Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})
Arbetare
I'm interested

Industry

Startup

Category

Banking & Finance

Experience

Director

Location: Göteborg

Visit website

Contact Person
Per Bergland

Job Description

Tuff tuff

About the company

Refapp är ett webbaserat verktyg som ger dig full kontroll över dina referenstagningar.

Refapps vision är ”framtidens referenstagning”, dvs att digitalisera, effektivisera och höja validiteten i rekryteringsprocessers referenstagning. Refapps webbaserade verktyg ger användarna full kontroll över referenstagningar. Kraftig tidsbesparing, GDPR-kompatibilitet samt en högre validitet på referenstagningen är bieffekter att digitalisera framtidens referenstagning.

Kontakta oss om ni vill digitalisera och effektivisera er referenshantering!

I'm interested