{$ msg.text $}

Prosedyreadvokater

 • Søknadsfrist: 1. mars 2020
 • Lysaker Torg, Lysaker, Norge
 • Søknadsfrist: 1. mars 2020
 • Lysaker Torg, Lysaker, Norge

Claims Link er et av landets største frittstående skadeoppgjørselskap og opptrer som representant og prosessfullmektig for flere utenlandske forsikringsselskaper.

Vi besitter spesialkompetanse innen rettsforhold og forsikringsrett for fast eiendom. Vår hovedvirksomhet er å håndtere krav som fremmes under boligselgerforsikring tegnet av boligselger. Claims Link har ca. 70 dyktige medarbeidere fordelt på kundesenter, tre skadeteam og et spesialskadeteam. Vi har kontor i Oslo og Trondheim.

Vi ønsker å styrke vårt prosedyreteam ytterligere og søker etter to dyktige og engasjerte advokater eller advokatfullmektiger til å håndtere prosesser for domstolene. Stillingene krever prosedyreerfaring og man bør ha arbeidserfaring innenfor minimum et av rettsområdene fast eiendom, kontraktsrett og/eller forsikringsrett.

Som advokat i prosedyreteamet vil du raskt få egen portefølje. Prosedyre tilhører vår spesialskadeavdeling, sammen med regress og teknisk. Hos oss jobber også alle avdelingene i nær relasjon med hverandre, og du får på den måten utviklet din faglige kompetanse. Du vil bistå internasjonale klienter og være en del av et fantastisk team med et unikt miljø, både faglig og sosialt. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet i forbindelse med domstolsbehandling – en unik måte å se Norge på!

Ansvar og hovedoppgaver:

 • Behandle saker for domstolene
 • Samarbeid med øvrige team
 • Kurs og foredragsvirksomhet ved behov
 • Være en god representant for Claims Link utad

Vi har et hyggelig og uformelt miljø med en sterk og allsidig forsikringskompetanse. Våre verdier preger i stor grad vår jobbhverdag; Er du modig, banebrytende, ansvarsfull og imøtekommende tar vi gjerne imot en søknad fra deg!

Vi håper du søker så snart som mulig, og senest innen 1.mars.
Ta gjerne kontakt med Elisabeth ved evt. spørsmål!

Jobb med skikkelig flinke folk

Ilona Bidzane
Skadekoordinator
"Det at vi jobber med så mange produkter, gir oss mulighet til utvikling i ulike retninger"
Tove Maren Johansen
Forvalter
"Vi har så mye bra kompetanse her, og gode holdninger – vi vil gjøre hverandre gode"
Madeleine K. Linnerud
Advokatfullmektig
"Det er høyt tempo og mye å gjøre – samtidig har vi det sosialt og veldig gøy både på og utenfor jobb"
Morten H. Slettevold
Compliance Officer / Advokat
"Med stor tilgang på saker er det gode muligheter for å få advokatbevilling relativt raskt"

Kompetanse

 • Master i rettsvitenskap eller cand.jur.
 • Prosedyreerfaring
 • Gode akademiske resultater
 • Analytisk og løsningsorientert
 • Evne til å skape relasjoner og tillit
 • Kommuniserer godt på tvers i en organisasjon
 • Strukturert og målbevisst
 • Innehar høy etisk standard
 • Stor arbeidslyst – trives i et miljø med mye engasjement og høyt tempo

Jobb på et sted du vil trives

 • Et selskap i vekst med store ambisjoner

 • Moderne lokaler på Lysaker, i Trondheim og Larvik

 • Mulighet for nyskapning og personlig utvikling

 • Markedsledende pensjons- og forsikringsordninger

 • Meget godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere

 • Omtanke for kunden og hverandre

 • Internasjonalt miljø

 • Svært bra kantine med kaffebar

 • Diverse aktivitetstilbud og sosiale grupper

Om selskapet

Claims Link er et uavhengig skadeoppgjørsselskap og en kunnskapsbedrift. Vi er tilsluttet rådgivningshuset Söderberg & Partners. Söderberg & Partners er en av Nordens ledende rådgivere og formidlere av forsikringer og finansielle produkter. Söderberg & Partners har i dag ca. 2200 medarbeidere fordelt på ca. 70 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Luxemburg og Madrid. I Norge er vi ca. 220 ansatte, hvorav ca. 70 medarbeidere er ansatt hos Claims Link.

Claims Link behandler skader på vegne av sine oppdragsgivere, som i all hovedsak er internasjonale forsikringsselskaper. Vi er det selskapet i Norge som har lengst erfaring med vurdering av mangelsaker i henhold til avhendingsloven (relatert til boligselgerforsikring), og vi behandler også skader innen leiegaranti, båt, ulike personprodukter og property.

Vi har en sterk bedriftskultur der våre ansatte har høye ambisjoner og stort engasjement. Organisasjonen er kreativ og dynamisk og preges av korte beslutningsveier og stort rom for personlig initiativ. Dette skaper et inspirerende miljø hvor du har muligheter for å utvikle deg raskt.

Vi er stadig på jakt etter nye gode kolleger som deler vårt ønske om å lykkes. Vil du være med oss på reisen videre?


1992Oppstart av Norwegian Broker

1997Etablerte eierskifteforsikring i det norske markedet

1998Norwegian Claims Link etableres som uavhengig skadeoppgjørsselskap

2014Söderberg & Partners kjøper Norwegian Broker og NCL

2014NHO Forsikring etableres

2016Norwegian Broker kjøper Bafo Forsikringsmegling og Bafo Forsikring

2018Norwegian Broker kjøper Quality Broker & Garde Forsikring

2018Vi blir Söderberg & Partners

Elisabeth Bogen - Advokat / Teamleder | Kontaktperson

Søk her
Claims Link AS

Lysaker Torg, Lysaker, Norge
Besøk nettside