Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Senior Operations Engineer, Stockholm, NAM based

Tobii is looking for a Senior Operations Engineer who is excited by the prospect of architecting and implementing cloud based solutions for our clients. Our clients are the largest global media brands in the industry, including Netflix, Spotify, BBC, HBO, and Deutsche Telekom.

This is a new team and headcount to cope with our global expansion and you will take advantage of automation and continuous integration tools to make your life easier, and be responsible for the availability of infrastructure and services for flagship customers. Our services are almost exclusively deployed on Linux hosts running in AWS. You will design secure and fault-tolerant solutions coupled with efficient deployment pipelines.

You will get plenty of opportunity to learn new things and to share knowledge in a structured way as part of working in a global services & operations organization.

Main tasks:

 • Be the technical lead and infrastructure consultant and liaise with clients to understand and design the architecture of cloud based solutions to meet clients’ needs and expectation
 • Work closely with internal stakeholders (Delivery Managers, Engineers, Support, and QA) for implementing the best solutions for clients and define clear roadmaps and milestones
 • Work closely with the Engineering Directors to define architecture standards, policies and processes, and governing methodologies on the aspect of (but not limited to) infrastructure, efficiency, security, and reliability
 • Other projects may be assigned at times, depending on the requirements of the business

Work with great people

Jean Rose
Project Manager
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor."
Tammy Wilson
Lead Engineer
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor "
Flenn Black
Marketing Coordinator
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor "
Martin Green
Key Account Manager
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor "

Skills & Requirements

Skills & Requirements

 • Degree in Computer Science, Software Engineering, IT or related discipline
 • 4 years’ professional experience in infrastructure / Linux administration / networking / client project implementations
 • Extensive experience with AWS or other cloud service providers with relevant certifications
 • Databases, backup strategies, replication, and disaster recovery
 • Experience in server security management – security groups, web application firewalls, vulnerability and penetration testing
 • Knowledge in setting up monitoring / alerting dashboards and able to write custom plugins for tracking custom metrics
 • Strong written and verbal communication skills in English

Great Place to Work

 • Join the adventure

 • Work with great colleagues

 • International career opportunities

 • Global business with a local presence

 • Internal development & growth

 • Award-winning customer service

About the company

Hos oss arbetar ca 2200 människor för att varje dag på olika sätt möta såväl solnaborna, medarbetare som besökare. Att arbeta i en av de snabbast växande kommunerna i Sverige förutsätter ett gott samarbete mellan alla oss som jobbar här.

I staden hittar du 340 olika yrkesbefattningar som på olika sätt bidrar till tusentals skäl att vara stolt.

Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.


82 584Solna är en stad i stark tillväxt – idag är vi 82 584 Solnabor.

Vår väg framåtSedan år 2000 har stadens befolkning växt med 25 procent och denna utveckling förväntas fortsätta.

Det vi står för År 2030 uppskattas Solnas befolkning uppgå till drygt 100 000 invånare.

Vårt ansvar i samhälletStaden planerar för en fortsatt hög produktion, med cirka 800 nya lägenheter per år.

Att jobba hos ossTotalt finns cirka 40 000 bostäder i Solna i dag. De allra flesta är lägenheter i flerbostadshus. Bara en procent av bostäderna är villor eller radhus.

Aref Abedi (Jobylon) | Contact Person

I'm interested
Telia Carrier DEMO

Stockholm
Visit website