{$ msg.text $}

Teamchef Projekt till Stockholms Stadsmission

 • Ansök senast: 9 februari 2020
 • Stockholm
 • Ansök senast: 9 februari 2020
 • Stockholm

Vi söker en Teamchef Projekt, en ny roll till avdelningen för Verksamhetsutveckling & Projekt

Om rollen
Stockholms Stadsmission har under 2019 skapat avdelningen för Verksamhetsutveckling & Projekt. Avdelningen är under uppbyggnad och är en central avdelning med utvecklingskompetenser. Avdelningens huvuduppdrag är att verksamhetsutveckla Stockholms Stadsmissions kärnverksamheter; Boenden, Arbetsintegration, Socialt rättighetsarbete och Basbehovsstöd samt att ansvara för och driva externfinansierade projekt. I avdelningens uppdrag ingår att arbeta med central och samordnad styrning av prioriterad verksamhetsutveckling utifrån valda strategier inklusive att ta fram en ny styrmodell för verksamhetsutveckling med tydliga roller kopplade till styrmodellen. Avdelningen arbetar i avgränsande projekt/processer med specifikt tilldelade resurser.

Avdelningens arbete handlar övergripande om att etablera ett enhetligt sätt att arbeta med implementering av metoder och nya och mer processorienterade arbetssätt, att följa upp att arbetssätten ger önskade resultat för deltagarna samt att etablera en enhetlig modell för projektledning och projektuppföljning för både verksamhet och stödfunktioner.

Avdelningen för Verksamhetsutveckling & Projekt leds av en Utvecklingschef. Idag finns 17 medarbetare inom avdelningen med roller som verksamhetsutvecklare och projektledare (antalet medarbetare kan variera beroende på projektens omfattning mm). Medarbetarnas kompetenser varierar utifrån de utvecklingsuppdrag som avdelningen har. Gruppen består just nu av jurister, socionomer, projektledare, statsvetare, terapeut, barnrättsspecialist och specialister inom arbetsintegration.

Den nya rollen som Teamchef Projekt förväntas bidra med kunskaper i projektledning, projektstyrning, projektrapportering, projektcontrolling och uppföljning av främst externfinansierade projekt. Därtill är förväntan att Teamchef Projekt ska bidra i arbetet med att skapa en ökad flexibilitet och struktur kring identifiering av förbättrings- och utvecklingsbehov i verksamheten samt att agera strategisk och operativ rådgivare/bollplank och inte minst med ett stöttande och utvecklande ledarskap till projektledarna.

Som Teamchef Projekt har du;

 • övergripande ansvar för utvecklings- och verksamhetsprojekt samt att dessa sker i enlighet med verksamhetsplan, strategi, deltagarprocess med mera
 • övergripande resultatansvar avseende utvecklings- och verksamhetsprojekt, primärt externfinansierade projekt
 • personalansvar för ett antal projektledare (idag 4 projektledare)
 • ansvar för att vara med och bidra till uppbyggnaden av enheten

Teamchef Projekt rapporterar till Utvecklingschefen som ingår i ledningsgruppen för Stockholms Stadsmission. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Stockholms Stadsmission tillämpar 6 månaders provanställning. Tjänsten är placerad på Stockholms Stadsmissions huvudkontor i Marievik, Liljeholmen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en relevant akademisk examen och en bakgrund som senior projektledare med erfarenhet av att driva och leda projekt från idé till genomförande och uppföljning. Du har erfarenhet av att stötta och följa upp andra projektledare, meriterande med chefserfarenhet inklusive personalansvar. Du har erfarenhet av ekonomiredovisning kopplat till projekt, arbetserfarenhet i Projektil eller liknande projektmodell samt i Hypergene eller liknande system.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från en relevant roll i en ideell organisation med liknande verksamhetsområden och att du har erfarenhet av externfinansierade projekt. Andra relevanta erfarenheter kan vara från en ledande roll på ett projektkontor (PMO) eller liknande inom kommunal/regional/statlig verksamhet, vård- och omsorgsbolag eller i större matrisorganiserat företag.

Personliga egenskaper
För att axla rollen som Teamchef Projekt behöver du ha en människosyn som överensstämmer med Stadsmissionens och att du i din ledande position kan leva och leda efter dess värderingar. Du är trygg och prestigelös till din karaktär och har en stark empati. Du har förmåga att skapa ett lösningsfokuserat samarbetsklimat. Du står för ett kommunikativt och pedagogiskt ledarskap där du skapar förståelse och engagemang för utvecklingsarbete hos medarbetare och har metodik för att omsätta teori till praktisk tillämpning i social verksamhet. Ditt ledarskap präglas av energi och en tillit till medarbetares förmåga att ta ansvar och utvecklas. Du behöver även ha en utpräglad systematisk och analytisk sida och en pondus att genomföra förändringar.

Vi erbjuder
Vi erbjuder en öppen och välkomnande arbetsplats med engagerade och prestigelösa kollegor. Tillsammans arbetar vi alla för att nå våra mål för att kunna göra skillnad för de människor Stockholms Stadsmission möter. Vårt arbete är ständigt under utveckling och förbättring.

Frågor och ansökan
I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Constatera Search & Interim. För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Lotta Belfrage Palmqvist på telefon 0722-522 373.

Ansök med CV och ansökningsbrev via www.constatera.se. Skicka gärna din ansökan snarast, dock senast 9 februari 2020. Intervjuer och urval kommer att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!

Vi har riktigt bra förmåner

 • Ett arbete där din insats gör skillnad

 • Friskvårdsbidrag & rabatter

 • Tjänstepension & försäkring enligt kollektivavtal

Om företaget

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.

Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla.

Lotta Belfrage Palmqvist | Kontaktperson

Ansök nu
Stockholms Stadsmission

Stockholm
Besök hemsida