{$ msg.text $}

Partner Manager

 • Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 31. januar 2020
 • Oslo

InfoCare søker Partner Manager

Stillingen er opprettet på bakgrunn av InfoCares strategi, «Skylift 2020», der en av grunnpilarene i strategien er fokus på vekst og Sales exellence. Selskapet skal skape nye fremtidsrettede løsninger innenfor servicemarkedet. InfoCare satser videre sterkt inn mot definerte partnere. For å ytterligere styrke og ta ut potensiale i dette markedet skal det rekrutteres en Partner Manager med ansvar for noen av InfoCares viktigste partnere.

OM STILLINGEN

Som Partner Manager vil du ha en sentral rolle i selskapets vekststrategi. Du får ansvar for å videreutvikle egen kundeportefølje, samt et nysalgsbudsjett mot definerte partnere. Du er en utpreget forretningsutvikler og finnes ikke redd for å kontakte nye potensielle samarbeidspartnere og navigere hos eksisterende partnere.

Du vil kontinuerlig være en pådriver for å øke kjennskap til InfoCare's merkevare og tjenestetilbud ovenfor utvalgte kunder, partnere og bransjer. Du vil ha et utpreget eksternt fokus, og vil være aktiv ut mot partnere for å drive salg og forretningsutviklingen. Gjerne i samarbeid med andre ressurser internt.

Stillingen rapporterer til Salgsdirektør – John Ruthenbeck.

Du får ansvar for å videreutvikle egen kundeportefølje, samt et nysalgsbudsjett mot definerte partnere. Det vil også være en forventing om å bidra til å videreutvikle det eksisterende- revitalisere, bygge rutiner og bidra til en salgskultur som både ivaretar nåværende kunder og som kan skape nye.

Arbeidsoppgaver

 • Proaktiv forvaltning av egen kundeportefølje for å maksimere vekst og lønnsomhet
 • Proaktiv prospektering og salg mot nye kundesegmenter og partnere
 • Analysere kundebehov, utarbeide tilbud, forhandlinger og sluttføre kontrakter
 • Utvikle gode relasjoner til kunder og partnere

Kompetanse

Vi ser etter en utpreget relasjonsbygger med særdeles høyt energi- og aktivitetsnivå. Du må være modig og tørre å skape nettverk hos våre partnere. Vi ser etter Partner Manager med erfaring fra indirekte salg, og erfaring fra med å lede komplekse salgsprosesser og større prosjekter. Du vil få ansvaret for eksisterende partnere, samt bygge opp nye partnere innenfor flere bransjer hovedsakelig i Norden.

Har du erfaring med løsningssalg innen IT, telecom, retail eller tilgrensede bransjer, er dette høyst relevant. For å lykkes i stillingen må du være ambisiøs, uredd, løsningsorientert og ha et stort pågangsmot.

Etterspurt erfaring og kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning – gjerne innenfor teknologi, IT, markedsføring eller økonomi
 • Salgserfaring fra IT bransjen med gode dokumenterbare resultater
 • Erfaring fra indirekte salg via partnere
 • Du har gjerne jobbet hos eller mot de store systemintegratørene
 • God teknisk forståelse og analytiske evner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Hvorfor velge InfoCare og denne muligheten?

En salgsrolle i et spennende konsern. Riktig vedkommende tiltrekkes av stillingens kompleksitet og utfordringer, og trigges av brytningen mellom salg, teknologi og forretningsutvikling. Du synes at dynamikk i markedet og endringer hos kundegrupper er spennende. Du ønsker å ta del i et selskap i endring og vekst, og ønsker å anvende din kunnskap for å løse kundebehov og drive videre utvikling av InfoCare.

Vi kan tilby:

 • En utfordrende stilling i et fremtidsrettet selskap med:
  • God økonomi
  • Høy kompetanse
  • Markedsledende løsninger og tjenester av høy kvalitet
  • Særs gode referansekunder
  • Nytt spesialutviklet digitalt verktøy for all type salgsstøtte og samhandling
 • En nøkkelrolle i den videre utviklingen av InfoCare
 • En leder med evne og vilje til å spille deg god
 • Et godt sosialt og faglig sterkt miljø med stort engasjement
 • Faglig og personlig utvikling
 • Muligheten til å jobbe med de største aktørene innenfor IT-bransjen
 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted for stillingen er Eikenga, Oslo, hvor salg og marked + ledelsen er lokalisert. Ved spørsmål eller ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med Helene Graver (tlf: 940 85 000, mail: hg@hartmark.no) eller Sondre Nygård Trønnes (tlf: 901 07 296, mail: snt@hartmark.no) i Hartmark Executive Search.

Søknadsfrist: 31.januar 2020.

Om selskapet

InfoCare er et norsk selskap som i løpet av 30 år har vokst til å bli Nordens største aktør innen installasjon, support og vedlikehold på IT- og teknologisk utstyr. Selskapet omsetter for ca. NOK 900 millioner i Norden, er over 850 ansatte, og håndterer mer enn 600.000 serviceoppdrag pr. år.

Selskapet har spesialisert seg på service, vedlikehold, installasjon og logistikktjenester innenfor IT - og teknologisk utstyr for bedriftsmarkedet og offentlig sektor. I tillegg leverer de bemanningstjenester der de tilbyr utleie av ressurser på ulike nivåer og fagfelt.

InfoCare har blitt kjøpt opp av investeringsselskapet Katalysator. Ny eier har et aktivt og langsiktig eierskap med store vekstambisjoner for selskapet.

For mer informasjon se www.infocare.com

Sondre Nygård Trønnes | Kontaktperson

Søk her
InfoCare

Oslo
Besøk nettside