{$ msg.text $}

Leder for satellittoperasjon

 • Søknadsfrist: 24. november 2019
 • Tromsø +1 til
 • Søknadsfrist: 24. november 2019
 • Tromsø +1 til

Leder for Space Norway HEOSATs satellittoperasjon
Space Norway HEOSAT AS er et datterselskap av Space Norway AS. Selskapet gjennomfører programmet Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM). Programmet omfatter bygging av to satellitter, oppskyting og idriftsettelse av et kommunikasjonssystem som skal gi bredbåndsdekning i Arktis. Programmet består av to prosjekter, hhv et prosjekt som skal etablere nødvendig bakkeinfrastruktur og organisasjon for å drifte satellittene (Bakkeprosjektet), og et prosjekt som følger opp byggingen av satellittene og oppskyting av disse (Spaceprosjektet). ASBM er et internasjonalt samarbeid som involverer store nasjonale og internasjonale aktører, og programmet er av stor strategisk betydning for Norge.

Operasjonen av satellittene vil bli gjennomført av Space Norway HEOSAT i et nytt satellittoperasjonssenter i Tromsø, samlokalisert og med støtte fra Kongsberg Satellite Services (KSAT).

Space Norway HEOSAT søker en medarbeider som i byggefasen skal lede oppbyggingen av det nye satellittoperasjonssenteret og i driftsfasen fra 1.kvartal 2023 skal lede satellittoperasjonene i Tromsø.

Tjenestested vil være Tromsø, men det må i byggefasen påregnes en del reisevirksomhet, blant annet til USA hvor satellittene bygges. Det vil i perioder være behov for tilstedeværelse på Skøyen i Oslo der ASBM-programmet er lokalisert.

Kompetanse

Arbeidsoppgavene vil omfatte

 • I byggefasen:

  • Lede oppbygging og etablering av HEOSATs satellittoperasjon ved KSATs hovedkvarter i Tromsø
 • I driftsfasen: Lede operasjonen av ASBM satellittene. Dette innebærer:

  • Daglig ledelse av ASBM SatOps-teamet
  • Personalansvar for HEOSATs ansatte i SatOps-teamet
  • Utarbeidelse av aktivitets- og vaktplaner
  • Å sikre effektivitet og kvalitet i arbeids- og krisehåndteringsprosesser
  • Oppfølging av operasjonelle tjenester levert av KSAT
  • Interaksjon med satellittleverandør og leverandør av SatOps bakkesystemer
  • Håndtering av feilsituasjoner på satellittene og oppfølging av KSATs ansvar for håndtering av feilsituasjoner på bakkesystemet
  • Oppfølging overfor kunder ved avvik/feilsituasjoner
  • Tett samarbeid med KSAT

Utdannelse

 • Teknisk utdannelse på Bachelor/Master nivå
 • Ønskelig med fordypning innen satellitteknologi

Erfaring

 • Ønskelig med erfaring fra 24/7 satellittoperasjoner

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede personell i en hektisk hverdag
 • Evne til å handle rasjonelt i forbindelse med håndtering av uforutsette hendelser (avvik og feil på satellitt og/eller bakkeinfrastruktur)
 • Selvgående og motivert lagspiller
 • Løsningsorientert og trives med komplekse oppgaver og problemstillinger
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert og metodisk

Annet

 • Må beherske engelsk som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig
 • Må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG/NATO SECRET

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt Frode Bjørnæs i Hartmark Executive Search på tel. 958 24 529 eller e-post fb@hartmark.no.

Se Space Norways hjemmesider for mer informasjon om ASBM-programmet.

Jobb på et sted du vil trives

 • En flat og uformell organisasjonskultur

 • Åpenhet og tillit til hverandres kompetanse

 • Et innovativt miljø med muligheter for realisering

 • En rolle i et konsern med et langsiktig perspektiv

 • Bidra til å løse statlige samfunnsoppgaver

 • En viktig aktør i Norges satsing i nordområdene

Om selskapet

Formålet med Space Norway AS er å bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet. Som sektorpolitisk redskap skal konsernet utvikle, fremskaffe og drifte romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov, og bidra til å utløse næringsutvikling ved å tilrettelegge for verdiskapning basert på romvirksomhet i Norge.

Juni 2019 inngikk regjeringen en avtale med Space Norway AS om å etablere satellittbasert kapasitet for bredbåndskommunikasjon i nordområdene. På bakgrunn av dette, opprettet Space Norway et heleid datterselskap ved navn Space Norway Heosat AS, som skal ha som formål å anskaffe, eie og drifte to satellitter i høyelliptisk bane. Disse vil gi dekning 24 timer i døgnet i området nord for 65. breddegrad. I tillegg til satellittene vil systemet bestå av to bakkestasjoner og et operasjonssenter for styring av satellittene. Disse elementene vil bli lokalisert i Norge og sikrer dermed nasjonal kontroll over systemet.

I tillegg til HEOSAT, arbeider Space Norway med utvikling av små radarsatellitter for skipsdeteksjon og havovervåking, samt utviklingsprosjekter for den europeiske romorganisasjonen (ESA). Konsernet forvalter også Statsat AS, som har ansvar for driften av Norges AIS-satellitter på oppdrag fra Kystverket og Norsk Romsenter, og som har utviklet banebrytende programvare for automatisert og kostnadseffektiv operasjon.

Space Norway vil kontinuerlig utvikle nye konsepter og prosjekter som skal bidra til konsernets sektorpolitiske formål. I møte med et stadig økende aktivitetsnivå, ser miljøet i Space Norway etter å styrke sin kompetanse og kapasitet innenfor flere domener.

Statsat – 2013 Statsat AS blir opprettet som heleid datterselskap av Space Norway AS.

Heosat - 2015 Space Norway starter arbeidet med å etablere satellittbasert kapasitet for bredbåndskommunikasjon i nordområdene.

Statsat - 2017To norske satellitter skytes opp fra Baikonur i Kazakhstan. Statsat har det operative og driftsmessige ansvaret for disse satellittene.

Heosat - 2017 Space Norway leverer en henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet om tilførsel av kapital for å kunne gjennomføre prosjektet.

Heosat - 2019Regjeringen inngår en avtale med Space Norway AS om å etablere satellittbasert kapasitet for bredbåndskommunikasjon i nordområdene.

Heosat - 2019Space Norway oppretter et heleid datterselskap ved navn Space Norway Heosat AS, som skal ha som formål å anskaffe, eie og drifte to satellitter i høyelliptisk bane.

Heosat - 2022Begge satellittene vil sent i 2022 bli skutt opp på en SpaceX Falcon 9 rakett til en høyelliptisk bane (HEO) som vil gi kontinuerlig dekning nord for 65 grader – som tilsvarer hele området nord for Polarsirkelen.

Frode Bjørnæs | Kontaktperson

Søk her
Space Norway AS

Tromsø +1 til
Besøk nettside