{$ msg.text $}

Regnskapssjef

 • Søknadsfrist: 25. november 2019
 • Henrik Mohns plass 1, Oslo +1 til
 • Søknadsfrist: 25. november 2019
 • Henrik Mohns plass 1, Oslo +1 til

Vil du bli Regnskapssjef i virksomheten med best omdømme i staten?

For å styrke økonomiavdelingen søker Meteorologisk institutt etter regnskapssjef. Du vil være basert i Oslo, ha personalansvar for regnskapsavdelingens 3 medarbeidere og jobbe tett med økonomiteam på tvers av alle divisjonene. Stillingen rapporterer til økonomidirektøren. Du vil være en viktig sparringspartner for divisjonsledere, avdelingsledere og prosjektledere. Meteorologisk institutt er en nettobudsjettert virksomhet.

Ansvars- og arbeidsoppgaver

Regnskapssjefen har det overordnede ansvar for instituttets regnskapsføring fra A til Å. En sentral oppgave er å koordinere og lede avdelingens innsats og å ta vare på og videreutvikle medarbeidernes kompetanse og motivasjon. Det må påregnes at regnskapssjefen også vil måtte bidra til operativt regnskapsarbeid.

 • Ansvar for instituttets regnskap
 • Periodeavslutninger og ansvar for rapportering og oppfølging internt og eksternt, f.eks. til Riksrevisjonen, Klima- og Miljødepartementet og organisasjoner internasjonalt
 • Koordinere og administrere avdelingens løpende oppgaver og være faglig støtte for instituttet
 • Bidra til å effektivisere rutiner og prosesser for å sikre god internkontroll
 • Kontinuerlig bidra til å utvikle/ forbedre/ effektivisere og digitalisere rutiner og arbeidsprosesser.

Kompetanse

Vi søker en person som har relevant utdannelse innen regnskap og/eller revisjon og erfaring fra å lede regnskapsmedarbeidere. Det er en fordel dersom du har erfaring med Statens regnskapsstandard og nettobudsjettert virksomhet.

 • Utdannelse som siviløkonom/master. Særlig relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende utdanningskrav.
 • Relevant erfaring innen regnskap og ledelse.
 • Erfaring med bruk av ERP-systemer, gjerne UBW (Agresso).
 • Ønskelig med kunnskap om Statens regnskapsstandard

Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og gjerne engelsk.

Personlige egenskaper

 • Godt humør, initiativrik, imøtekommende og raus
 • Gode samarbeidsevner og vilje til å ta et ekstra tak i hektiske perioder
 • Systematisk, strukturert og analytisk
 • Engasjement og evne til å lære raskt og dele kunnskap med sine ansatte
 • Løsnings- og utviklingsorientert

Skape et inkluderende og godt arbeidsmiljø som handler i tråd med våre verdier.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en stilling med mange spennende utfordringer og arbeidsoppgaver i en virksomhet med godt faglig og sosialt miljø, og som leverer resultater med høy kvalitet. Riktig kandidat vil få stor mulighet til å påvirke instituttets regnskapsarbeid og spennende utviklingsmuligheter.

Lønn etter avtale som underdirektør i spennet 700 000 – 800 000 kr, avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen gir medlemskap i Statens Pensjonskasse og det er seks måneders gjensidig prøvetid.

Kontakt

For spørsmål eller en uforpliktende prat, ta kontakt med Per Bjerk på mobil 481 55 446 eller e-post: pbj@hartmark.no eller Kristine Hedenstad på mobil 938 41 211 eller e-post: kh@hartmark.no

Søknadsfrist: 25. november.

Vennligst registrer søknad og CV snarest og senest innen 25. november 2019. Vi oppfordrer kvinner til å søke. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, også når det gjelder kulturelt mangfold.

Vi gjør oppmerksom på at det etter søknadsfristen vil bli utarbeidet offentlig søkerliste.

Om selskapet

Meteorologisk institutt (MET) varsler været, overvåker klimaet og driver forsking på alle sine fagområder. Siden instituttet ble etablert i 1866, har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget. Meteorologisk institutt er i dag et ledende internasjonalt kompetansemiljø. Instituttet skal arbeide for at styresmakter, næringslivet, institusjoner og allmenheten blir best mulig i stand til å sikre liv og verdier, planlegge framover og verne miljøet.

Visjonen for Meteorologisk Institutt er å bidra til å sikre liv og verdier, med tjenester i verdensklasse.

MET har en fri og åpen datapolitikk, som innebærer at hvem som helst kan bruke materialet fritt og til nytte for samfunnet. Værtjenesten Yr er verdens femte største, med aktive brukere over hele verden. Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.

Virksomheten har 430 ansatte med hovedsete på Blindern i Oslo. Meteorologisk institutt er et statlig forvaltingsorgan under Klima- og miljødepartementet. For ytterligere informasjon, www.met.no

Per Bjerk | Kontaktperson

Søk her
Meteorologisk institutt

Henrik Mohns plass 1, Oslo +1 til
Besøk nettside