelse og øvrige organisasjon, og jobbe tett med Forsvarssjefen. Stillingen er resultat- og budsjettansvarlig for et budsjett på 53 mill.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være;

 • Ansvar for utvikling, innhold og forvaltning av Forsvarets digitale kanaler
 • Ansvar for målgruppeanalyser, medieanalyser og ulike undersøkelser for Forsvaret
 • Ansvar for omdømme- og rekrutteringskommunikasjon for Forsvaret
 • Ansvar for Forsvarets visuelle profil og heraldikk
 • Ansvar for omdømme- og rekrutteringskommunikasjon for Forsvaret
 • Ansvar for forvaltning og utvikling av Forsvarets mediearkiv for film og foto
 • Ansvar for foto og filmproduksjon som dokumenterer Forsvarets aktiviteter

Kompetanse

Rett kandidat har minimum bachelorutdanning innen relevant fagområde, samt erfaring fra markedsføring og/eller kommunikasjon. Operativ erfaring fra større virksomhet vil være en fordel. Personalledererfaring vil være essensielt. Rett kandidat har sterk formidlingsevne, skriftlig så vel som muntlig, samt en strategisk og analytisk legning.

Rette vedkommende har trolig utviklet og ledet store markeds/kommunikasjonsteam in-house i større konsern eller hos byråer som ansvarlig rådgiver. I erfaringsbasen din har du trolig en rekke gode resultater å vise til innenfor omdømmebygging og markedsføring for noen av Norges største selskaper og/eller organisasjoner. Du er vant til å gi råd på et høyt nivå. Har du erfaring med kampanjer/omdømmebygging for viktige samfunnsaktører vil dette anses som positivt.

Verdsatte personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har sterke samarbeidsevner, som evner å motivere egne ansatte og eksterne samarbeidspartnere, og som kan stille seg støtt bak Forsvarets verdier. Som leder er du synlig, tydelig og involverende, og evner å handle med gjennomføringskraft og beslutningsdyktighet i hverdagen.

 • Gode samarbeidsevner
 • Må kunne stille seg bak Forsvarets verdier
 • Motivere egne ansatte og eksterne samarbeidspartnere
 • Organisasjonsforståelse
 • Strategisk og analytisk

Hvorfor velge Forsvaret og denne muligheten?

 • En sentral lederrole med et dyktig team
 • En spennende stilling med stor påvirkningsmulighet i fremtidig kommunikasjonsarbeid i Forsvaret
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid i sentralt beliggende kontorlokaler på Akershus Festning

Stillingen er plassert i stillingskode 1060 avdelingsdirektør, og avlønnes etter Statens regulativ i lønnsspennet 78-85 (765 100-934 800) samt ett basistillegg på lederlønn. For særskilt kvalifiserte søkere, kan høyere avlønning vurderes.

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med våre rådgivere i Hartmark Executive Search, Frode Bjørnæs, tlf. 958 24 529, Sondre N. Trønnes, tlf. 901 07 296, eller Mari Midthaug, tlf. 901 11 403. Søknadsfrist er 19.04.2020.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Om selskapet

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Forsvarets mediesenter er Forsvarets eget kommunikasjonshus som jobber målrettet med Forsvarets omdømme og god informasjon, både eksternt og internt. Mediesenteret har ansvaret for Forsvarets digitale kommunikasjonskanaler, gjennomføring av markedskampanjer, og har eget produksjons- og analysemiljø. Mediesenteret er en del av Forsvarets fellestjenester.


Frode Bjørnæs | Kontaktperson

Søk her
Forsvaret

Oslo
Besøk nettside