{$ msg.text $}

E24 søker Product Manager

 • Søknadsfrist: 2. februar 2020
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 2. februar 2020
 • Oslo

Vil du være med å bygge verdens beste destinasjon for økonomi- og næringslivsnyheter?

E24 har siden etableringen i 2006 bygget en suveren posisjon som Norges største økonominettsted. E24 når en halv million mennesker hver dag, og er tre ganger større enn nærmeste konkurrent på mobil. Gjennom solid distribusjon når E24 sine saker om børs, finans, økonomi og næringsliv ut til mange.

Schibsted har nå bestemt seg for å satse ytterligere på E24. De neste årene skal vi ansatte opptil 30 redaksjonelt ansatte, og vi skal investere betydelig i produkt og teknologi. Vårt redaksjonelle innhold - enten det er breaking news eller egen dagsordensettende journalistikk - trenger produkter i verdensklasse for å nå ut til flest mulig, men også for å treffe smartest.

Som Norges største økonomi- og næringslivsavis er det en hygienefaktor at vi leverer markedsdata til våre brukere på sømløst vis. Kombinasjonen av børsdata og journalistikk er i kjernen når verdens beste destinasjon for økonominyheter skal skapes. Våre produkter kan faktisk utgjøre en forskjell for investeringene og avkastningen til våre brukere.

Vi søker nå etter en dyktig product manager, som vil være med på denne storsatsningen. Du vil jobbe i et fremoverlent og innovativt produktmiljø, i team med UX-designere og utviklere, som samler noen av Norges og Sveriges største og viktigste medieinstitusjoner. Kan du utnytte mulighetene de digitale endringene skaper, til å løfte brukeropplevelsen, -engasjementet og inntektene for E24 - og for Schibsted?

Egenskaper vi ser etter:

 • Du er strukturert og fremoverlent
 • Du er analytisk, innovativ og løsningsorientert
 • Du er empatisk og nysgjerrig
 • Du evner å sette brukerens interesser foran alt annet
 • Du er komfortabel med å samarbeide med og presentere for forskjellige fagmiljøer
 • Du kommuniserer godt på norsk og engelsk
 • Du er opptatt av uavhengig journalistikk

Ønsket bakgrunn:

 • Erfaring med digital produktutvikling
 • Utdanning/arbeidserfaring innenfor en eller flere av følgende områder: teknologi, strategi, forretningsutvikling, produktutvikling, media
 • Lede og styre prosjekter
 • Erfaring med user research
 • Teknisk kompetanse
 • Minimum to års arbeidserfaring

I rollen vil du være en ambassadør for brukeren. Din oppgave er å ta utgangspunkt i et brukerproblem, teste ut hypoteser til løsninger og validere dem. Produktutviklingen skal være eksperimentell. Vi itererer løpende og tester gjerne i produksjon, men vi tar også fort livet av løsninger som ikke fungerer.

Du skal være brukerens stemme inn i Schibsteds produktrigg og E24s ledergruppe. Brukerinnsikt, redaksjonell og kommersiell strategi må legge grunnlaget for en produktvisjon og -strategi, som skal sørge for at produktet treffer med maks tyngde. Du vil samarbeide tett med utvikling, design, redaksjon, salg og marked, men det er du som må ta det holistiske ansvaret. Produkt er magien der journalistikken vår møter brukerne. Jobben er krevende, men for rett person vil det være lite som er mer givende. Kan du få det til å fly?

Vi tilbyr:

 • Arbeidssted sentralt i Oslo sentrum
 • Et dynamisk arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • Muligheten til å jobbe med produkter som betyr noe i hverdagen til folk
 • Tilrettelegging for læring og kompetanseutvikling
 • Konkurransedyktige betingelser og attraktive ansattfordeler

Som product manager for E24 vil du rapportere til VGs produktdirektør og jobbe tett med product managers for VGs produkter og tjenester, i et svært sterkt faglig miljø. Samtidig får du en sentral rolle i E24s ledergruppe, der du vil være med på å ta strategiske beslutninger og sørge for at E24s produktutvikling jobber mot dem.

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte VGs produktdirektør Ola Stenberg (997 07 950) eller utviklingsredaktør Andreas Fosse (930 56 398) i E24.

