{$ msg.text $}

CEO – Zoopit

 • Søknadsfrist: 15. desember 2019
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 15. desember 2019
 • Oslo

Zoopit er et teknologiselskap eid av Schibsted og NorgesGruppen. Selskapet ble etablert i 2014 for å forenkle netthandel og sørge for at varer bestilt på nett blir hurtig levert hjem til forbruker. Selskapet er i dag et rendyrket softwareselskap, og kommer i 2019 til å tilrettelegge over 300.000 leveringer – både til private og bedrifter. Løsningen sikrer effektiv booking og planlegging av logistikk, presise leveranser og ryddig styringsinformasjon. Meny Netthandel, Bama, Interflora, Princess og Apotek 1 er blant selskapets kunder.

Zoopit er en start-up i sterk vekst som har en teknologiplattform som skalerer godt, et solid utviklingsteam og gode økonomiske resultater.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Vi søker en ny leder som kan stå i front for å videreutvikle selskapet og teknologiplattformen, samt bidra til å drive videre vekst hos eksisterende og nye kunder. Selskapet består i dag av seks ansatte. Du vil

 • Legge selskapets strategi sammen med styret
 • Ha et overordnet ansvar for selskapets daglige drift og for at selskapet når sine kommersielle mål
 • Utøve et tydelig og inkluderende lederskap med spesiell vekt på å utvikle medarbeidere, samarbeidsforhold og sikre at selskapet etterlever tydelige krav til kvalitet og kundeleveranser
 • Bidra til ytterligere profesjonalisering, skalering og kommersialisering av selskapet. Videreutvikling og optimalisering av plattform/produkt sammen med utviklingsteamet
 • Ha tett og løpende kontakt med markedet, både potensielle og eksisterende kunder, samarbeidspartnere og eiere
 • Konseptutvikle, bistå aktivt i nysalg, forhandlinger og kontraktsinngåelser
 • Ta kommersielle initiativ, identifisere og gripe muligheter i et marked i sterk utvikling

Bakgrunn og formell kompetanse:

 • Sterke og synlige resultater fra kommersiell lederrolle ved salg og leveranse av teknologiløsninger
 • Har vært en drivende kraft i oppskalering med fornøyde kunder, og erfaring med å rigge organisasjon med markedstilpasset kompetanse og struktur
 • Bakgrunn fra digitale tjenester og innovative selskaper som utfordrer markedet
 • Teknologi-, eller management consulting og/eller ledererfaring fra scale-up selskaper
 • God forståelse for logistikk og transport er en fordel
 • Høyere relevant utdanning, minimum på bachelornivå

Personlige egenskaper:

 • Tør å utfordre det etablerte, tar initiativ, er innovativ og har en kraftfull gjennomføringsevne. Evner å ta initiativ til kommersielle partnerskap.
 • Evner å forstå både egen, kunders og eieres prosesser, organisasjon og behov
 • Kommunikativ – kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte. Har erfaring med å lede utviklere
 • Interesse og engasjement for teknologi

Vi kan tilby:

 • Et ledende teknologimiljø innenfor logistikk og netthandel
 • Et marked i vekst
 • Stor påvirkningskraft i utviklingen av selskap og produkt
 • Skalerbar og lønnsom forretningsmodell
 • P&L-ansvar
 • Tett samarbeid med Schibsted Distribusjon og Growth-miljøet i Schibsted
 • Tett samarbeid med NorgesGuppen og kjedenes netthandelsmiljø

Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål om stillingen, kontakt vår rekrutteringspartner i Reflecto v/ Bjørn Solum (90 17 56 92), Fredrik Jore (412 18 284) eller Martine Vanvik (99 23 25 60).

Søknadsbrev og CV sendes til soknad@reflecto.no.

Om selskapet

Zoopit er et teknologiselskap eid av Schibsted og NorgesGruppen. Selskapet ble etablert i 2014 for å forenkle netthandel og sørge for at varer bestilt på nett blir hurtig levert hjem til forbruker. Selskapet er i dag et rendyrket softwareselskap, og kommer i 2019 til å tilrettelegge over 300.000 leveringer – både til private og bedrifter. Løsningen sikrer effektiv booking og planlegging av logistikk, presise leveranser og ryddig styringsinformasjon. Meny Netthandel, Bama, Interflora, Princess og Apotek 1 er blant selskapets kunder.

Zoopit er en start-up i sterk vekst som har en teknologiplattform som skalerer godt, et solid utviklingsteam og gode økonomiske resultater.

Bjørn Solum | Kontaktperson

Søk her
Zoopit

Oslo
Besøk nettside