{$ msg.text $}
Medgrundare & Marknadsansvarig
Ansök nu

Bransch

Avfallshantering

Kategori

Hållbarhet

Erfarenhet

Mycket erfaren

Ansök senast: 30 april 2020

Placering: Stockholm

Besök hemsida

Kontaktperson
Andreas Wennberg

Arbetsuppgifter

Vill du vara med och bygga ett bolag som på riktigt skapar hållbarhet och bättre arbetsmiljö i byggbranschen?

Har du erfarenhet från marknadsföring offline och online?

Då kanske du är vår nya medgrundare.

Avfall från byggindustrin står för 25 % av de totala avfallet i Europa. Enligt EU:s miljömål ska 70 % av detta avfall återvinnas år 2020, men i praktiken är branschen väldigt långt från detta mål.

Okej, vad är problemet?

Kunderna upplever idag att det inte finns någon möjlighet att skonsamt hantera avfall i utmanande miljöer eller inomhus. Om kunden använder byggsäckar finns ingen standardiserad metod för att föra ut säckarna till gatan där den kan hämtas av kranbil. Resultatet av detta är först och främst mycket dåliga arbetsförhållande och låg produktivitet. Ibland förs avfallet ut i kassar, hinkar eller liknande som inte är anpassade för detta. Detta leder till kraftigt bristande efterlevnad av arbetsmiljöregler.

Vi erbjuder en arbetsmodell som av våra kunder upplevs mycket tids- och arbetseffektiv och i stor grad förenklar deras hantering av avfall inomhus och i trånga utrymmen. Lastade säckar kan lagras på arbetsplatsen i väntan på transport istället för att bli ståendes på trottoar och gångstråk. Förutom att vi drastiskt förbättrar arbetsmiljön och ökar produktiviteten så bidrar vi även till en hållbar hantering med minsta möjliga samhällsstörning som inte heller strider mot lagar och regler för upptagande av t.ex offentlig plats.

Vi på Freightbag har en unik patenterad lösning som löser avfallsproblemet från byggarbetarens händer till byggsäcken på trottoaren. Vi har en lösning där man inte längre behöver bära tunga hinkar med avfall, utan kan rulla ut avfallet, även i de mest trånga miljöerna. Vi har en lösning som spar ryggar, som återvinner materialet och som går att använda i alla miljöer.

Avfallsmarknaden är en 40 miljarders bransch bara i Sverige årligen och du kan inte gå många meter utan att se en orange byggsäck.

Vart är vi idag?

Vi befinner oss i en mycket spännande period. Vi har en patenterad lösning som alla kunder vi pratar med ser ett behov för. Vi har betalande kunder och vår grundare Mikael Gustafsson har 12 års erfarenhet från branschen.

Det som behövs nu är uppskalning av marknad och sälj. Det är där du kommer in.

Kvalifikationer

Vem är du?

Vi tror att du:

  • Har erfarenhet av B2B marknadsföring, både digitalt och analogt. Du är lika bekväm med att vara ute och prata med våra slutanvändare som att annonsera via Instagram.
  • Vill vara med på en entreprenörsresa ihop där vi delar framgångar och motgångar.

Vad erbjuder vi?

Under en första period kommer du att få delägarskap i form av aktier. Sen när vi nått milstolpar som vi satt upp tillsammans tar vi båda lön. Positionen kan kombineras med deltidsarbete, konsulting eller liknande.

Du kommer bli delägare i ett bolag där vi har en patenterad produkt och betalande kunder. Vilket är perfekt om du har gått i starta eget tankar men tyckt att det är alltför riskfyllt på egen hand.

Om företaget

Vi är specialiserade på hantering av byggsäckar inomhus och på platser där kranbil inte kommer åt. Vi förser befintlig marknad med nya effektiva metoder och smarta verktyg för arbetsmiljöriktig materialhantering!

Med lång erfarenhet av materialhantering kan vi erbjuda enkla, anpassade helhetslösningar där förutsättningarna är svåra och möjligheterna är begränsade. Freightbag arbetar med egna, certifierade och patenterade verktyg. Vi jobbar ständigt med produktoptimering och effektivisering av våra tjänster för att på bästa sätt möta skiftande behov.

Ansök nu