Jobb med skikkelig flinke folk

Veronica Heltne
Head of UX, Schibsted Product&Tech
"Schibsted is a place where you both get to work with digitization and further development of established media houses, as well as innovation and user insight connected to new products and services."
Michel Dahlberg Traore
Project Manager Internationalization, Lendo
"At Schibsted you get to work with high achieving and talented people who at the same time don’t take themselves too seriously."
Christian Horn Hanssen
Investment Manager, Schibsted Growth
"Working with talented people from all backgrounds, seeking the ideas of tomorrow. What's not to like?"
Tove Strander
HR Specialist, Schibsted
"I work with talented who contribute to taking the independent press into the digital future and making a positive change in people's daily lives"
Helena Siegbahn
Digital Marketing Specialist, Schibsted Growth
"Schibsted gives me the opportunity to work with motivating colleagues in an inspiring environment!"
Mikaela Saletti
UX designer
"I feel like Schibsted Sweden is an organisation that truly cares about it’s people."
Veronica Heltne
Head of UX, Schibsted Product & Tech
"Schibsted er et sted hvor man både får jobbe med digitalisering og videreutvikling av etablerte mediehus, samt innovasjon og brukerinnsikt koblet til nye produkter og tjenester. "
Michel Dahlberg Traore
Projektledare Internationalisering, Lendo
"På Schibsted får du jobba med högpresterande och begåvade människor som inte tar sig själva på för stort allvar"
Christian Horn Hanssen
Investment Manager, Schibsted Growth
"Att arbeta med begåvade människor från olika bakgrunder, som söker morgondagens idéer. Vad är bättre än det?"
Tove Strander
HR Specialist, Schibsted
"Vi vill tillsammans ta den oberoende journalistiken till den digitala framtiden och göra en positiv förändring i människors dagliga liv."
Mikaela Saletti
UX designer
"För mig är Schibsted en organisation som verkligen bryr sig om sina anställda."
Helena Siegbahn
Digital Marketing Specialist, Schibsted Growth
"Schibsted ger mig möjligheten att arbeta med motiverade kollegor i en inspirerande miljö!"
CHRISTIAN HORN HANSSEN
Investment Manager, Schibsted Growth
"Muligheten til å jobbe med talentfulle mennesker fra ulike bakgrunner som søker morgendagens ideer. Hva er bedre en det?"
TOVE STRANDER
HR Specialist, Schibsted
"Vi vil til sammen ta den uavhengige journalistikken til den digitale fremtiden og skape en positiv forandring i mennesker sitt daglige liv"
MIKAELA SALETTI
UX designer
"For meg er Schibsted en organisasjon som virkelig bryr seg om sine ansatte"
HELENA SIEGBAHN
Digital Marketing Specialist, Schibsted Growth
"Schibsted gir meg mulighet til å jobbe motiverte kollegaer i et inspirerende miljø"

Jobb på et sted du vil trives

 • Learn and develop within Learning Lab

 • Empowering body and mind with Schibsted Life

 • We embrace diversity

 • Media - The Power of Journalism

 • The second hand effect through our marketplaces

 • Work with products that matter in people's lives

 • 8000 fantastic colleagues in over 20 countries

 • Local and global career opportunities

 • Innovation, it’s at our core

 • 8000 fantastiska kollegor i över 20 länder

 • Jobba med produkter och tjänster som berör

 • The Second Hand effect bidrar till bättre miljö

 • Media – och The Power of Journalism

 • Lokala och globala karriärmöjligheter

 • Innovation i fokus sedan 1839

 • Personlig utveckling och lärande inom Learning Lab

 • Var del av en mångfaldig, inkluderande arbetsplats

Om selskapet

Schibsted is an international media group with more than 5 000 employees. We have world-class media houses in Scandinavia, leading marketplaces and digital services that empower consumers. Millions of people interact with Schibsted companies every day.

What we do
Our corporate social responsibility is closely linked to our mission of “Empowering people in their daily life”, our values and our core business. We believe that we, together with our users, can contribute to a more sustainable society in what we do every day.

 • We empower people by providing transparent and secure marketplaces.
 • We empower them by creating services that provide them with better deals.
 • We empower them by defending freedom of the press and editorial integrity.

Nordic Marketplaces
Connecting millions of buyers and sellers every month, we provide leading online marketplaces in the Nordics.

Our digital marketplaces such as Finn.no, Blocket.se help people buy and sell new and old things.

Next
Within Next we drive growth and create value for Schibsted’s customers and users. Our four areas Growth, Financial Services, Next Media and Distribution, will secure that innovation prevails as part of Schibsted’s DNA.

News Media
As the largest media group in Scandinavia, our world-class media houses continue to shape the media landscape of today – and tomorrow.

In Scandinavia, our media houses such as VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Aftonbladet and Svenska Dagbladet keep people informed and updated on important issues in society.


1839Christian Michael Schibsted founded Schibsted Forlag

1860Christiania Adresseblad was founded - Later changed named to Aftenposten

1966Schibsted acquired VG

1996Schibsted aquired Aftonbladet

1998Schibsted aquired SvD

2001Finn.no and Schibsted Growth is Established

2003Schibsted aquired Blocket

2011Schibsted Product & Tech Polska is established

2015Schibsted Media passes 1 million paying subscribers

2017Schibsted becomes organised in two divisions, Media & Marketplaces

2019Schibsted's former international Marketplaces was listed as a separate company - Adevinta - at Oslo Børs.

1839Christian Michael Schibsted grundar Schibsteds förlag

1860Grundas Christiania Adresseblad - som senare bytte namn till Aftenposten

1966Schibsted förvärvar VG

1996Schibsted förvärvar Aftonbladet

1998Schibsted förvärvar SvD

2001Finn.no och Schibsted Growth etableras

2003Schibsted förvärvar Blocket

2011Schibsted Product & Tech Polska etableras

2015Schibsted Media passerar 1 miljon betalande användare

2017Schibsted organiserar sig i två divisioner, Media & Marketplaces

Ola Stenberg | Kontaktperson

Søk her
Schibsted Products & Technology AS

Oslo
Besøk nettside