{$ msg.text $}

Risk Officer med fokus på IT- och informationsrisk

  • Urval sker löpande
  • Stockholm
  • Urval sker löpande
  • Stockholm

Vill du vara med och hantera informationsrisker hos en digital bank i en spännande tid med ökat cyberhot och tillsynsfokus? Skandiabanken gör en satsning på att förstärka informationsriskarbetet och söker dig som vill stödja och kontrollera att arbetet uppfyller bankens mål. Rollen ger dig ett stort ansvar och möjlighet att påverka. Du blir dessutom del av ett kompetent och trevligt gäng av riskspecialister inom operativa risker som stöttar och utvecklar varandra.

Funktionen för riskkontroll är en central del av Skandiabanken och består av 12 personer med uppdraget att stödja Skandiabanken i riskfrågor. Avdelningen är ansvarig för övervakning, analys och rapportering av bankens risker.

Riskkontrollenheten söker nu en Risk Officer med uppdraget att leda det fortlöpande arbetet med oberoende övervakning, analys, uppföljning och rapportering av informationsrisker till ledning och styrelse.

Vi erbjuder dig ett utmanande och varierande jobb där nära kontakt med bankens affärsverksamhet och ledning ingår som en viktig del av ditt arbete.

Du rapporterar direkt till Chef Riskkontroll, med placering på huvudkontoret på Lindhagensgatan i Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för tjänsten
Information är en affärskritisk och regelverksstyrd tillgång för Skandiabanken och hanteras av såväl externa leverantörer som affärsgemensamma funktioner i koncernmoderbolaget Skandia. Att bankens information hanteras på ett säkert, professionellt och regelverksenligt sätt skapar förtroende gentemot bankens kunder, anställda, myndigheter och samarbetspartners. I din roll som Risk Officer kommer du att dels rådge och stödja, dels övervaka och kontrollera verksamhetens hantering av risker för kompromettering av bankens information i termer av konfidentialitet, integritet och tillgänglighet, s.k. informationsrisker.

• Du kommer att utöva en oberoende riskkontroll i syfte att säkerställa att det finns en tillfredställande riskhantering avseende informationsrisker i den verksamheten (första försvarslinjen) och att risker och incidenter hanteras i enlighet med bankens riskramverk

• Arbetet kommer omfatta att följa upp och kontrollera verksamhetens bedömningar av hot, sårbarheter och affärskonsekvenser såväl som riskhantering inkluderat åtgärder

• Du kommer att ha en bevakande och uppföljande roll i centrala riskrelaterade processer såsom kontinuitetshantering, incidenthantering, cyberövningar och tester

• För att lyckas i din roll är det avgörande med ett nära sammarbete med bankens CISO-funktion, verksamheten och andra stöd- och kontrollfunktioner såsom bankens IT-avdelning och funktion för IT-säkerhet. Du kommer tillsammans med kollegor inom riskkontrollenheten som arbetar med övriga slag av operativa risker verka för att identifiera samband och beroenden mellan dessa och uppnå en helhetssyn samt konsoliderad rapportering.

• Du förväntas att ständigt sträva efter att vidareutveckla, effektivisera och utbilda i bankens informationsriskramverk inkluderat processer för riskrapportering till verksamhet, ledning, styrelse och tillsynsmyndigheter

• Du kommer att arbeta aktivt med hanteringen av samtliga operativa risker och stötta dina kollegor då vi är en liten bank, det finns även möjlighet att engagera sig bredare inom riskfunktionens agenda

Några av våra medarbetare

Olivia Holmberg
Handläggare Back office
"Skandia har den anställdes utveckling och välmående i fokus. Jag har sett flera exempel på hur Skandia tar vara på anställda genom att erbjuda kompetensutveckling och nya utmaningar i organisationen."
Daniel Winther
Chef Private Equity and Infrastructure
"Den professionella miljön, duktiga medarbetare som ställer krav, pushar och samtidigt visar uppskattning för varandra."
Johan Hagman
Gruppchef Telefonrådgivning
"Den optimala storleken på företaget. Det gör att känslan att vara bidragande fortfarande är stor samtidigt som bra möjligheter finns för att specialisera sig inom ett brett spann av kompetensområden."
Sofie Kulp-Tåg
Senior Portföljförvaltare
"Jag blir konstant utmanad och har möjlighet att utveckla min kompetens. På Skandia har jag också erbjudits möjlighet att växa inom organisationen och få ett större ansvar."

Kvalifikationer

Kvalifikationer och erfarenhet

• Du har en relevant universitetsutbildning och minst 3 års erfarenhet av informationssäkerhetsarbete. Meriterande är om du har bakgrund från ett finansiellt institut eller som konsult.

• Du har arbetat med implementering och/eller förvaltning av riskramverk såsom NIST SP 800-30, ISO 27005 eller IRAM2Då många av bankens informationstillgångar hanteras av externa IT-leverantörer har du erfarenhet av uppföljning och kontroll av utlagd IT-verksamhet

• Du är kommunikativ med social kompetens och är en utpräglad lagspelare

• Det är mycket meriterande om du har en relevant certifiering inom informationssäkerhet t ex vis. CISSP, CISA, CISM, eller CRISC samt kunskap om IT-system och processer som används inom bankverksamhet relaterade till ex vis. autentisering, värdepappershandel, betalningar, kort och/eller utlåning

Vi har riktigt bra förmåner

  • Privatvårdsförsäkring för alla anställda

  • Vår företagskultur styrs av engagemang

  • Balans i livet och ett bra friskvårdserbjudande

  • Fantastiska kollegor

  • Bidrar till att göra skillnad

  • Förmånligt Personallån

Om företaget

Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa

Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra. Och vi tror på en organisation där mångfald och jämställdhet är lika självklart som att vi sätter våra kunder först.

Vi säljer inte produkter, vi skapar trygghet genom långsiktighet. Med 2 200 anställda är vi inte störst i branschen men med ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder gör våra medarbetare skillnad för våra kunder varje dag.

Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!


TomSom enda svenska bolag var vi med på Fortune Magazines "Change the World list" 2016.

TomVåra kunder äger oss. Och vinsten går tillbaka till dem!

TomVi jobbar inte med bonusar.

TomFN uppmärksammade vårt hållbarhetsarbete, vår VD var där och talade.

TomVi har cirka 600 miljarder kronor i förvaltat kapital.

TomVår stiftelse Idéer för livet jobbar med att förebygga ohälsa och utanförskap hos unga.

TomVi har blivit utsedda till årets livbolag 3 år i rad.

TomVi har investerat nästan 40 miljarder kronor i onoterade bolag, t ex Snapchat.

TomVårt hälsoerbjudande har bidragit till att mer än halvera sjukskrivningarna hos våra kunder de senaste tio åren.

Ida Nordin (Netwrk) | Kontaktperson

Ansök nu
Skandia

Stockholm
Besök hemsida